(9.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. V tuto chvíli opět neeviduji žádné přihlášky do rozpravy. Nevypadá to, že by se někdo hlásil z místa, tedy rozpravu končím. Pan ministr se hlásí, pardon. Prosím, pane ministře, otevřte nám znovu rozpravu.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom se vyjádřím k panu poslanci Třešňákovi ohledně toho zákona o léčitelství. Já už jsem tady říkal v rámci druhého čtení, my ten zákon skutečně máme v první verzi připravený, teď je ve vnitřním připomínkovém řízení v rámci baráku, to znamená, nechceme ho zatím publikovat, ale to nemá vůbec žádný vliv a nemá to úplně souvislost s tím, co tady projednáváme. Pokud schválíme tuto senátní novelu zákona, tak to v žádném případě neznamená, že tradiční čínská medicína bude zakázána na území České republiky a nikdo již nebude moci ji využívat. To s tím vůbec nemá souvislost. Toto se týká vzdělávání. To je oblast vzdělávání a to měníme, nikoliv využívání této služby, která tady byla vždy a bude tady nadále a bude ji možno využívat ze strany občanů bez jakéhokoliv problému.

To, co my řešíme v zákoně o léčitelství, ani není vlastně otázka tradiční čínské medicíny. Je to vlastně úprava alternativních způsobů poskytování zdravotních služeb spíše ve smyslu nastavení procesních otázek, vedení dokumentace atd., nikoliv že řekneme, že tradiční čínská medicína je povolena nebo není povolena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní tu mám s faktickou poznámkou pana poslance Třešňáka a poté paní poslankyně Pastuchová a paní poslankyně Balcarová.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já chci panu ministrovi poděkovat za vysvětlení, nicméně toto my všechno chápeme, že se to skutečně týká pouze vzdělávání a že to neřeší oblast tradiční čínské medicíny jako takové.

Ale dovolte mi k tomu zmínit ještě jednu věc. Je to sice formální, ale opět jako zde jsou ty poslanecké pozměňováky, které se týkají nelékařských povolání, tak pozměňováky pana Kasala, byť vím, že řeší opět promptně tu věc a personální situaci ve zdravotnictví, tak si opět jenom dovolím poznamenat, že to je trošku přílepkování a využívání tohoto zákona jako podvozku, protože se tím mění jiný zákon, nikoliv ten o nelékařských povoláních. Tak to jenom takto krátce. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Nyní prosím paní poslankyni Pastuchovou, která vystoupí v rozpravě.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Dovolte mi reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Třešňáka. Jenom pro upřesnění, vy jste zde zmínil, že dochází ke snížení nároků na kvalifikaci. Já bych to jenom upřesnila, že nejde o snížení, ale o zjednodušení, protože se nám vlastně přijetím devadesátšestky v minulém období dublovala některá vzdělání, takže jsme to zjednodušili. V žádném případě nesnižujeme nároky na kvalifikaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se hlásila do rozpravy z místa paní poslankyně Balcarová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěla reagovat na to, co zde zaznělo o zákonu o léčitelství. Ministerstvo zdravotnictví tento zákon slibuje už minimálně čtvrt roku s tím, že třeba už řekne, že bude za týden, potom že bude za čtrnáct dní. My jsme před třemi týdny tady organizovali na půdě Poslanecké sněmovny kulatý stůl, kde se sešli zástupci tradiční čínské medicíny i jiných medicín, jako je třeba ajurvéda, byli tam také zástupci klasické medicíny, byli tam poslanci i senátoři. Hodně se tam mluvilo i o zákonu o léčitelství a zástupce Ministerstva zdravotnictví tam sliboval, že do čtrnácti dnů nám všem ten návrh zákona rozešlou. Nic nám nepřišlo. Proto si myslím, že by bylo logické, aby ze zákona, o kterém teď mluvíme, byla vyjmuta tradiční čínská medicína až ve chvíli, kdy bude předložen návrh zákona o léčitelích. Děkuji moc.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní navrhovatelka se chce hlásit s přednostním právem? (Nechce.) V tom případě pan poslanec Válek je řádně písemně přihlášen do rozpravy, takže prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Hezké dopoledne, dámy a pánové, dobrý den, pane předsedající. Ještě jednou bych zopakoval to, co už tady zaznělo. My se bavíme o zákonu o vzdělávání. Akademické senáty lékařských fakult se zcela jednomyslně opakovaně vyjádřily k tomu, že i když ten zákon přijmeme v tomto znění, tak je nerealizovatelný. My můžeme dát do zákona, že - co já vím - všichni budeme létat, ale létat nemůžeme. Můžeme dát do zákona, že se budeme učit na vysokých školách, jak se správně létá, ale holt stejně se to na těch vysokých školách učit nebudeme. Stejně tak se nedá na lékařských fakultách učit tradiční čínská medicína, ať už si pod tím představuje kdo chce co chce. To je jedna věc, kterou by bylo potřeba, abychom si každý uvědomili.

Proto jsem velmi rád, že Senát přišel s tímto svým návrhem a že je možno tuto věc napravit a dát do pořádku. Není to odborná, ale je to čistě technická záležitost. Prostě nelze na lékařských fakultách učit tradiční čínskou medicínu. Nelze na stavební fakultě učit hledání vodních zdrojů a nerostů pomocí virgule. Prostě tak to je. Tím nezpochybňuji, že virgule funguje, a nezpochybňuji, že funguje cokoli, co se jmenuje tradiční čínská medicína.

Pak je druhá věc a tou je obecně zákon o léčitelství. Já budu velmi rád, když Ministerstvo zdravotnictví... (V sále prudce vzrůstá hluk, řečník se odmlčel.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám rozumím. Poprosím sněmovnu o klid. Budeme pokračovat.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já budu velmi rád, když Ministerstvo zdravotnictví předloží zákon o léčitelství, ale myslím si, že bude velmi těžká a složitá debata, protože se domnívám, že kdybychom udělali jenom tady v Poslanecké sněmovně anketu, co si kdo z nás představuje pod tím, co je léčitelství, co kdo z nás považuje za léčitelství, tak by ta anketa měla velmi rozdílné výsledky nejenom podle politických stran, ale i podle jednotlivců.

Proto si myslím, že není moudré spěchat, ale je potřeba nachystat velmi korektní zákon, který na jedné straně definuje to, co má nějaký rámec v léčitelství. Já si myslím, že na vrcholu této pyramidy z mého pohledu je určitě akupunktura, kterou považuji za velmi solidní způsob pomoci pacientům. Na druhé straně této pyramidy jsou léčitelské metody, které v médiích byly velmi popularizovány, jako třeba urinoterapie. Opravdu si nedokážu představit, že se tato metoda objeví v zákoně o léčitelství, byť je to uznávaná léčitelská metoda, a dokonce mají svoji odbornou společnost.

Toto bude velký problém, který budeme muset intenzivně diskutovat, ale který opravdu nesouvisí s tím - a já pevně věřím, že to v tom zákoně nějakým způsobem, který Ministerstvo zdravotnictví připravuje, nebude -, jak se léčitelé vzdělávají. Protože to, jak se léčitelé vzdělávají, kdybychom chtěli definovat do zákona, je z mého pohledu na hranici možného. To v podstatě snad ani nejde.

To znamená, já bych velmi plédoval za to, aby Poslanecká sněmovna byla v tomto směru vstřícná, přijala senátní návrh včetně pozměňovacích návrhů, které zdravotní výbor velmi intenzivně diskutoval. Shodli jsme se na nich napříč politickým spektrem, protože jsou to návrhy ryze odborné, které pomohou nelékařům a lékařům, aby se snadněji vzdělávali, a které ze zákona odstraní něco, co se v praxi realizovat nedá.

Současně bych plédoval za náš klub na pana ministra, aby všechny politické strany byly do diskuse o zákonu stran léčitelství vtaženy co nejdříve... (Řečník se opět odmlčel kvůli velkému hluku v sále.)

Technicky to chápu tak, že čím déle budu mluvit, tím později se dostaneme k čemukoliv dalšímu. A já jsem třeba jednou vydržel mluvit sedm hodin. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP