(Jednání pokračovalo ve 14.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, nepřítomní členové vlády, je 14.25 hodin, tedy podle toho, jak bylo oznámeno před zahájením obědové pauzy, budeme pokračovat nyní. Předtím, než přejdeme k vyhlášení výsledků voleb, tak vám přečtu omluvy. Nashromáždilo se jich tady hodně.

Omlouvá se nám paní poslankyně Oborná od 15.00 do 23.45 z rodinných důvodů, omlouvá se nám paní poslankyně Brzobohatá z pracovních důvodů od 14.30 do konce jednacího dne, omlouvá se nám paní poslankyně Melková od 14.30 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Pavel Bělobrádek z dnešního celého dne a i zítra celý den z pracovních důvodů, omlouvá se nám pan ministr Plaga dnes od 14.30 do konce jednání z důvodu naléhavých pracovních záležitostí, omlouvá se nám dnes od 14.30 do konce jednacího dne z důvodu pracovní cesty pan poslanec Bartošek, omlouvá se nám od 15.00 do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Radek Rozvoral, omlouvá se nám pan poslanec Ferjenčík od 14.25 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů, omlouvá se nám pan poslanec Hnilička z dnešního odpoledního jednání do konce jednání bez udání důvodu, omlouvá se nám pan poslanec Strýček z pracovních důvodů od 14.30 do konce jednacího dne. Děkuji vám.

 

A nyní otevírám bod

 

133.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Prosím pana předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo, dobré odpoledne přeji. Jak jsme avizovali, požádal jsem o oznámení výsledků ještě před půl třetí, abychom nezkracovali čas nutný pro interpelace. Absolvovali jsme dvě tajné volby. V obou případech to byla druhá, a tedy závěrečná kola voleb.

V prvním bodu, jak byl avizován, Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu, jsme vybírali ze dvou kandidátek. Obsazovali jsme jedno místo. Konstatuji, že bylo vydáno 138 hlasovacích lístků. Do volební urny bylo odevzdáno 137 platných i neplatných hlasovacích lístků. Jeden lístek tedy nebyl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení bylo 70. Kandidátka Irena Ondrová získala 48 hlasů a paní Stanislava Spoustová získala 58 hlasů. Konstatuji tedy, že v této volbě nikdo nebyl zvolen a volba tím končí.

Pro vás, kteří se zajímáte o způsob mediálních voleb, v tomto případě vyhlašuje výzvu na volbu nebo na podání návrhu předseda Sněmovny. Poté návrhy, jednotlivé zájemce posuzuje volební, tzv. mediální, ale volební výbor v čele s předsedou Stanislavem Berkovcem a ten poté postupuje návrhy plénu Sněmovny. Já teď nechci předjímat nebo avizovat, kdy v jakém čase to bude, ale pouze zde konstatuji, že volba skončila a Sněmovna bude muset vyhlásit v následujících týdnech nebo měsících novou veřejnou výzvu na nominace.

Prosím o otevření druhého bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tímto bod končí a otevíráme bod

 

134.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tady mohu konstatovat, že sněmovna při volbě byla úspěšná, volbu uzavřela, zvolila kandidáta. Opět bylo vydáno 138 hlasovacích lístků, odevzdáno 137, tedy jeden odevzdán nebyl. I zde bylo kvorum nutné pro zvolení 70. Vybírali jsme ze dvou kandidátů. Pan Milan Grmela získal 81 hlasů, byl tedy zvolen. Pan Pavel Šotola získal 48 hlasů a zvolen nebyl. Volba tím tedy končí, je zvolen pan Milan Grmela, a tím mohu konstatovat, že Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení je v tomto chvíli kompletní.

Tolik volební body, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Tím končím bod 134 a posuneme se k dalšímu bodu na pořadu, jímž jsou

 

169.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určeny předsedovi vlády ČR a ostatním členům vlády. Dnes bylo za účasti ověřovatele vylosováno pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády Andreje Babiše či na vládu ČR, poté na ostatní členy vlády. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády.

Nyní dávám slovo poslankyni Heleně Langšádlové, která byla vylosovaná na prvním místě, aby přednesla ústní interpelaci na předsedu vlády ČR Andreje Babiše. Připraví se poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný premiére, obracím se na vás jako na předsedu Bezpečnostní rady státu ve věci výroční zprávy o extremismu. Tato bývala v předchozích letech zpravidla vydávána již v květnu. Nyní máme září. Na zasedání rady dne 18. září 2018 měla být Výroční zpráva o extremismu za rok 2017 projednávána, ale tento bod byl stažen. Podle informací z médií se vydání zprávy opozdilo hlavně kvůli připomínkám Kanceláře prezidenta republiky. Návrh zprávy totiž na několika místech varuje před hnutím SPD. V meziresortním připomínkovém řízení kritizoval tyto pasáže i ředitel bezpečnosti Pražského hradu Jan Novák a zpráva prý musela být přepracována. Dle médií se tak musely přepsat části a pasáže, které se zabývají právě hnutím Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. V tuto chvíli to vypadá, že Výroční zpráva o extremismu za rok 2017 bude vydána možná až po komunálních volbách, ve kterých kandiduje i hnutí SPD.
Přihlásit/registrovat se do ISP