(12.30 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Co se týče konsolidovaného základu korporátní daně, padlo to tu několikrát, a padlo to tu správně, to jsou diskuze, které se vedou na půdě Evropské unie roky. A věřte mi, že se ještě roky povedou. Tam nejde vůbec o sazby, nejde o to, jestli Irsko, a teď si dovolím tady kolegy z Pirátské strany trochu poučit, tam nejde o tyto věci. Tam jde o to, abychom vlastně stanovili jednotný základ daně. A my od počátku jako Česká republika k tomu máme velmi rezervovaný postoj. Říkáme: ano, budeme se účastnit debat, musíme se jich účastnit, abychom sledovali, kam to spěje, ale na druhé straně říkáme: nechceme, abychom ztratili tuto národní kompetenci.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Omlouvám se. Já vás budu muset teď přerušit. Máme pevně zařazený bod ve 12.30. Je to volební bod. Kdyby byla samozřejmě vůle to doprojednat velice rychle, tak je prostor po dohodě Sněmovny to nechat, ale jak tady vidím ještě přihlášky, tak to by se nám asi protahovalo, takže se omlouvám. Budu vás muset přerušit. (Ministryně Schillerová: Bohužel příště.) Jestli tedy souhlasíte, tak se vrhneme na pevně zařazený volební bod.

 

Nyní bych tedy otevřel bod

 

132.
Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Na lavice vám bylo k tomuto bodu rozdáno usnesení volební komise č. 86 ze dne 18. září tohoto roku. Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník a informoval nás o postupu. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, přeji vám dobré již odpoledne. Jako tradičně jménem volební komise se těm z vás, kteří chtěli bod doprojednat, omlouvám, ale taková je vždy naše společná dohoda, kdy volební body zařazujeme napevno, aby v rámci projednávání Sněmovny měly svůj pevně daný řád, abychom je stihli. Jak řekl pan předsedající, nyní napevno, tedy ve 12.30, je Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Já pro vás mám za volební komisi připraveny k projednání tři volební body. Ten první bude aklamací, protože to jsou změny v našich orgánech. Další dva body jsou personální volby, takže poté bychom se odebrali k provedení tajné volby ve Státních aktech.

K prvnímu bodu, Návrhu na změny ve složení orgánů. Je to tedy standardní volební bod, který zařazujeme víceméně na každou schůzi Sněmovny. Dnes v rámci usnesení, které jsme vám předali, doplňujeme organizační změny, nebo návrhy klubů ještě po létě, i po těch vládních změnách, které proběhly v létě. Lhůta navržená komisí byla 17. září do 12 hodin. Vaše návrhy volební komise projednala svým usnesením č. 86 toto úterý 18. září. V rychlosti vás pro stenozáznam s obsahem usnesení seznámím.

Návrhy jsou všechny za dva kluby. Jeden je v rámci hnutí ANO a v rámci tedy míst, která podle kvora, podle rozdělení, hnutí ANO náležejí, a druhý návrh bylo doplňování od kolegů ze sociální demokracie právě po avizovaných změnách ve vedení Sněmovny a také ve vládě.

Rezignace. Z rozpočtového výboru rezignace poslance Milana Hniličky, z výboru pro bezpečnost Pavla Pustějovského, ze zahraničního výboru poslanec Robert Králíček a z výboru pro obranu také Robert Králíček. To jsou vše rezignace za hnutí ANO.

Proti tomu hnutí ANO nově nominuje do rozpočtového výboru paní kolegyni poslankyni, předsedkyni Asociace krajů Janu Mračkovou Vildumetzovou, do výboru pro bezpečnost Roberta Králíčka a do výboru pro obranu Karlu Šlechtovou. Do výboru pro obranu dále nominuje sociální demokracie Jaroslava Foldynu, to je místo, které bylo na základě § 33 uvolněno za pana poslance Hanzela, když se stal členem vedení Sněmovny. Další nominace je zahraniční výbor Karla Šlechtová za hnutí ANO, do mandátového a imunitního výboru Taťána Malá a stejně tak do ústavněprávního výboru Taťána Malá. Byla to místa, která byla tedy dočasně po létě uvolněna. Poslední dvě nominace jsou od sociální demokracie, Stálá komise pro použití odposlechů Petr Dolínek a Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní poslankyně Alena Gajdůšková.

U těchto změn volební komise standardně navrhuje volbu veřejnou aklamací. Nejdříve tedy jedno hlasování o rezignacích poslanců, poté druhé hlasování o nominacích.

Nyní prosím, pane předsedo, abyste otevřel rozpravu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předtím, než otevřu rozpravu, jenom oznámím, že s náhradní kartou č. 8 hlasuje místopředseda Sněmovny Tomáš Hanzel. A nyní tedy otevírám rozpravu a podívám se, zdali se někdo přihlásil do rozpravy. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Jestli máte zájem o závěrečné slovo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jenom poprosím jedním hlasováním rezignace poslanců, tak jsem je představil v usnesení, a druhým hlasováním potvrdit nominace.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Takže svolám poslance na hlasování. Doufám, že tady všichni jsme. První budeme hlasovat o rezignacích, jak je přednesl předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zvedněte ruku a stiskněte křížek. Pardon, stiskněte tlačítko. (Veselost v sále.) Omlouvám se, já už myslím na volby. Kdo je proti, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

hlasování pořadové číslo 166 přihlášeni 143 poslanci, pro 128, proti nula. Výsledek byl přijat.

 

Teď budeme hlasovat o tom druhém návrhu, to je o volbách, o nominacích.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

hlasování pořadové číslo 167 přihlášeni 143 poslanci, pro 130, proti nula. Výsledek byl přijat. Tento bod si odložím.

 

Vrhneme se na další bod.

 

133.
Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

V prvním kole na 16. schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. 6. 2018 nebyl nikdo zvolen. Prosím tedy, aby předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já potvrzuji, že první kolo této volby proběhlo už dlouho, 28. června. My už jsme vám usnesení netiskli na lavice, ale bylo na začátku tohoto týdne rozesláno předsedům klubů a tajemníkům. Já připomenu, že do druhého kola postoupili v souladu s volebním řádem Sněmovny dvě kandidátky, respektive vždy postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů. V tomto případě se tedy ucházejí o jedno místo. A ty postupující, ze kterých budeme vybírat, jsou paní Irena Ondrová, která v červnu získala 50 hlasů, a paní Stanislava Spoustová, která získala 67 hlasů.

Protože se jedná o druhé kolo, rozprava již neprobíhá. Volba bude připravena ve Státních aktech.

Poprosím, pane předsedající, abyste přerušil tento bod a otevřel další.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, máte pravdu. Rozprava se již nevede, jelikož jsme ji již ukončili na 16. schůzi. Přerušuji tedy projednávání tohoto bodu na tajnou volbu a tímto opět tento bod odkládám.

 

Nyní tedy otevřeme poslední bod, který tady zatím mám. Je to

 

134.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

V prvním kole na 16. schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. 6. 2018 nebyl nikdo zvolen. Prosím tedy, aby předseda volební komise poslanec Martin Kolovratník zopakoval kandidáty, kteří postupují do druhého kola.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Na toto neobsazené místo je to již druhá volba a její druhé kolo. Opravdu v červnu také nebyl nikdo v tomto případě zvolen. Jak jsme řekli, doplňujeme jedno místo, o které se tedy budou ucházet v uvozovkách dva finalisté z června. Postoupili Milan Grmela s 64 hlasy a Pavel Šotola s 55 hlasy. I tato volba je v tuto chvíli bez rozpravy. Je připravena.

Prosím na rozdávání volebních lístků dvanáct minut, takže do 12.50. Pokud by zástupci klubů souhlasili, tak výsledky bych oznámil ve 14.25 těsně před interpelacemi, abych tím čtením výsledků nezkracoval dobu na interpelace.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozprava se již nevede, byla ukončena na 16. schůzi. Přerušuji projednávání tohoto bodu na tajnou volbu. Přerušuji tedy zároveň schůzi Poslanecké sněmovny. Vyhlašuji přestávku do 14.25, kdy tedy budou vyhlášeny výsledky a následně ve 14.30 začnou ústní interpelace. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.38 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP