(12.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Jenom si položme otázku, díky čemu Evropská unie jako kontinent byla v těch uplynulých staletích tak úspěšná. Myslíte, že to bylo kvůli harmonizaci? Ne, bylo to díky konkurenci. Kvůli tomu, že každý ten region, každý ten stát nabízel nějakou svoji konkurenční výhodu. A my si nemůžeme dovolit v současné době mít stejné daně jako Německo se svým velkým trhem a vyspělým právním prostředím. Prostě musíme konkurovat něčím jiným, než na co dosáhneme, než co máme horší než staré členské státy. Vy nás chcete tímto dramaticky poškodit.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Čas, ano. Nyní místopředseda Sněmovny Petr Fiala a připraví se pan poslanec Petr Třešňák. Prosím.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážený pane předsedající. Svou faktickou poznámkou reaguji na vystoupení pana poslance Peksy a dalších členů poslaneckého klubu Pirátů. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, se obracím na pana poslance Peksu, abych mu sdělil následující. Můžeme mít opravdu rozdílná stanoviska, rozdílné názory na to, jakým způsobem mají být nastaveny daně, jak mají být kontrolovány dotace, jakým způsobem se má postupovat při dodržování některých postupů v rámci Evropské unie. A bude to legitimní debata. A bude to debata v rámci demokratické politické kultury naprosto přijatelná a my ji rádi povedeme.

Ale za Občanskou demokratickou stranu se musím velmi ohradit proti způsobu argumentace, který jste použil. Jestliže máme na tyto věci jiný názor, tak nás prostě nemůžete obviňovat z toho, že kryjeme podvody, schvalujeme kriminální jednání, vytváříme prostor pro to, aby se zneužívaly dotace, a z podobných věcí. Tato argumentace překračuje rámec demokratické politické kultury. Je to argumentace podlá a nechutná, a já musím říct, že mě velmi mrzí, že se piráti k této argumentaci uchylují. Už jsem ji tu jednou slyšel. Zaznívala od současného předsedy vlády. Mě velmi mrzí, že se od něj právě tyto postupy učíte. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl Petr Fiala. A nyní tedy vyzývám k vystoupení pana poslance Petra Třešňáka a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Jinak zrekapituluji, že do faktických poznámek mám ještě přihlášeného pana poslance Benešíka a pana poslance Peksu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Pěkné poledne. Já jsem chtěl reagovat na ten předposlední výstup pana předsedy Stanjury, kdy nás napomínal za to, ať nevkládáme kolegovi Skopečkovi něco do úst. Ale pokud si správně pamatuji, tak to byl i pan poslanec Skopeček prostřednictvím pana předsedajícího, který nás tu označoval za poslance, kteří chtějí rušit národní státy a kteří chtějí evropský superstát. Skutečně, zkuste mi připomenout, pane Skopečku prostřednictvím pana předsedajícího, kdy tu něco takového zaznělo, byť chápu, že vy to možná dedukujete nepřímo z diskuse nad daněmi. Díky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy dostane prostor pan poslanec Ferjenčík a připraví se pan poslanec Ondřej Benešík. Vaše dvě minuty, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Už asi naposledy. Otázku daní a evropského financování v této oblasti probíráme poměrně podrobně. Nicméně jednu věc musím zdůraznit. My nepodporujeme zvýšení korporátních daní v České republice, my podporujeme zvýšení jejich vymahatelnosti, aby se tam nedělaly daňové podvody, ale ta sazba samotná je podle nás v tuto chvíli v pořádku. To za prvé.

Za druhé. My chceme v rámci Evropské unie hájit naše národní zájmy. A náš zájem je to, aby země, které mají ten daňový základ výrazně nižší, ho zvedaly a nezneužívaly to, že kondenzují v rámci toho jednoho malého území daně z celé Evropy, tak v rámci toho, aby prostě České republice neunikaly peníze. Takže my nechceme zvýšit daně z příjmů právnických osob na úroveň Německa, my chceme, aby je Irsko ideálně zvýšilo na úroveň České republiky.

A musím souhlasit s panem Stanjurou, že problém není primárně výše sazeb, ale ty výjimky a různé způsoby obcházení těch sazeb. Protože samozřejmě když Facebook dostal v Irsku výjimku z běžné výše jejich korporátní daně, tak to je ten problém, co je potřeba primárně řešit. Já jsem s tím naprosto v souladu a nevím, proč tady uměle vytváříte spor. Otázka toho, jaká bude minimální reálná daň z příjmu právnických osob Evropské unie, nemá nic společného s tím, jaký má kdo pohled na to, jestli Evropa má mít jako celek více nebo méně pravomocí. Je to otázka konkurence na tom společném trhu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Ondřeje Benešíka a připraví se pan poslanec Mikuláš Peksa. Dále tady mám ještě v pořadí pana poslance Volného, Skopečka a Munzara. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji, pane místopředsedo. Zaznamenal jsem tady, jestli jsem to správně pochopil, že se nám věci prodražují tím, že nám vypadávají z výběrových řízení prostě drahé projekty. To je docela možné. Ale jako starosta jsem samozřejmě musel předkládat výsledky výběrového řízení a musel jsem výběrové řízení podle zákona provést.

Ale ten zákon si určujeme my. V tom evropském projektu prostě pouze chtějí, aby bylo podle zákona provedeno. Oni nám neříkají, jak ho máme provést. Evropská legislativa určuje pouze obecný rámec pro výběrové řízení a to, že my si tady v České republice komplikujeme situaci, někdy je to takový ten srdnatý boj, abychom byli transparentní a ještě transparentnější a poté se dopracujeme k heslu "nejsem tak bohatý, abych si mohl kupovat levné věci", tak to je skutečně náš problém.

Já si také myslím, že úspěch Evropy je dán mnoha faktory. A on je dán faktory, které jsou civilizační, že jsme se po dlouhá staletí dopracovávali k systému, který stojí na určitých hodnotách. Například to, že jsme si všichni před zákonem rovni. To není běžné v každé společnosti, že umíme využít, byť jsou tady nářky, a neumíme to stoprocentně, například pracovní síly žen, které se umí zapojit, protože máme takovýto systém. A tak dále a tak dále. A dneska jsme hlasovali o tom, jestli ta Evropa na tomto stojí, nebo ne. A mě zklamalo, že celá řada z vás si myslí, že to tak není.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Benešík. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Lubomíra Volného. Připraví se pan poslanec Skopeček a zatím třetí v pořadí a poslední přihlášku na faktickou poznámku má pan poslanec Vojtěch Munzar. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Já jsem původně neměl v úmyslu vůbec vystupovat, nicméně vystoupení pana kolegy Třešňáka ve mně vyvolalo potřebu položit mu otázku. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego Třešňáku, vy jste vyzval pana kolegu Skopečka k tomu, aby vám nevkládal nic do úst. Takže já bych chtěl přímo z vašich úst slyšet jasnou a přímou odpověď: Jste pro hlubokou integraci Evropské unie a pro evropský superstát? Ano, nebo ne? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy požádám o vystoupení pana poslance Skopečka. A připraví se zatím jako poslední s faktickou pan poslanec Munzar. Pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jan Skopeček: Já jsem tady byl nařknut z toho, že někomu vkládám do úst nějaká slova. Ale skutečně máte pocit, jako že je na stejné úrovni, když někoho obviníte z toho, že kryje zlodějiny a že chce podporovat zlodějiny, že je to na stejné úrovni, jako když o někom řeknete, že si přeje hlubší evropskou integraci a evropský superstát? Skutečně máte pocit, že tyto dvě věty jsou na stejné úrovni a že znamenají stejné v uvozovkách poškození protiřečníka? Já si myslím, že nikoliv. Já vás vůbec nekritizuji za to, že chcete evropský superstát. Já to považuji za legitimní názor a legitimní politickou pozici. Já mám jinou, vždycky budu bojovat pro to, aby evropský superstát nevznikl, ale respektuji vaše právo takový názor mít. A kde jsem ho získal? Získal jsem ho z vašich vystoupení na výboru pro evropské záležitosti, získal jsem ho i z osobních debat s některými z vás, kdy jste prostě řekli, že pro vás je národní stát přežitek a že si přejete hlubší formu evropské integrace směřující k evropskému superstátu. Tak řekněte, že tomu tak není. Já tomu budu rád. Ale zatím všechny ty rétorické výstupy i praktická hlasování o konkrétních věcech to znamenají.

Koneckonců jenom poslední věta, že kolega Ferjenčík by chtěl donutit Irsko, aby mělo nějakou úroveň daně, je podle mého názoru snad dostatečně ilustrující. Prostě chcete mít na evropské úrovni nástroj, jak donutit nějaký stát určit mu daně. Přece určit si daně je základní atribut suverenity každého státu. Už do značné míry jsme ho v některých aspektech oslabili v rámci Evropské unie, ale já nechci, abychom měli právo říkat, kolik mají Irové mít daně. Já si přeji, aby Irové si rozhodli o tom, jaké mají a chtějí mít daně a jak chtějí zatěžovat daňové poplatníky, stejně jako si přeju, abychom my jako český parlament měli právo říkat, jaké daně chceme uvalovat na naše občany a na naše firmy. A nechci, aby nám to nařizoval někdo jiný zvenčí, který nám chce poškodit konkurenceschopnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Vojtěch Munzar. A mám tady další přihlášku s faktickou a je to místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Tak, pane poslanče.***
Přihlásit/registrovat se do ISP