(12.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan poslanec Peksa může reagovat na mě, já budu reagovat na to, co říkal. Jestli chceme bojovat s evropskými dotacemi, tak snižujme objem. Snižujme objem, to je nejlepší. Když nebudou žádné, tak nebudou žádné problémy v dotacích. Naším dlouhodobým cílem je eliminovat dotace, ať už národní, to máme ve svých rukou, anebo ty evropské po dohodě s partnery. Samozřejmě to nemůže být tak, že my jediní nebudeme brát evropské peníze, ostatní ano. Ale když si vezmeme jednoduchou matematiku, vezmeme si náš roční příspěvek a potom to, co čerpáme, tak proč by nemohly být ty evropské peníze jenom ten rozdíl? Polovina problémů by odpadla, polovina projektů by odpadla. My tam takhle jednoduše příkazem pošleme peníze a pak je složitě administrujeme v evropských fondech. To nemá žádnou logiku, pokud jsme čistí příjemci. Tak se bavme s našimi partnery v Evropské unii a snížíme to o to a objem by byl jenom ten rozdíl. To má přece nějakou logiku. Ne že tam pošlu sto korun a pak na těch sto korun dělám osm projektů, což zaměstnává jak ty žadatele, kontrolní systémy, pak tam vznikají ty nepravosti, o kterých jste mluvil. A neříkejte takové nehoráznosti, že nám nevadí, že se něco rozkrádá. Neříkejte takové nehoráznosti, protože to není žádná pravda.

Pan poslanec Peksa je služebně poměrně mladý poslanec - služebně, podotýkám -, ale už si osvojil ten starý politický fígl, že protestuji proti něčemu, co můj politický oponent neřekl. Tak až to řekneme, tak nás za to kritizujte. My si myslíme pravý opak a cestou je snižování objemu dotací na všech úrovních veřejné správy. Čím méně těch dotací bude, tím méně možných podvodů, zlodějen atd. A neříkejme zas na druhé straně, že všechny projekty jsou špatné, cinknuté a já nevím, jaký další přívlastek bych k tomu přidal. To prostě není pravda. Ale když snížíme objem dotací, ideální je nula, tak pak žádné problémy nebudou vznikat.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Přeji pěkné poledne a další je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Peksa a připraví se pan poslanec Ferjenčík. Tak, pane poslanče, vaše dvě minuty. A já mezitím tedy přečtu dvě omluvy. Pan poslanec Petr Třešňák se omlouvá dnes mezi 12. a 13. hodinou z pracovních důvodů a pan poslanec Fridrich se omlouvá z jednání od 14.30 do konce jednacího dne. Tak vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Mikuláš Peksa: Děkuji. Pane kolego Skopečku, pane kolego Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, já budu krátký, já tady jenom ocituji jednu větičku ze zprávy Judith Sargentiniové o stavu právního státu v Maďarsku: "V roce 2017 úřad OLAF zjistil závažné nesrovnalosti a střety zájmů při prošetřování 35 veřejných zakázek na pouliční osvětlení přidělených společnosti, kterou v té době vlastnil zeť předsedy vlády."

Tak to prosím funguje. A když se mluvilo o Viktoru Orbánovi, mohli jste se zbláznit, protože přesně tohleto kryjete. To je přesně ten problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a další v pořadí pan poslanec Ferjenčík. Prosím. A připraví se pan poslanec Pavel Juříček, stále jsme ve faktických.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Dvě poznámky. Za prvé, ten systém kontroly evropských dotací je nastavený naprosto nesmyslně, protože v případě, že někdo odhalí nepravosti v rámci toho členského státu, tak ten členský stát o ty peníze přijde, což je naprosto demotivační např. pro zástupce samospráv z opozice, aby upozorňovali na podvody v evropských dotacích, co se u nich dějí, protože potom to město musí peníze vracet a doplácet to ze svého. To je úplně absurdní kontrolní systém. Takže si tady neříkejme, že ten kontrolní systém nějak funguje.

Druhá věc. Co se týče těch daňových rájů, tak samozřejmě je obrovský rozdíl mezi daňovými ráji uvnitř Evropské unie a mimo Evropskou unii, protože subjekty, které sídlí v daňových rájích uvnitř Evropské unie, mají automaticky přístup na náš trh, což pro subjekty sídlící v daňových rájích mimo Evropskou unii neplatí. To znamená, že zatímco pro ty, co sídlí v Irsku a podnikají tady, tak my jim garantujeme, že tady podnikat můžou, a když sídlí na Panamě, tak jim to negarantujeme. To je obrovský rozdíl. A je to obrovský problém, když prostě Seznamu konkuruje Facebook, zatímco Seznam platí nějaké relevantní daně, tak Facebook tady žádné daně neplatí. To je obrovský problém. A vůbec se nebavíme o tom, jestli chceme superstát, nebo ne. Já třeba žádný evropský superstát nechci, ale chci, aby pokud máme společný trh, byly spravedlivě nastavené korporátní daně napříč Evropskou unií, aby naše firmy, které na tom společném trhu konkurují těm firmám třeba z Irska, neměly nerovné podmínky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byl pan poslanec Ferjenčík. Nyní tedy požádám o vystoupení s faktickou pana poslance Pavla Juříčka a připraví se Zbyněk Stanjura. Pane poslanče, prosím, máte dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Juříček: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych vám chtěl jenom říct, že před časem, asi tři roky zpátky, jsme dělali na Svazu průmyslu analýzu, jaký je cenový rozdíl v rámci dotací a jaká je cenová výše, když to není dotace, ale je to běžné výběrové řízení v rámci firem. Ten rozdíl přes dotační politiku Evropské unie byl, že cena je o 41 % vyšší, než když si výběrová řízení dělají firmy samy. Jinými slovy, já tady podporuji názor kolegy Zbyňka Stanjury prostřednictvím pana předsedajícího, protože si myslím, že samozřejmě podstatně méně. A jestliže firmy dneska v novém dotačním programu mají 25 % "slevu", resp. 25 % dotaci, tak jestliže cenový rozdíl je 41 %, tak žádná firma do takových dotačních politik už vůbec nepůjde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Takže nyní požádám o vystoupení předsedu poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjuru a připraví se pan poslanec Jan Skopeček. Máte dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dovolte mi reagovat na vystoupení dvou kolegů z pirátské strany. My nekryjeme ani Viktora Orbána, a teď nevím, jestli jste říkal tchán, nebo zeť, nejsem si úplně jistý, tak se omlouvám. Zeť - ani jeho zetě. To za prvé. Nevím, jak by to ODS dělala, to teda fakt nevím. Ale my nesouhlasíme s tím řízením proti Maďarsku, ne proti Viktoru Orbánovi. Je to řízení se suverénním státem a my jsme přesvědčeni, že to má politický podtext a že to je používáno v politickém zápase k tomu, aby se v některých otázkách tu Polsko, tu Maďarsko, případně Česká republika přidala a změnila svůj národní postoj k některým z otázek, které řeší Evropská unie. To za prvé.

A na pana kolegu Ferjenčíka. Zkuste někdy poslouchat poslance, zejména levicové, z Německa a Francie, kteří mluví o daňovém dumpingu České republiky a střední Evropy. Vy říkáte k tomu Irsku úplně to samé, jenom jste to posunul jinam. Ti by chtěli přece mít (nesrozumitelné) sazbu, říkají: nekalá konkurence z České republiky, mají nízké daně. A když už se chceme bavit, možná to patří na rozpočtový výbor, mnohem důležitější než sazba daně z příjmu právnických osob je to, co je zahrnuto do daňového základu. To je klíčové. Proto je tak nebezpečná debata o společném daňovém základu, aby se ztráty z jedněch zemí mohly sčítat se zisky druhých zemí. Pak ty zahraniční firmy u nás nebudou platit vůbec nic a budou platit daně z příjmů právnických osob úplně někde jinde. Proto je to tak nebezpečné. A ne jestli mám napsané 19, 20 nebo 18. To je mnohem méně důležité než to, jaká je stabilita, jednoduché daně, přehledný systém, vymahatelnost práva a zejména ten daňový základ. Každý, kdo sestavoval daňové přiznání, ví, že je mnohem důležitější, co si můžu do základu daně započíst a co ne, a jestli je to o procento víc nebo míň - ne že by to byla nezajímavá debata - ale není zdaleka tak důležité jako o tom daňovém základu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byl pan poslanec Stanjura, takže nyní požádám o vystoupení pana poslance Jana Skopečka a připraví se místopředseda Sněmovny Petr Fiala. Pane poslanče, přečtu jenom jednu omluvu - pan poslanec Lukáš Černohorský se omlouvá dnes mezi 11.30 a 19 hodin z důvodu jednání. Vaše dvě minuty, prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji za slovo. Také budu reagovat na své pirátské kolegy. Pan kolega tady přečetl nějakou větu zřejmě z evropského dokumentu. Citoval tam slova OLAF. Takže už dneska existuje evropská instituce, která dokáže odhalit v Maďarsku případný podvod nebo nějaké nekalé čerpání evropských peněz, a pravděpodobně má dneska i Evropská unie nástroje a využije je pro to, aby takovou dotaci, kterou třeba zeť, nebo je úplně jedno kdo z Maďarska, v jakém příbuzenském vztahu se stávajícím premiérem, dočerpal, tak ji zřejmě budou muset vrátit do evropského rozpočtu, a ještě se sankcemi. Takže už dneska to funguje, už dneska máme nástroje, tudíž nemá vůbec žádný smysl přemýšlet o tom, proč podmiňovat vyplácení evropských fondů, které tu vznikly a fungují na naprosto jiných principech a kvůli úplně jiným důvodům než proto, aby byly využívány k tomu, aby sankcionovaly státy, pokud by dělaly nějakou politiku, která se zrovna nelíbí současnému mainstreamu Evropské unie.

Co se týče harmonizace a konkurence daní, tak to, milí piráti, řekněte otevřeně. Prostě chcete v České republice vyšší daně. Protože v okamžiku, kdy budeme v rámci Evropské unie harmonizovat, tak budeme harmonizovat směrem nahoru, protože průměrně staré, bohatší členské státy uvalují vyšší daně. Tak to řekněte otevřeně, že chcete pro naše firmy, pro naše občany vyšší daně, že chcete směřovat vyšší harmonizací k placení vyšších daní, tak jako je tomu ve Francii, Německu a v jiných státech. Já jsem o těch sazbách tady mluvil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP