(10.30 hodin)

 

Poslanec Lubomír Volný: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych si dovolil navrhnout, abychom hlasovali o jednotlivých bodech tohoto usnesení zvlášť, protože si myslím, že náš poslanecký klub bude mít zásadní výhrady k tomu, abychom nadřazovali pojem zodpovědného občanství nad pojem aktivního občanství, protože mně osobně to připomíná nyní moderní nadřazování pojmu fair speech nad pojem free speech. A myslím si, že nic takového by nikdo v této Sněmovně ani neměl brát na vědomí ani s tím souhlasit, i když je to nějaký nezávazný dokument, protože my tady nejsme od toho, abychom určovali, jestli je lepší, když je člověk aktivní občan, nebo zodpovědný občan. Opravdu takové hrátky se slovíčky, to se nám nelíbí a s tím zásadním způsobem nemůžeme souhlasit.

Potom máme také problém s bodem 4, který je čistě ideologický. Já si ho tady dovolím zopakovat. Připomíná, že prvotní motivy evropské integrace po druhé světové válce, to je zajistit mír, stabilitu a zamezit dalším ničivým konfliktům v Evropě, položily základ pro ekonomický a sociální rozvoj Evropy, a měly by být proto zdůrazňovány i v současnosti. Obávám se, že tento bod trošičku míjí realitu, že současná Evropská unie vznikla na základě byznys projektu pro uhlí a ocel. A já si nemyslím, že vznikla proto, aby tady v Evropě zajišťovala nějaký mír a stabilitu, ale vznikla proto, aby lidé, kteří zbohatli na druhé světové válce, po té druhé světové válce zbohatli ještě více.

Takže já bych navrhoval, abychom o jednotlivých bodech tohoto usnesení hlasovali zvlášť, protože jako celek si nedovedu představit, že bychom ho mohli za klub SPD podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lubomíru Volnému. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se dál hlásí. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Přikročíme k rozpravě podrobné, do níž eviduji přihlášku pana předsedy Benešíka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem přece jenom opomněl jednu krátkou, nicméně velmi důležitou větičku, když jsem načítal usnesení. Opět potvrzuji, že se k němu hlásím. A sice je to bod 9, který bych chtěl doplnit k tomu usnesení, a sice "pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby v rámci politického dialogu postoupil toto usnesení předsedovi Evropské komise".

A ptám se (k předsedajícímu), zdali mohu pokračovat, abych glosoval to (ano), co tady zaznělo. Jenom na margo aktivní a odpovědné občanství. Aktivní je občan, který se účastní veřejného života, volí, kandiduje, má zájem. Zodpovědný občan je také aktivní, ale je vybaven argumentačně. Ví, jak funguje stát, ví, co jednotlivé instituce toho státu mají v kompetenci. Čili proto jsem navrhl, a výbor to většinově podpořil, aby se Sněmovna vyjádřila k tomuto, že zodpovědný občan je také aktivní občan, ale občan, který je argumentačně vybaven, má informace a ví, jak společnost funguje nebo by fungovat měla.

A to, co říkal František Kopřiva ohledně toho, že nemáme vlastní systém občanského vzdělávání, nebo nemáme ho tak propracovaný, tak to je i jeden z těch důvodů, proč jsme toto zařadili na jednání Poslanecké sněmovny, aby se zástupci jednotlivých politických stran, reprezentanti lidu, k tomuto vyjádřili a alespoň tímto způsobem, možná pro někoho velmi podrobně, možná naopak pro někoho poměrně vágně, se jakýmsi způsobem vyjádřili k tomu rámci, jak má takové občanské vzdělávání vypadat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan poslanec Lubomír Volný s faktickou poznámkou a poté s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Lubomír Volný: Děkuji, pane předsedající. Myslím, že z toho, co tady teď zaznělo, je teď zcela jasné a evidentní, že ty pojmy jako aktivní občan nebo zodpovědný občan jsou příliš složité na to, abychom je během jedné jediné chvilky tady odhlasovali jako stanovisko celé Sněmovny k nějakému nezávaznému evropskému dokumentu, protože to jsou opravdu pojmy, které vyžadují delší a složitější debatu. Prostě já opravdu opakuji, že my tady tento bod nebudeme moci podpořit, ale v tom usnesení jsou další body, které bychom podpořili s velkou radostí, a to body, které se týkají jazykových kompetencí dětí, které se týkají příjmů pedagogů a podobně. To, že bohužel pedagogické zaměstnání má u nás v této zemi nízkou atraktivitu, to bychom s velkou radostí podpořili.

Proto vás prosím, vážení kolegové a kolegyně, abyste podpořili můj návrh na to, aby se o jednotlivých bodech tohoto usnesení hlasovalo zvlášť, protože jinak bychom prostě celkové toto usnesení podpořit kvůli těmto politizujícím bodům nemohli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. O proceduře hlasování se jistě dohodneme před hlasováním. Pan předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Já jsem pouze chtěl poprosit procedurálně, aby bylo před každým tím bodem přečteno plné znění toho bodu, abychom věděli, o čem hlasujeme, protože to je načtený návrh, tak abychom v tomto měli jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, to samozřejmě pan předseda může. Jinak ale je to obsaženo v tisku, který vám byl rozdán. Aspoň tak doufám. Aha. Takže pan předseda klubu ODS se hlásí. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Právě že nám ten materiál rozdán nebyl. Já jsem požádal pana předsedu výboru, tak já jsem to usnesení dostal. Kdyby to mělo nějaké číslo sněmovního dokumentu, tak si to každý najdeme. Ale je to... A ještě ten výbor má tak zvláštně udělané ty svoje stránky, normální výbory mají usnesení zvlášť a VEZ to nějak nemá, takže v tom se to v zásadě dohledat nedá takhle rychle. Takže bohužel ten text před sebou nemáme. A on je poměrně dlouhý, to je pravda. Takže nemůžeme vycházet z toho, že všichni poslanci mají ten text před sebou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Aha. Tak v tom případě... rozumím jednacímu řádu. Ale pokud to nějakým způsobem nechceme smést ze stolu, tak tedy pan předseda výboru bude číst jednotlivé body a budeme jednat po bodech aspoň tak, jak je požadavek... (Poslanec Benešík mimo mikrofon.) Ne, myslím usnesení. Dobře. Ještě někdo v podrobné rozpravě? Není tomu tak. Pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane předsedající, já tedy využiji možnost ještě v podrobné rozpravě vystoupit k tomu usnesení. Chtěl bych, aby všichni členové Sněmovny věděli, že to není usnesení, které jaksi z nuly vytvořil ten výbor, který si zadal nějaké téma a k němu tedy vypracoval to usnesení. To je reakce na materiál, který Evropská unie vypracovala, který přirozeným chodem věcí do výboru přijde. Ten se ujímá takových, jak to zmiňoval pan náš předseda zpravodaj Ondřej Benešík, že jich jsou stovky, takových materiálů. Jsou víceméně strašné, ty materiály. Ať už je to mobilita, ať už jsou to klimatické balíčky, ať už jsou to různé energetické věci. Z toho na nás padají hrozivé věci. Tohleto je tedy jeden z nich, který se tedy řízením aktivit našich kolegů dostal sem na Sněmovnu. To usnesení po určité bolestné diskusi podle mého názoru v mezích maximálně možných vysvětluje, napravuje, nějak koriguje to, co v tom materiálu Unie se nachází. Já chápu postoj našich kolegů z SPD, kteří vystupovali také poměrně aktivně v tom výboru. Jediné, co mě jako učitele matematiky mrzí, že v těch základních kompetencích, které definuje Unie, nejsou matematické... My je tam máme taky. Výborně. Pak jsem i já spokojený.

Čili já navrhuji, abychom se pokusili to schválit, i když s některými formulacemi, nebo zdají se nám ty formulace být jaksi křečovité, ale opravdu napravujeme to, co z té Unie přichází, což je opravdu ještě mnohem a mnohem problematičtější.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já jen opakuji, než dám slovo k faktické poznámce panu poslanci Kopřivovi, že samozřejmě ten tisk máte doručen včas tak, jak jsem říkal, protože je součástí tisku 144-E/0. Takže je doručen poslancům, a nemohu tedy udělat nic jiného, než abyste si to ozřejmili, pokud to nemáte s sebou, že to bude pan předseda výboru číst.

Pan kolega Kopřiva ještě jednou s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Lubomír Volný také s faktickou poznámkou. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.***
Přihlásit/registrovat se do ISP