(17.30 hodin)
(pokračuje Michálek)

Další případ mediálně známý - sportovní granty, kde zase odpovědná ředitelka, která připravovala 50milionovou dotaci pro fotbalový svaz, jela na výlet do San Marina letadlem s panem Peltou. Opět porušení etického kodexu, střet zájmů. Opět jsem psal paní Děvěrové oznámení, že tam dochází k porušení, a opět to zametla pod koberec. Takže tímto způsobem fungovala ČSSD na pražském magistrátu. A teď, když to vyšlo najevo - (Předsedající: Váš čas prosím.) Tak já to když tak doplním v tom doplňujícím dotazu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nedoplníte, není doplňující dotaz, je pouze písemná odpověď na vaši interpelaci. Protože pan ministr není přítomen, tak v souladu s jednacím řádem do 30 dnů vám bude odpovězeno písemně.

 

Poslanec Jakub Michálek: Je to hanba, že tady nejsou ti ministři.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Opozice tvrdý chleba má, ale pár dotazů velmi obecných. Letos si připomínáme mnoho kulatých výročí - rok 1918, 1938, 1948, 1968. A bohužel opakovaně průzkumy a různé ankety ukazují, že zejména mladí lidé nemají ponětí o tom, co se tehdy dělo. Ne že by neznali konkrétní věci, ale neznají ani vůbec ten dějinný kontext.

Asi ten nejkřiklavější příklad je průzkum, který si nechala udělat Česká televize, který ukázal, že třetina mladých lidí neví, co se stalo v roce 1968. A mě zajímá, co pro to - jestli to vůbec považuje pan ministr za problém, jestli hodlá v rámci své další činnosti na ministerstvu plédovat za lepší výuku moderních dějin a jaké projekty případně byly z jemu příslušné rozpočtové kapitoly podpořeny. Tady v té věci si myslím, že můžeme do budoucna velmi úzce spolupracovat, je to téma nadstranické a věřím, že je i v zájmu pana ministra, aby to povědomí o moderních dějinách bylo větší a věnovalo se mu ve školství více místa a větší pozornosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět v souladu s jednacím řádem do 30 dnů bude písemná odpověď.

Další v pořadí je paní Věra Kovářová - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Téma, s kterým se na vás dnes obracím, zní - zápisová turistika. Jev, který se opakuje každý rok v měsících před zápisem do škol. Jev, který ztěžuje mnoha školám s dobrým jménem jejich fungování. Jedná se o účelové přihlášení trvalého bydliště dítěte do spádové oblasti školy. Většinou se jedná o renomované školy, kam si rodiče přejí, aby jejich dítě chodilo, a změnou trvalého bydliště výrazně zvýší své šance, aby se jim toto přání splnilo. Což je samozřejmě pochopitelné, že rodič chce pro svého potomka kvalitní vzdělávání. Školy a obce jsou vůči zápisové turistice v podstatě bezbranné. Kapacity škol jsou omezené a navíc vycházejí z dlouhodobých výhledů a údajů matriky, avšak nenadělají nic s tím, když za dva měsíce se v jejich spádové oblasti najednou objeví desítky až stovky nových dětí, které by měly přijmout. Takovým příkladem může být třeba Dobříš. Školy pak mnohdy při výběrových řízeních musí využít metodu výběru losem a v tomto případě mohou být poškozeny i děti, které mají skutečné trvalé bydliště ve spádové oblasti školy. Na obce pak zbývá úkol zajistit místo pro jejich děti v jiné škole.

Má otázka tedy zní: Jakým způsobem se vláda chystá řešit tuto problematiku, aby bylo kvalitní vzdělávání dostupné pro všechny? Plánujete dotační programy na rozšíření kapacit základních škol, případně mechanismy na předpověď zvýšení poptávky o zápis do dané školy, nebo naopak legislativní změnu, která by zápisovou turistiku omezila? Děkuji předem za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude v souladu s jednacím řádem odpovězeno písemně.

Dalším v pořadí je pan poslanec Dominik Feri na pana ministra Dana Ťoka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pan ministerský předseda je bodrý muž, namísto odpovědí na moje otázky ke studentskému a seniorskému jízdnému mi doporučil, ať se koukám na televizi Nova. Dobře, děkuji. A proto bych chtěl položit konkrétnější otázky vám.

Za prvé. Kdy bylo vyjednáváno s dopravci, s jakými dopravci bylo vyjednáváno, kdo z Ministerstva dopravy tato jednání vedl. Další otázka je, jestli byla diskutována rovněž výše náhrady a z jakých cen se to bude počítat, jestli z cen akčních, nebo z nějakého kilometrického rozsahu, nebo z kilometrického ceníku. A dále, jestli za to někdo ponese na straně Ministerstva dopravy odpovědnost. A dále, jestli pan ministr dopravy spatřuje nějakou souvislost s personálními změnami, které teď v Českých dráhách proběhly. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem do 30 dnů.

Dalším v pořadí je pan poslanec Jakub Michálek - na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já se chci zeptat, jak je to s vyřešením situace kolem pana Krejsy, který byl instalován do České pošty a který údajně pobírá podle seznam.zpráv neoprávněné odměny. Předchůdce pana ministra pan Metnar slíbil, že se to vyšetří, tak by mě zajímal výsledek tohoto vyšetřování.

A ještě jsem chtěl doplnit k těm kauzám na ministerstvu. Prostě nechápu, jak je možné, že pan ministr, který je člen ČSSD, rozhoduje ve věci paní Děvěrové z pražského magistrátu, která byla odvolaná za to, že kryla korupci lidí, jako je Březina a spol., také z ČSSD, když pan Hamáček je předseda této strany. Takže on je tam dosazený na to vnitro, aby kryl tyto věci a následně to legalizoval. Takže to se mi vůbec nelíbí a chtěl bych, aby doložil konstantní praxi, že úplně stejným způsobem Ministerstvo vnitra, které teď odepřelo souhlas s odvoláním paní Děvěrové z pražského magistrátu, tak že úplně stejným způsobem postupuje posledních dvacet let, resp. od doby krajského zřízení v roce 2001, tak aby to doložil, že to ministerstvo takhle dělá všude, protože jinak to opravdu není možné. Navíc tam rozhodovali podle komentáře, který paní Děvěrová sama napsala, takže to absolutně nemá vypovídající hodnotu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská - na pana ministra Roberta Plagu. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chtěla bych se na vás obrátit s problémem, jakým jsou zdravotní židle ve školách. Pokud školu navštěvuje hodně ležících dětí, tak je tam dobrá polohovací židle nutností. Jenomže taková židle stojí 80 až 100 tisíc korun. Sice výhodou je, že je ta židle rostoucí, nicméně počet těch židlí ve školách je nevyhovující, protože zdravotní židli předepisuje lékař, ta je hrazena zdravotní pojišťovnou a tuto židli má rodič doma. Problém potom nastává ve škole, kde sice speciální pedagogické centrum nějaké zdravotní židle má, ale nejsou polohovací. Přitom dle zákona by měla škola zajistit podmínky, ale škola na to nemá finance. Může sice nějaké dotace získat, ale nejvyšší dotace na židli je asi 10 tisíc korun.

Proto se vás, pane ministře, ptám, zda byste problém těchto polohovacích židlí se pokusil řešit. Možná i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a s pojišťovnami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času. Opět na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí je pan poslanec Vít Kaňkovský - na paní ministryni Martu Novákovou. Jelikož pan Vít Kaňkovský není v jednacím sále, přistoupíme k dalšímu přihlášenému, poslanci Dominiku Ferimu. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP