(17.20 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, k tomuto se reaguje poměrně složitě, je za tím možná trošku předvolební období. Nechci nikomu nic podsouvat, přece jenom se to týká jedné kandidátky do Senátu. Teď se to nějak vynořilo. Pokud vím, celá věc se odehrála před několika lety, ještě jsem tehdy ani nebyl na Ministerstvu zdravotnictví. Teď se to využívá. Nedokážu to vyhodnotit, nebyl jsem tady ani na Ministerstvu zdravotnictví. Ano, zasedla v té době etická komise, ta tu věc nějak posoudila, vydala stanovisko. A to stanovisko už je, říkám, před dvěma lety staré, a tímto to skončilo. Já nevím, jestli tam tehdy bylo nějaké vyšetřování, nebo policie to vyšetřovala. Pochybuji.

V tomto směru se velmi těžce reaguje, jestli se to dá nějak lépe kontrolovat, nebo ne, jestli tam skutečně došlo k nějakému nezákonnému stavu. Pokud vím, tak tam skutečně nebylo žádné trestní řízení, že by to policie prošetřovala nebo že by se skutečně stal nějaký podvod nebo něco, resp. podvod ve smyslu kvalifikace trestného činu podvodu. Takže ta situace samozřejmě je nešťastná. Pokud mám informace, ale říkám, velmi zběžné, tak samozřejmě paní profesorka Syková odmítá interpretaci. Že tomu tak nebylo, jak je to interpretováno v médiích. Nedokážu to opravdu posoudit. Pokud by se tam něco stalo, předpokládám, že by asi nastal nějaký trest, a ten, pokud vím, žádný nenastal.

To je asi k tomu, jestli se to dá nějak systémově řešit. Pochybuji. Prostě pravidla pro klinické studie léků apod., experimentální medicíny atd., tak ta jsou nastavena, kontroluje Státní ústav pro kontrolu léčiv tyto věci. To není o tom, že by systém nebyl nastaven nebo žádná pravidla neexistovala. Pokud se někde něco stane, tak samozřejmě se to musí prošetřit. Ale znovu opakuji, v této věci nebylo shledáno žádné zákonné pochybení. Podle mých informací za to nikdo nebyl potrestán, nebyl tam spáchán žádný trestný čin. Takže tolik asi jenom k tomu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Další v pořadí je paní poslankyně Pavla Golasowská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Interpelace na paní ministryni Maláčovou.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. V prvé řadě bych chtěla poděkovat paní ministryni, že jako jedna z mála ministrů tady sedí. Moc to oceňuji, že nemusím mluvit do prázdného místa.

Vážená paní ministryně, před několika měsíci bylo na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání návrhu zákona o důchodovém pojištění odmítnuto několik pozměňovacích návrhů, jejichž cílem bylo zlepšit situaci maminek v důchodu, které vychovaly děti, a také ovdovělých osob. Dovolím si citovat bývalého pana ministra Krčála ke zmiňovaným pozměňovacím návrhům. Cituji: K těmto pozměňovacím návrhům je třeba uvést, že tak zásadní změny v důchodovém pojištění s výraznými finančními dopady by neměly být přijímány cestou jednotlivých pozměňovacích návrhů, ale naopak by měly být výsledkem důkladných analýz, posouzení dopadu ve všech souvislostech, a také celospolečenského konsenzu. Za to se prosím přimlouvám.

A já se vás, paní ministryně, ptám, jak dlouhou dobu potřebuje MPSV, aby vše zanalyzovalo a posoudilo, aby se ti, kteří jsou finančně diskriminováni, dočkali stabilní finanční podpory, aby o ni nemuseli každých pár měsíců potupně žádat formou dávkových systémů. Neboť různé důchodové komise a pracovní skupiny analyzují situaci důchodců již 20 let, možná i více, a zatím k ničemu nedospěly. A možná, než k ní dospějí, tak ti, kdo na ni čekají, dříve zemřou. Proto vás prosím o konkrétní odpověď, v jakém řádu měsíců či let předložíte ucelenou důchodovou koncepci, na kterou důchodci netrpělivě čekají. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za dodržení času na přednesení interpelace a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jistě víte, důchodová reforma je důležitým bodem programového prohlášení vlády. Pokud chcete aktuální informaci, v tuto chvíli byl vytvořen odborný pracovní tým pro důchodovou reformu, který se skládá z poradců a ze spolupracovníků pana premiéra a potom ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí, to znamená, že se jedná o společný tým pana premiéra a mě. Tito odborníci v tuto chvíli budou řešit různé okruhy témat, které by měly být součástí důchodové reformy.

Pokud chcete vědět konkrétní témata, témata, která diskutujeme, tak se jedná např. o nižší důchody žen, to byla témata, která velmi rezonovala v souvislosti s nedávno projednávanou důchodovou reformou, ale také věci, které jsou obsaženy v programovém prohlášení vlády, tzn. dřívější odchod do důchodu pro fyzicky náročné profese, ale také věci např. v oblasti dodatečných příjmů a stabilizace důchodového systému. My v tuto chvíli dáváme jednotlivé oblasti dohromady. Poté bude stanoven harmonogram, s kterým bude pak seznámena veřejnost, členové Parlamentu ČR i odborníci ze všech oblastí. Samozřejmě do celého procesu zapojíme i zástupce opozice, protože neexistuje důležitější otázka, na které je potřeba shodu napříč politickým spektrem, než je právě otázka důchodů.

Ráda bych také dodala, že u všech témat se předpokládá analýza stávajícího stavu a hledání konsenzuálního řešení. Pokud jde o časový horizont předložení návrhů, konkrétního řešení vládě, tak předpokládáme, že vše bude předloženo, tak jak bude naplánováno, do konce roku 2020.

Zároveň bych chtěla upozornit, že dva body programového prohlášení vlády z oblasti důchodů již byly splněny, a to nedávno, a jedná se o to již zmiňované zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 %, a potom samozřejmě zvýšení o tisíc korun našim starodůchodcům, tzn. seniorům starším 85 let.

Ráda bych také v této souvislosti podotkla, že realizace těchto opatření od ledna příštího roku, v současné době připravujeme nařízení vlády, které se týká valorizace důchodů, bude znamenat zvýšení důchodu o pevnou částku, konkrétně o 570 korun, což pomůže zejména nízkopříjmovým důchodcům, tedy ženám. Jich se týká také to druhé opatření, navýšení o 1 000 korun 85 plus. To znamená, že i přesto, že diskutujeme systémové řešení nižších důchodů žen, tak již teď se nám to daří naplňovat.

To je pro tuto chvíli vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám, paní ministryně. Zeptám se - paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku. Přistoupíme k další interpelaci. Pan poslanec Jakub Michálek na pana ministra Jana Hamáčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, musím říct, že to je opravdu bída, že pan ministr tady není a že tady není ani zbytek vlády, že tady je pouze několik málo ministrů.

Já jsem si tady chtěl stěžovat na velmi špatnou situaci, ke které došlo s odvoláním ředitelky Magistrátu hlavního města Prach... Prachy jsem skoro řekl, že? To odpovídá hlavnímu městu Praze. Tam došlo k situaci - já jsem byl tři roky pražský zastupitel a několikrát jsem kritizoval naprosto nekalé praktiky na pražském magistrátu, kde paní ředitelka, říká se o ní, že její druh patří také do ČSSD, a paní ředitelka tam kryla některé nekalé praktiky, na které jsem upozorňoval. Typově například jsem jí posílal oznámení, že někdejší partnerka a současná manželka jednoho zaměstnance magistrátu byla zaměstnankyní společnosti Taiko, která dostala do pronájmu Staroměstské a Václavské náměstí, čili nejlukrativnější parcely v Praze, aby tam pořádala trhy. Tento střet zájmů ten zaměstnanec vůbec nenahlásil a ředitelka, když se o tom dozvěděla, vůbec to neřešila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP