(14.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže naše koncepce je, že členské státy budou mít hlavní slovo, ne pan Juncker a Komise. A to chceme hlavně změnit, abychom tam měli hlavní vliv. My nebudeme v poloze nějakého služebníčka, podřízeného. Ano, tak se to nějak vybudovalo, ale my tam platíme 50 miliard ročně a dostáváme, samozřejmě. Takže o tom to je a my jsme to diskutovali a podívejte se na Slovensko, jak to tam mají. Úplně jiný systém. Jenom my máme tenhle systém, který nám svázal ruce, a my chceme stát řídit efektivně a umožnit, aby i lidé zvenčí - ne že jsou recyklováni ti úředníci, že já jsem se zbavil jedné úřednice na Ministerstvu financí, protože den před mým nástupem tam ještě dělala s referátníkem nějaké podivné transakce s pozemky. (Čas, pane premiére.) Potom jsem ji našel na Úřadě vlády, tam zase jsem jí poděkoval, a potom se objevila u ministra průmyslu. Takže je to zacyklované, a když hledáme na pozici někoho, tak se téměř nikdo nehlásí, protože to jsou stále stejní úředníci. Potřebujeme otevřít státní správu, aby tam přišli lidé i zvenčí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. S další interpelací ve věci Národního divadla Brno vystoupí poslanec Vlastimil Válek. Připraví se poslankyně Šafránková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Až se bojím zeptat, ale doufám, že to nebude tedy interpelare. Mám ani ne snad interpelaci jako skromný dotaz a návrh. Je 19 institucí různých kulturních, které jsou příspěvkové organizace Ministerstva kultury, a další čtyři, které jsou v sekci profesionálního umění, např. Pražský filharmonický sbor a další. Národní divadlo Brno, resp. budova Janáčkovy opery a baletu byla rekonstruována částkou 1 mld. Kč, myslím, že byla o něco vyšší, a tím pádem se stává jednou z největších scén v České republice, která navíc má poměrně zásadní mezinárodní obsazení v oblasti sólistů jak opery, tak baletu.

Můj dotaz zní, zda vláda neuvažuje, nebo není diskuse na vládě převzít i tuto instituci do sekce profesionálního umění přímo pod Ministerstvo kultury v podstatě se stejnou logikou, jako jsou financovány univerzitní nemocnice cestou Ministerstva zdravotnictví a velké univerzity cestou Ministerstva školství, tak se domnívám, že tato cesta by byla správná. V tomto je můj dotaz, resp. interpelace na vás, pane premiére. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Samozřejmě, my máme ten problém, že my musíme koordinovat jednotlivé aktivity, protože máme samosprávu, tzn. kraje mají svoje příspěvkové organizace, města, obce, stát, stejné je to u nemocnic atd. Ministerstvo kultury, ta priorita je samozřejmě obnova kulturních památek, má to vazbu na cestovní ruch a samozřejmě chceme podpořit i živé umění, ale já o tom nevím. Určitě Brno je to město, které má velké plány s kulturou. Staví se tam jedinečný Janáčkův koncertní sál, jehož projekt dělal světoznámý architekt. Brno je určitě kulturní město, ale já takovou informaci nemám, já vám mohu pouze říci, že Národní divadlo Brno ze strany Ministerstva kultury v roce 2018 dostalo neinvestiční dotace. Na celoroční činnost dostali 13,5 milionu, tj. 3 % z celkových nákladů. Potom je tam dotace na festival Janáček Brno, to je 9,5 milionu, a dotace na Divadelní svět Brno, to je 2 miliony. Celkově dostali 25 milionů. Toto je podpora z resortu ministra kultury a já nemám takovou informací. Já myslím, že město Brno se snaží do kultury investovat velké částky, ale určitě váš dotaz postoupím panu ministrovi kultury, aby nějakým způsobem se k tomu postavil.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, tak prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Možná jen si dovolím upřesnit, jak jsem to myslel. Pokud se investovala jedna miliarda ze státního rozpočtu, poměrně velké peníze jdou na dotace, přišlo by mi rozumné a strategické, než tak velkou scénu financovat z rozpočtu města Brna, dostat tu scénu, možná i některé další, přímo pod financování Ministerstva kultury a opravdu z nich udělat instituce, které jsou důstojné, podobně jako univerzity, podobně jako fakultní nemocnice. Je to čistě jenom otázka strategie v kultuře. Toto je jenom návrh ke zvážení a jenom prosím, pokud o něm diskuse nebyla, aby se ta diskuse zahájila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan premiér bude odpovídat na doplňující dotaz. Prosím.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak to je strategie o tom, jak rozdělíme ty daně, RUD, a my jsme navyšovali RUD i krajům, obce, města, všichni dostali. My jako rozpočet samozřejmě máme dluh, i když jeden z nejnižších v Evropě, ale obce, města, kraje měly teď koncem června 220 miliard na účtech. Ano, máme skvělý rozpočet samosprávy a samozřejmě tím, že vybíráme stále víc daní - a to bude i ten případ roku 2019 - tak dostanou ještě víc, kdežto ty naše výdaje budou stále růst. Takže ta situace mezi státem a samosprávnou je taková, že my máme ty dluhy, máme stále větší výdaje, oni - a to samozřejmě závisí od toho, jak hospodaří, a někteří hospodaří skvěle, někteří mají plány, že nechtějí mít žádné zadlužení, nechtějí si půjčovat. Takže to je debata o použití těch peněz, ale my potřebujeme se domluvit společně, abychom zrealizovali ty investice a aby každý participoval. Takže já tomu rozumím, co jste řekl, mě to překvapuje, že do toho stát dal miliardu, když to není v jeho majetku.

My jsme přes výjezdy do krajů se dozvěděli například, že nám patří zámek Litomyšl. Je dokonce usnesení vlády z roku 2002, které ukládá vládě ho dát do pořádku. Na to někdo zapomněl. Ten stát má dost svých majetků a potřeba investování do obnovy kulturních památek se blíží 100 miliardám. Nicméně já s panem ministrem projednám ten váš návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a s další interpelací ve věci dotací subjektům, které vzápětí končí v konkurzu, vystoupí poslankyně Šafránková.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Vážený pane premiére, vzhledem k tomu, že paní ministryně průmyslu a obchodu je tento týden omluvena, tak moje interpelace od občana, který pracuje na finančním úřadě, bude přímo na vás, protože nepochybuji o vašich znalostech ohledně dotací.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je jedním z největších poskytovatelů evropských dotací v České republice. Za posledních deset let byly podnikatelům rozdány miliardy korun. Je smutnou skutečností, že insolvenční rejstříky krajských soudů jsou plné takovýchto příjemců dotací. V mnoha případech dotace dostávaly a dostávají subjekty, které vzápětí končí v konkurzu, a majetek pořízený za dotační prostředky nenávratně mizí, v lepším případě se z jeho prodeje částečně uspokojí věřitelé a odměna insolvenčního správce.

Pane premiére, jak zajistíte, aby do budoucna nedostávaly dotace takovéto subjekty? Jak zajistíte, aby pohledávky státu u subjektů čerpajících dotace byly včas uplatňovány u insolvenčních soudů? Existuje na vašem ministerstvu vůbec někdo, kdo monitoruje insolvenční rejstřík ve vztahu k příjemcům dotací od Ministerstva průmyslu a obchodu? Jak zajistíte, aby ministerstvo začalo uplatňovat institut řízení o odnětí dotace podle rozpočtových pravidel?

A ještě jeden dotaz od občana přímo na vás. Od vypuknutí poslední finanční krize uplynulo deset let. S ohledem na očekávaný letošní deficit státního rozpočtu zhruba 40 mld. Kč by občana zajímalo, zda má Česká republika vytvořené finanční rezervy a v jaké výši pro případ další krize, která nutně s ohledem na hospodářské cykly musí přijít. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP