(10.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

V příštím roce v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb - a pan prezident tady zapomněl říct, že ten IT systém EET může sloužit skvělým příkladem, jak se to dá stihnout za šest měsíců a funguje to - tak Ministerstvo financí navrhuje navíc další významné snížení daní. Snížení daní - opakuji nahlas. K více než polovičnímu snížení DPH ze stávající sazby 21 % na 10 % by mělo dojít u kadeřnických a kosmetických služeb, oprav jízdních kol, obuvi, úpravy a opravy oděvů a textilních výrobků pro domácnost a prodej točeného piva. Vládou schválený návrh počítá také s dalším snižováním DPH v sektoru stravovacích služeb a podávání nealkoholických nápojů, kde již byla snížena v souvislosti s náběhem první fáze elektronické evidence tržeb sazba z 21 % na 15 %, a to teď navrhujeme na 10 %. Cílem novely je také reálné snížení cen vodného a stočného pro konečného spotřebitele snížením DPH z 21 % na 10 % na vodné a stočné. Ministerstvo financí díky nástrojům cenové regulace a cenové kontroly v oblasti vodárenství zároveň disponuje nástroji, kterými ohlídá, že tento rozdíl nezůstane u vodárenských společností. Protože když jsme snižovali DPH na léky, tak tam se nám to ne úplně povedlo, že se to dostalo do cen pro lidi.

Slýcháme, že růst výběru daní je dílem příznivé fáze hospodářského cyklu. Ve skutečnosti je ale odhadovaný meziroční růst výdajů na spotřebu vlády a domácností oproti růstu DPH ani ne poloviční. A je naprosto jasné, že za skvělými čísly stojí úspěšná opatření, s nimiž resort financí přichází. Dovolím si připomenout některá opatření, která jsou součástí daňového balíčku pro rok 2019 projednávaného nyní touto Sněmovnou.

K podstatným změnám dochází v oblasti zákona o dani z příjmu, kde je navrhováno hned několik opatření proti daňovým únikům zejména velkých korporací. Jedná se například o omezení odečitatelnosti úroků od základu daně limitem 80 milionů korun nebo 30 % EBITDA, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví do zahraničí, zdanění ovládaných zahraničních společností nebo pravidla proti zneužívání nesouladu daňových systémů. Nově se také zavádí povinnost pro korporace, které vyplácejí do zahraničí větší podíly na zisku či další příjmy, které běžně podléhají srážkové dani, aby tuto výplatu oznámily správci daně. Jak je všeobecně známo, z naší země odchází každý rok obrovská částka v dividendách, 250 miliard.

Ministerstvo financí v březnu 2018 dokončilo důležitou novelu zákona o evidenci tržeb, která obsahuje řešení evidence tržeb pro nejmenší podnikatele. Novela stanovuje podmínky, které musí podnikatel splnit, aby mohl evidovat tržby v off-line režimu bez nutnosti pořizování elektronické pokladny a připojení k internetu. Toto řešení zároveň zaručí, že evidence tržeb těchto drobných podnikatelů bude dostatečně průkazná a nebude narušen hlavní cíl EET, kterým je narovnání podnikatelského prostředí napříč všemi ekonomickými segmenty. Připomenu jenom, že za minulý rok EET přineslo do našeho rozpočtu 6 miliard korun navíc.

Reagujeme také na fenomén sdílené ekonomiky, a to jak na domácím, tak na evropském poli. Na úrovni Evropské unie Ministerstvo financí prosadilo iniciativu zdůrazňující potřebu mezinárodní výměny informací v oblasti sdílené a digitální ekonomiky, která je klíčem k jejímu spravedlivému zdanění. Ohledně Evropské unie nadále bojujeme za náš projekt reverse charge. Už čtyři roky a blížíme se do finále. Musíme ještě přesvědčit dvě členské země, protože na takovou změnu, na takový projekt je potřeba souhlas všech členských zemí.

Aby se samozřejmě předešlo jakýmkoli pochybnostem ohledně danění služeb typu Airbnb a Uber, zveřejnila Finanční správa příslušné metodiky. Již v dubnu 2018 předložil resort financí novelu zákona o místních poplatcích, která nastavuje rovná pravidla pro trh s krátkodobým ubytováním. Novela, kterou přivítali hoteliéři, města i obce, nahrazuje stávající poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt jediným poplatkem z pobytu, jemuž bude podléhat krátkodobý pobyt bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel. Na čtvrtek je naplánován podpis důležité dohody mezi státem a společností Uber.

Ministerstvo financí také úspěšně pokračuje v boji proti ilegálnímu hazardu a regulaci legálního hazardu. Končí automaty v restauracích a barech. Jen za poslední půlrok zmizelo z měst a obcí 9 300 automatů a 1 400 provozoven. Z původního počtu více než 6 000 provozoven jsme dnes zhruba na 2 500, tedy méně než polovině. Pravomoc likvidovat ilegální hazard získala v lednu 2017 Celní správa a odhalila už desítky černých heren, zadržela přes 1 600 ilegálních automatů a kvízomatů a skoro 4 miliony korun v hotovosti.

Přestože Česká republika se velikostí svého dluhu řadí mezi nejméně zadlužené země Evropské unie, to znamená, že jsme někde na třetí nebo čtvrté příčce, tak stále udržujeme trend jeho snižování. Takže zatímco v roce 2017 byl dluh sektoru vládních institucí 34,6 % HDP, letos očekáváme jeho pokles na 32,9 % a pro rok 2019 dokonce 31,6 %. Snižuje se také saldo sektoru vládních institucí. V roce 2017 to bylo 1,6 %, očekávání pro rok 2018 je 1,5 %. A také strukturální saldo, tedy saldo očištěné od cyklických vlivů, dosahuje kladné hodnoty. Odhad roku 2018 je 0,8 % HDP. Výbornou úroveň českých veřejných financí potvrdilo v období končící vlády několik významných ratingových agentur.

Já bych při té příležitosti řekl taky pár slov k deficitu. My máme v programovém prohlášení jasně řečeno: Ano, my bychom chtěli směřovat k vyrovnanému rozpočtu, ale zároveň říkáme, že pokud budeme investovat z českých peněz více než deficit, tak samozřejmě je potřeba vnímat tu situaci, ten dluh z minulosti v investicích. Pan prezident tady mluvil o tom desetiletém investičním plánu. Ano, my to spočítáme, resp. už to téměř máme hotové, a blížíme se k tisíci miliard. A náš růst dnes, jeden z nejvyšších v Evropě, je tažen spotřebou a exportem. A v investicích máme obrovský dluh z minulosti. Takže pokud by přišla krize, jak to někteří predikují - a samozřejmě to není vyloučené, uvidíme, jak prezident Trump, jestli zavede cla na automobily a jestli bohužel bude pokračovat obchodní válka, což je samozřejmě velice špatně pro Evropu a pro celý svět -, tak musíme se připravit i na situaci, že nastane nějaká krize. Ale právě ten růst má být tažen investicemi. A pokud my budeme mít připraveny tyto investice a už na příští rok, znovu opakuji, je tam více než 80 miliard, tak si myslím, že je potřeba to vnímat. Ten deficit je minimální. 50 miliard. Jenom důchody jsou 38 miliard a do školství, navýšení platů učitelů a začátek reformy je 25 miliard. Takže jenom ty dva posty jsou 63 miliard dohromady.

A samozřejmě, já souhlasím s panem prezidentem o plýtvání, že máme strašně moc úředníků. Ano, to taky řešíme. Máme 16 000 černých duší. A v rámci nového rozpočtu jsme vyjednali s jednotlivými resorty, že tam už snižujeme tyto posty bez ohledu na to, abychom snižovali platy těch zaměstnanců. A myslím si, že ta částka, kterou jsme našli, je 3,5 miliardy. A že se plýtvá - no ano, jsou určitě obrovské rezervy. Ale pokud my chceme mít efektivní stát, tak na to potřebujeme mít i kompetence. A potřebujeme mít i zákon o státní službě, kde ten ministr v porovnání s některými státními tajemníky není do počtu, není tam na srandu. A proto určitě já budu tlačit jednotlivé ministry, aby šetřili, aby insourcovali, aby nepoužívali různé externí agentury a možná i zbytečné poradce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP