(10.00 hodin)

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych vám všem na tomto místě poděkovat jménem celé naší vlády za možnost před vás předstoupit a požádat vás o důvěru. Předstupujeme před vás s pokorou a žádáme o důvěru na základě programového prohlášení této koaliční vlády menšinové, tvořené ministry za hnutí ANO a ministry za Českou stranu sociálně demokratickou, podporované poslanci KSČM, kteří se rozhodli umožnit vznik této menšinové vlády a tolerovat ji.

Tyto strany vládní koalice podepsaly společně vládní prohlášení, které máte k dispozici, a dohodly se na principech vzájemné spolupráce. Byl to, vždyť víte, dlouhý a těžký proces trvající mnoho měsíců, bylo to delší a obtížnější, než jsme mysleli, a obě strany musely mnohokrát překonat nesmírně bolestivé vnitřní problémy. Ale prošli jsme tím a dnes stojíme před vámi a žádáme o důvěru Poslanecké sněmovny. A dovolím si říct s velice dobrým programem.

Vládní program byl připraven ve spolupráci všech stran zúčastněných ve vládní koalici a jsem hluboce přesvědčen, že vytyčuje cíle a řeší problémy odpovídající situaci v naší zemi, která má obrovský potenciál růstu a která má šanci se vrátit tam, kde kdysi byla - na špičce Evropy. Přináší řešení těch nejzásadnějších problémů, se kterými se lidé setkávají každý den. Do programu bylo navíc zapracováno mnoho dalších požadavků podnikatelských svazů, účastníků tripartity, odborářů a spousty dalších profesních sdružení.

Naše vláda samozřejmě udělá všechno pro to, abychom program plnili. A ten program má šest hlavních bodů. Je to důchodová reforma, digitální Česko. A je to hlavně boj za naše české zájmy v Evropské unii a evropské zájmy ve světě, na kterých se chceme aktivně zúčastnit. Dále je to strategický investiční program, reforma státu a posílení bezpečnosti. Jsou to body, na kterých podle mě panuje široká shoda nejen ve vládní koalici, ale i napříč společností. V minulých měsících, kdy minulá vláda pracovala v demisi, a myslím si, že jsme si to celkem užili, se lidé neustále zmiňovali právě o těchto věcech. Při našich setkáních s občany samozřejmě jsme nabrali ještě obrovskou spoustu dalších dobrých nápadů, často velmi inspirativních.

Na první místo samozřejmě řadíme důchodovou reformu, je zásadní. Fakta všichni známe. Zvyšuje se věk dožití a s ním roste počet příjemců starobních důchodů. A i přesto, že zákonný věk odchodu do důchodu se postupně zvyšuje, je důležité si uvědomit, že důchodci nemají jiné příjmy než starobní důchod, a ten je dnes strašně nízký. Průměrný důchod v tomhle roce bude 12 240 korun a lidí, kteří pobírají tenhle důchod a nižší, je 1 300 000. Chceme garantovat pravidelné valorizace důchodů navázané na vývoj cen spotřebního koše seniorů a růst průměrné mzdy.

V Parlamentu jsme přijali zákon o zvýšení základní výměry důchodů z 9 na 10 % průměrné mzdy. Úprava této pro všechny zaručené složky důchodu přispěje ke zvýšení životní úrovně zejména u lidí s nízkými důchody, kde základní výměra tvoří významnou část důchodu. Převážně se jedná o ženy, které pracovaly za nižší mzdu než muži, které obětovaly pracovní kariéru péči o děti nebo jiné závislé členy rodiny. Právě tato skupina je významně ohrožena chudobou. Věřím, že pro ně má změna velký význam.

Zvýšení základní výměry důchodu je jednorázový krok, který naprosto nenaruší princip zásluhovosti uplatněný při výpočtu důchodu. Stávající právní úprava zohledňuje zvýšené životní náklady u osob, které dosáhnou sta let, a přiznává jim automaticky růst důchodu o 2 000 korun měsíčně. Obdobné navýšení v částce 1 000 Kč měsíčně je dnes schváleno i pro ty, kteří dosáhnou 85 let. Znamená to skokové navýšení pro 200 000 lidí.

Chceme také zavést od 1. září 2018 slevu 75 % z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let. Proč bychom neměli umožnit právě důchodcům snazší cestování? Nejen za vyřízením svých záležitostí, ale také k návštěvě rodiny, vnoučat nebo přátel. A naprosto stejné výhody by měli mít žáci i studenti do 26 let.

V důsledku prodlužujícího se věku odchodu do důchodu je závažné i téma možností dřívějšího odchodu do důchodu pro lidi zaměstnané v náročných povoláních, která není možné vykonávat do řádného věku odchodu do důchodu. Připravujeme návrh, který umožní dřívější odchod do důchodu hrazeného z příspěvků zaměstnavatelů, zaměstnanců a podpory státu.

Jsme odhodlaní připravit a prosadit léta odkládanou důchodovou reformu. Za tímto účelem sestavíme odborný pracovní tým, který provede celkovou revizi výstupů předchozích důchodových komisí, zhodnotí stávající systém a na základě predikcí demografického, společenského a ekonomického vývoje navrhne základní systémové změny důchodové reformy. Reforma musí být připravena a projednána tak, aby byla zaručena i dlouhodobá stabilita systému. A musí být realizována v podobě, která získá širokou politickou a společenskou podporu. Bude mířit zásadně do budoucna. Zachová nároky těch, kteří už na trh práce vstoupili. K tomu bude sloužit citlivě a spravedlivě nastavené přechodné období.

Správu příjmů a výdajů důchodového systému chceme oddělit od státního rozpočtu. Poprvé v letošním roce budeme mít přebytkový důchodový účet plus 3,5 miliardy. Tím bude zaručena vyšší transparentnost a předvídatelnost a zároveň vyšší ochrana před nekoncepčními, politicky motivovanými zásahy. Tato správa zachová výhody stávajícího systému, které se tradičně osvědčily, jako je spolehlivost a vysoká míra právní jistoty, nízká nákladovost, profesionalita a veřejnost právní záruky při správě pojistného. Samozřejmě chceme znovu vyvolat debatu o tom, jak budou zaměstnavatelé - a dneska je na to ideální čas a situace, protože máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě - přispívat zaměstnancům, aby měli zaměstnanecké spoření na stáří.

S důchodovou reformou je spojena neméně důležitá otázka - finance. Pan prezident už o tom mluvil, kde na to všechno vezmeme. Ministerstvo financí úspěšně pokračuje v nastaveném kurzu zlepšování výběru daní díky úspěšnému boji s daňovými úniky a podvody, tedy nikoli díky zvyšování daní, jak to bylo zvykem do konce roku 2013. K 30. červnu 2018 dosáhl meziroční růst daňových příjmů na úrovni veřejných rozpočtů včetně pojistných plus 7,9 %. Na nejdůležitější dani DPH stát vybral dokonce o 8,2 % více než v průběhu stejného období loňského roku. Absolutním vyjádřením se u DPH jedná o meziroční růst o 14,8 miliardy korun u veškerých daňových příjmů včetně pojistných, a je to dokonce plus 61,3 miliardy korun. Navíc stát vybírá daně lépe i přesto, že je zároveň dlouhodobě snižuje.

Ano, snižujeme daně. Dívám se na pravou stranu. Připomínám, že v roce 2018 došlo například k posílení daňového zvýhodnění na první vyživované dítě o 1 800 korun ročně nebo navrácení možnosti uplatnit slevu na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na děti v případě uplatnění paušálních výdajů. Kdyby ke snižování daňového zatížení nedošlo, bylo by daňové inkaso ještě vyšší. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP