(12.00 hodin)
(pokračuje Michálek)

Vážené dámy a pánové, máme teď jedinečnou možnost v historii této země konečně něco udělat s problémem politických trafik. Já doufám, že to nedopadne jako dříve, když hnutí ANO zablokovalo, aby zákon o registru smluv, jeho rozšíření na společnost ČEZ, byl zařazen na jednání Poslanecké sněmovny, ale že konečně, když má tu možnost ukázat to hlasováním, tak dá najevo, že je potřeba s těmi politickými trafikami něco dělat, a že tento návrh podpoří, tak aby se mohl dostat do dalšího čtení. Pokud má nějaké své vlastní zlepšovací návrhy, pokud nechce, aby parlament kontroloval činnost vlády, ale aby si vláda schvalovala sama vlastnickou politiku, tak to může uplatnit ve druhém čtení. Ale nemyslím si, že by bylo správné a v souladu s volebním programem a sliby voličům, aby tento návrh zařízla.

Děkuji vám za pozornost a za podporu nominačního zákona, který připravili Piráti a který předkládají s celou řadou dalších poslaneckých klubů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michálkovi. Dobré poledne, vážené paní a pánové. Budeme pokračovat, a to dvěma faktickými poznámkami, nejdříve pan poslanec Martínek s faktickou poznámkou a poté s faktickou poznámkou pan předseda klubu ANO Faltýnek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Děkuji. Já bych chtěl jen poopravit pana kolegu poslance zpravodaje Luzara, který vlastně říkal, že je tady více návrhů, které se prolínají, což úplně pravda není, protože vlastně ten návrh ANO byl stažen a vláda v tuto chvíli žádný vlastní návrh neřeší, takže de facto to je jediný nosný návrh k této problematice, a i proto bychom byli rádi, kdyby se stal vlastně takovým návrhem, který bude ve druhém čtení řešit konsenzus, na kterém se shodne nějaká většina. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jaroslava Faltýnka. Pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl v rámci své faktické poznámky pouze poprosit vaším prostřednictvím pana kolegu Michálka, předsedu klubu Pirátů, aby používal správné informace, nikoliv nesprávné. On tady hovořil o jednom příkladu konfliktu zájmů a padlo tady jméno Tomáš Vrba. Pro informaci všech - kdo je to Tomáš Vrba? Tomáš Vrba je již osm let ředitelem Lesů města Prostějova - ředitel Lesů města Prostějova, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího - a podařilo se mu zdvacetinásobit hospodářský výsledek této společnosti. Je to stoprocentně vlastněná společnost městem Prostějovem.

Ano, ve společnosti Less & Forest, o které jste hovořil, která skončila v insolvenci, pracoval jako manažer, byl to ředitel nějakého závodu na Moravě a odešel z této společnosti rok před vyhlášením této insolvence. Takže jenom aby bylo jasno, aby tady padaly jasné a konkrétní informace, pane kolego. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Faltýnkovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kalous a pak tady mám poznámku, že chce vystoupit pan předseda vlády. Pan poslanec Kalous. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Adam Kalous: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, nikdo samozřejmě nezpochybňuje potřebu nastavit ještě transparentnější pravidla fungování státních podniků včetně nominací do řídících a kontrolních orgánů státních firem. To skutečně nikdo nezpochybňuje. Na druhé straně je třeba zdůraznit, že za každý podnik s majetkovým podílem státu odpovídá konkrétní ministerstvo. Každý podnik má svého vlastníka a ten má přece odpovědnost za tu akciovou společnost nebo státní podnik.

Tento návrh Pirátů by zaváděl například institut neplatnosti volby nebo jmenování, a to v případě nedodržení nominačního postupu. Prakticky může nastat situace, že ministr někoho jmenuje a po roce někdo platnost toho jmenování zpochybní, soud rozhodne, že jmenování bylo neplatné, a já se ptám, jestli úkony, které učinil ten konkrétní člověk, a těch úkonů mohou být desítky denně, budou neplatné.

Dále nesouhlasím s tím, aby vlastnickou politiku státu schvalovala Poslanecká sněmovna, protože skutečně se podle mého názoru jedná o zásah do kompetencí jednotlivých ministerstev, tedy moci výkonné. Já nechci a podle mě nechce nikdo, aby se ze státních firem staly jakési pobočky Poslanecké sněmovny. Navíc i samotní předkladatelé tohoto zákona uznávají, že schvalování vlastnické politiky státu Poslaneckou sněmovnou je nestandardní.

Návrh nominačního zákona by podle mého názoru měla předložit vláda, a já tedy navrhuji návrh tohoto zákona zamítnout v prvním čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalousovi. Nyní dvě faktické poznámky - pan poslanec Válek a pan poslanec Martínek. (Poslanec Martínek chce jít k mikrofonu.) Nejdříve pan poslanec Válek, byl rychlejší. V pořádku. Jen že vás chtěl pan kolega Martínek předběhnout, to jsem nedopustil. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Chvátám věku přiměřeně.

Já jsem se chtěl prostřednictvím pana předsedajícího zeptat pana poslance Faltýnka, pana předsedy - já se za to omlouvám, já tomu nerozumím, ale vy jste říkal, že se zdvacetinásobila... (Poslanec Faltýnek reaguje ze svého místa mimo mikrofon.) A to se dá sběrem hub, malin anebo těžením dřeva? To bych právě chtěl vědět. Mně to přijde, že v lese se dá jenom těžit dřevo, takže dvacetkrát častěji těží, to by mě zajímalo. Ptám se bez záludností, jenom mě to zajímá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Martínek, pak se s faktickou poznámkou hlásí pan kolega Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Já jenom k té nejčastější připomínce, kterou zmínil i pan kolega Kalous, k neplatnosti volby. My v tom současném návrhu, co máte k dispozici, zmiňujeme i to, že práva nabytá v dobré víře nejsou narušena. Takže si myslíme, že by to opodstatněné nebylo, ale i kvůli právní jistotě všech jsme schopni to upravit tak, že neplatnost volby bude pouze v případě, pokud výbor nedá doporučující stanovisko, což by byl jasný bod, který by říkal, že v tomto případě ano, v tomto ne, a nebyla by jakákoliv právní pochybnost, kdy dané jmenování napadnout. Myslím, že tohle by to řešilo, a právě to bychom mohli podat v komplexním pozměňovacím návrhu s dalšími připomínkami, které bychom mohli probrat ve druhém čtení, pokud to připustíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana předsedy Faltýnka, potom s přednostním právem pan předseda vlády.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Péčí řádného hospodáře, pane kolego. A pokud máte zájem, příští týden ve středu je zemědělský výbor, vy jste jeho členem, který se bude věnovat detailně problematice kůrovce a kalamity a můžeme Tomáše Vrbu jako člena Dozorčí rady Lesů České republiky a současně ředitele Městských lesů v Prostějově pozvat, aby řekl svůj názor na kalamitu kůrovce, a jak ji zvládli v Prostějově a co ta péče řádného hospodáře konkrétně znamená. Je to pěstování sazenic, výroba semene, sběr semene, prodávání těchto záležitostí všem možným subjektům na trhu atd. atd. Takže je to péče řádného hospodáře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan předseda vlády a já požádám po jeho vystoupení o vystřídání, já chci také s faktickou poznámkou reagovat. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se rád vyjádřil k návrhu za vládu. Vláda tento návrh projednala na své schůzi 18. dubna 2018, tento návrh posoudila a vyslovila s ním nesouhlas, a to zejména z těchto důvodů. My samozřejmě považujeme za vhodné a potřebné zajistit větší transparentnost a zkvalitnění a sjednocení postupu ministerstev v oblasti nominace osob do funkcí ve státních podnicích nebo právnických osobách s majetkovou účastí státu, ale pan poslanec Michálek zapomněl - nevím, jestli naschvál, nebo si to nenastudoval - že já jako ministr financí jsem předložil tento zákon. Já jsem ho předložil a stanovisko LRV k němu bylo z 3. dubna 2017. Byly k tomu různé výhrady, jestli to vůbec má být zákon, jestli nestačí to, co zavedla minulá vláda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP