Stenografický zápis 13. schůze, 30. května 2018


Zahájení
(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


83. Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 66/ - třetí čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zbyněk Stanjura


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony /sněmovní tisk 94/ - třetí čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Karel Rais


30. Návrh poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Zbyněk Stanjura


32. Návrh poslanců Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Karel Rais
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Stanislav Juránek
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Alena Gajdůšková


35. Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení

Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Milan Pour
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Beitl
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Milan Pour
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková


37. Návrh poslanců Jana Čižinského, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Víta Kaňkovského, Jana Bartoška, Stanislava Juránka, Pavly Golasowské a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 128/ - prvé čtení

Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jan Čižinský


38. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Leo Luzar


93. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


95. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Martin Kolovratník


96. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 12.51 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Martin Kolovratník


93. Návrh na volbu člena Rady České tiskové kanceláře

Poslanec Martin Kolovratník


95. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

Poslanec Martin Kolovratník


96. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Místopředseda PSP Petr Fiala


29. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ - prvé čtení

Senátorka Alena Dernerová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vlastimil Válek
Poslankyně Věra Adámková
Poslankyně Věra Procházková
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec David Kasal
Senátor Vladimír Plaček
Poslanec David Kasal
Senátorka Alena Dernerová
Poslanec Kamal Farhan


6. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich /sněmovní tisk 30/ - druhé čtení

Senátor Michael Canov
Poslankyně Kateřina Valachová


17. Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance, Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/ - druhé čtení

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec František Petrtýl
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Pavel Juříček
Poslanec Roman Onderka
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jan Birke
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Ivan Adamec


36. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Alena Gajdůšková


34. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Radka Maxová


Sloučená rozprava k bodům 34 a 36 /sněmovní tisky 118 a 126/

Poslanec Jan Bauer
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


34. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení

Poslankyně Radka Maxová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


36. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Ondřeje Veselého, Petra Dolínka, Jiřího Běhounka, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Jana Hamáčka a Bohuslava Sobotky na vydání zákona o zálohovaném výživném na nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o zálohovaném výživném) /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Radka Maxová


38. Návrh poslanců Tomáše Martínka, Jakuba Michálka, Ivana Bartoše, Jiřího Miholy, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona o výběru osob do řídících a kontrolních orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu a vlastnické politice státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení

Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze přerušena v 18.28 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP