(18.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nevidím takový návrh.

 

Jelikož v obecné rozpravě zazněl návrh na prodloužení lhůt, a to o 20 dní, tak nyní budeme hlasovat o prodloužení lhůty na projednání na výborech.

Takže zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro prodloužení lhůty o 20 dní, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 137 bylo přihlášeno 147 poslanců, pro bylo 141, proti nikdo. Návrh byl přijat, lhůtu jsme tedy prodloužili.

 

Tím projednávání tohoto bodu v prvém čtení končí. Děkuji zpravodaji a navrhovateli a zavírám tento bod a posuneme se dál.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 74/1/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, jestliže minule jsem byl stručný, teď budu ještě stručnější. Toto je vše, co je potřeba změnit v jiných zákonech proto, aby ta navrhovaná nová úprava dobře do nového právního řádu zapadla. Je to... téměř všechno jsou to legislativně technické zásahy. Jediná výjimka, abych k vám byl upřímný, a předpokládám, že bude široce debatována zejména ve výborech v rámci druhého čtení, je otázka postavení stranou dodaného znaleckého posudku v občanském soudním řízení, kdy se domníváme, že posledních asi osm nebo deset let platný systém, ve kterém má tento posudek stejnou váhu, jako kdyby jej zpracoval znalec, kterého jmenuje samotný soud, tak jaksi zvyšuje ta, řekněme, některá korupční rizika nebo tlak na znalce, komerční tlak na znalce, aby vycházeli vstříc objednatelům těch posudků. Poté co jsme udělali nějakou komparaci a zjistili jsme, že to je velmi neobvyklé v mezinárodním srovnání, takové pravidlo, a neodpovídající kontinentálnímu systému pro vedení civilního procesu, tak navrhujeme v tomto se vrátit k tomu původnímu, tzn., aby soudní posudek měl větší váhu. Ale myslím, že to bude předmětem dalších debat. Ve zbytku, jak říkám, technické změny. Prosím o podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za uvedení návrhu a nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení poslankyně Helena Válková.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, naprosto potvrzuji úplně do písmenka vše, co zde řekl pan ministr. Je to víceméně technická novela s tou jedinou velkou výjimkou, kterou, pokud bychom ji schválili, může kdokoli z vás pocítit na vlastní kůži, pokud bude chtít předložit nějaký znalecký posudek, kterým se bude chtít bránit v soudním procesu proti znaleckému posudku, který si naordinoval soud. Já se omlouvám, že to říkám takhle trošku lidově a bez citace paragrafů příslušného občanského soudního řádu, nicméně o tom bude další diskuse. Ta diskuse, předpokládám, že bude dosti taková zajímavá a určitě ne zcela klidná, protože už na serveru Česká justice byly publikovány některé příspěvky z řad našich kolegů advokátů, myslím, že se k tomu vyjadřovali i neprávníci, znalci. Já osobně si myslím, že to je takový jeden zákon, který má tři díly. Zákon o soudních znalcích, zákon o tlumočnících a související zákony. Čili ani jeden z nich není životaschopný bez těch dalších dvou.

Troufnu si říci, že i soudní tlumočníci, pokud bychom neschválili změny, které jsou v tom zákoně doprovodném, v tom v podstatě vládním návrhu zákona, kterým se mění ve změnovém zákoně ty zákony, které jsou dotčeny změnami v tom páteřním zákoně, tak ani zákon o soudních tlumočnících by nemohl být přijat. Čili pokud jsme hlasovali pro přijetí těch dvou, resp. pro jejich schválení v prvním čtení, postoupení do druhého čtení, tak asi nám nezbývá opravdu nic jiného, než zvednout ruku i pro tento zákon, protože si nedovedu představit, trošku teď teoretizuji, ale kdybychom ruku pro tento změnový zákon nezvedli, tak fakticky bychom nemohli se zabývat ani těmi dvěma zákony, protože by nebyly v praxi proveditelné.

Takže můj návrh je stejný jako návrh pana ministra - pustit jej do druhého čtení s tím, že upozorňuji, že debata právě ve vztahu k té věci, kterou naznačil, může i být dosti náročná časově, a proto i zde navrhuji, abychom podle § 91 odst. 3 prodloužili lhůtu k projednávání tohoto změnového zákona o 20 dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Než otevřu rozpravu, tak tady mám omluvenku. Omlouvá se nám pan poslanec Bžoch dnes mezi 18.30 a 19.00 z jednání Poslanecké sněmovny z důvodu jednání.

Nyní tedy otevírám rozpravu, do které nemám žádné přihlášky. Nevypadá to, že by se mi někdo hlásil z místa, takže rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Asi není. Paní poslankyně Levová se nám hlásí s faktickou? (Debata pana ministra Pelikána a paní zpravodajky Válkové mimo mikrofon.)

Už jsem rozpravu ukončil. Nemám tady žádný návrh v tuto chvíli.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Tak já s dovolením navrhuji prodloužení lhůty k projednání ve výborech o 20 dní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Dobře, já si ten návrh znamenám. Tím byla znovu otevřena rozprava. Ptám se tedy, jestli se do rozpravy někdo hlásí. Paní poslankyně Levová. Stačí, když na mě zvednete ruku. Děkuji. Tak prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Jak už jsem říkala, znovu dávám návrh na zamítnutí z důvodů, které jsem předeslala u dvou tisků předtím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já si znamenám návrh na zamítnutí, budu ho považovat za zdůvodněný, a ptám se tedy, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Nevypadá to, tedy rozpravu končím.

Svolám kolegy do sálu a přesuneme se k hlasování. Žádost o odhlášení nevidím, takže v tom případě budeme nejdřív hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí?

hlasování číslo 138 bylo přihlášeno 152 poslanců, pro bylo 52, proti 65. Návrh na zamítnutí byl zamítnut, tedy nebyl přijat.

 

Mám tu s faktickou poznámkou pana poslance Schwarzenberga a předpokládám, že je to omyl. Ano. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevypadá to. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP