(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Zpravodaj má také zájem o závěrečné slovo, takže prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Já si také dovolím odpovědět panu poslanci Ferimu. Tento předpis, jak ho transponuje česká legislativa, nebo tento návrh, se odkazuje na evropské doporučení, které se odkazuje na zcela běžně používané standardy webových aplikací a mobilních aplikací. Čili každý slušný vývojář se jimi již dnes řídí. Myslím si, že u velkých systémů, které se pro správu obsahu, jako je Wordpress, Drupal, Joomla, používají, tak jsou všechny podmínky de facto automaticky splněny, takže by to nemělo dělat u rozumných aplikací žádné velké náklady. Problém bude ten, kde někdo má něco velmi speciálního. To většinou znamená, že je to ve spoustě ohledů velmi nefunkční.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. To byla závěrečná slova. Nyní přistoupíme k hlasování. Svolám kolegy do sálu. Návrh na vrácení k přepracování či zamítnutí nebyl podán, takže se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Nevypadá to tak, takže přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a ptám se tedy, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Kdo je proti? Děkuji.

hlasování číslo 132 bylo přihlášeno 167 poslanců, pro 142, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Není tomu tak. V tom případě projednávání končím. Budeme se návrhem zabývat potom později v druhém čtení. Děkuji navrhovateli a zpravodaji a posuneme se dál.

 

Nyní začíná blok prvních čtení. První je tedy bod číslo

 

25.
Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

Tento bod byl přerušen v pátek 25. 5. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali ministr spravedlnosti Robert Pelikán a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Helena Válková, což se již stalo.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Prosím? (Poznámka zpravodajky mimo mikrofon.) Čili nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevypadá to tak.

 

Takže zahájím hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 133 bylo přihlášeno 168 poslanců, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Já jsem zaregistroval nějaký zmatek tady u stolku zpravodajů. Nebudeme zpochybňovat? Dobře. Takže konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Pane poslanče?

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobrý podvečer, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že znalecká činnost velmi vážně zasahuje do oboru zdravotnictví, jedny z nejtěžších kauz probíhají právě v trestněprávních případech z oblasti zdravotnictví, ale i občanskoprávní kauzy z oboru zdravotnictví jsou velmi složité a i těch odvětví nebo těch oborů v rámci odvětví zdravotnictví je spousta, tak chci navrhnout výbor pro zdravotnictví jako další výbor k projednání, protože skutečně tahle oblast je v oboru znalecké činnosti velmi zásadní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jestli jsem správně rozuměl, tak se jedná o výbor pro zdravotnictví. Má ještě někdo nějaký jiný návrh na přikázání? Není tomu tak.

 

Takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

hlasování číslo 134 bylo přihlášeno 168 poslanců, pro 120, proti 3. Takže návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako dalšímu výboru.

 

Pak tady máme otázku, jestli prodloužíme lhůtu. Já tady mám poznámku, že návrh byl avizován, ale nezazněl v obecné rozpravě. Tudíž by bylo asi potřeba, aby nám někdo rozpravu otevřel, abychom učinili proceduře zadost. Nějaký pan ministr. Najde se nějaký ochotný člen vlády, který by nám něco řekl na mikrofon, abychom mohli otevřít rozpravu a předložit návrh na prodloužení lhůty pro projednání? (Šum v sále.) Případně můžeme ještě jako přerušit v tenhle moment projednávání, než se domluvíte. Ale to bych nepovažoval za vhodné. To musí také někdo navrhnout.

Takže já se omlouvám, ale tím pádem návrhy na prodloužení nebo zkrácení lhůt nezazněly v rozpravě, a tudíž k nim nemohu přihlížet. Takže tím pádem jsme se s bodem jako takovým vypořádali. Děkuji navrhovateli a zpravodaji, tento bod končí a budeme pokračovat.

 

Tak, mám tady bod číslo

 

26.
Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
/sněmovní tisk 73/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu už unavovat dlouhým předkladem, protože tento tisk přímo navazuje na ten předchozí. Ten starý zákon, dosud platný zákon, upravuje obě povolání, to znamená jak soudních znalců, tak soudních tlumočníků dohromady a stejně. To se při přípravě nové úpravy ukázalo jako nevhodné, protože řada problémů, se kterými se u znalců setkáváme, vzhledem k odlišné povaze práce u tlumočníků a překladatelů není. Takže to nám umožnilo připravit pro ně úpravu jednodušší, méně zatěžující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP