(17.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pro kolegy poslance. Technická nemůže být, když je uzavřena rozprava. To jen tak mimochodem. (Hlas z pléna.) Já bych poprosil pana poslance Hájka prostřednictvím pana místopředsedy, aby na mě nekřičel. § 74 odst. 3, dojde-li k poruše hlasovacího zařízení, musí se hlasování opakovat.

Já jsem u toho nebyl, když se to přijímalo, já jsem to nenavrhoval. V pátek jsme si řekli, jak se má postupovat. Ale je to vlastně úplně jedno. Jsem tady sedm let, a vždycky když byla námitka, tak té námitce Sněmovna vyhověla. Tak o co se vlastně přeme? Přeme se o nic. Přijde mi to zbytečné. Pokud chce někdo, bude mít námitku, to jednací řád nezakazuje, vyhovíme námitce a zopakujeme hlasování. To bylo jediné.

Chtěl jsem jenom připomenout, že v pátek jsme postupovali jinak s ohledem na tento konkrétní paragraf odstavec 3. A já tu nejsem od toho, abych říkal, kterému poslanci věřím, nebo nevěřím, že mu fungovalo, nebo nefungovalo hlasovací zařízení, a navíc, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, velmi těžko se dokazuje něco, co nejde. Dokažte, že vám nefungovalo hlasovací zařízení. Nevím jak. Jenom říkám, že to nebylo ani v pátek, ani dneska z našeho klubu, ale ten spor je zbytečný. Pokud trváte na hlasování, a už tady byl návrh, o kterém se dá hlasovat, říkám, vždycky se námitce vyhovělo a hlasovalo se znovu. To je celé, podle mě hlasování máme za dvacet vteřin vyřešené. Takhle můžeme 20 minut debatovat, jestli budeme hlasovat, nebo ne. Mně přijde lepší vyhovět námitce a zopakovat hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: A proto zcela s chladnou hlavou, pane předsedající, paní a pánové, doporučuji, ba co dím, navrhuji, abychom se skutečně vrátili k oné dosavadní praxi. Neprodloužíme to o více než o deset vteřin hlasování. Podám námitku proti výsledku hlasování, jedno z jakého důvodu, té námitce Sněmovna hlasováním zpravidla vyhověla a hlasuje se znovu o věci. Pojďme se k tomu skutečně vrátit, protože jinak tady budeme mít tu ten spor, tu onen spor. Nejednotnost výkladu. Zákonu tím vyhovíme, říkám na rovinu, to není nic proti zákonu. Je to technická věc, která tady fungovala řadu let bez problémů, nebo bez významných problémů. Prosím, pojďme se k tomu vrátit. Navrhuji to teď zrovna.

Tam kdosi, pan kolega Kalousek, tuším, formuli o zpochybnění hlasování přednesl, pojďme hlasovat o zpochybnění. Já podpořím hlasování o námitce sám osobně, vždycky jsem to podporoval, a pak pojďme znovu rozhodnout o věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Chtěl bych zde říci, pane předsedo prostřednictvím pana místopředsedy, jednu věc. Ať už se to týká poslankyň a poslanců z SPD, nebo od komunistů, nebo od kohokoli jiného, varuji před tím zpochybňovat, že si ten, kdo přichází zpochybnit hlasování, vymýšlí. Může se stát chyba na kartě, může se něco stát. Prostě respektujme to. Běžná praxe byla taková, že jestliže někdo zpochybnil hlasování, Sněmovna respektovala toto zpochybnění, hlasovala znovu. Ale v okamžiku, když někomu říkáte "já vám nevěřím, že vám to zrovna teď nefungovalo", tak v ten moment si myslím, že to není dobrá praxe. Respektujme tento způsob, který tady byl ctěn celou dobu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda se ještě hlásí. Prosím, pane předsedo.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Doufám, že si ještě vzpomenete potom, o čem hlasujeme. Chtěl bych se důrazně ohradit proti tomu, co tady pan předseda Bartošek říká. Ani na vteřinu jsem neřekl, že panu poslanci Holíkovi nevěřím. Poslouchejme se. Říkal jsem, že by to mohlo být zneužito a je to cesta do pekla, nedělejme to.

Jednací řád zkrátka předpokládá, že je-li zde objektivní závada na hlasovacím zařízení, využije se tohoto paragrafu. Momentálně to zařízení funguje. A má pravdu pan Stanjura, a to je věc, s kterou se potká každý advokát, důkaz neexistence téměř není možné provést. Jak může někdo dokázat, že mu to nejelo, když teď mu to jede?

Uklidním situaci. Prosím vás, pojďme v klidu hlasovat o námitce. Co jsem tady pátým rokem, vždycky jsme se k sobě chovali gentlemansky, takže odsouhlasíme námitku a pojďme dál.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Jestli už se nikdo další nehlásí s přednostním právem, požádám o tři minuty přestávky na poradu předsedů klubů, abychom si vyjasnili postup, aby... (Hlasité námitky v sále.) Já něco navrhnu, a ono to bude rozporováno. Takže se nejdřív domluvím s předsedou. (Pauza na domluvu.)

Děkuji. Bylo to rychlejší, ale já počkám. (V sále je velmi rušno.) Dovolím si svolat poslance, a budeme pokračovat rovnou. (Námitky v sále: Tři minuty!) Tři minuty? To tam nemám. Dobře, počkáme do 17.46...

Je 17.46. Poprosím poslance, aby zaujali svá místa, a budeme pokračovat v přerušeném hlasování. Bylo dohodnuto, že se vrátíme ke starým pořádkům a budeme nejdříve hlasovat o námitce a v případě jejího schválení budeme opakovat hlasování. Vážení kolegové, již pokračujeme. Poprosil bych o klid. Byla tady žádost o odhlášení, takže jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

Ještě jednou opakuji, jaký bude postup. Budeme nejdříve hlasovat o námitce a pak budeme případně hlasovat o opakovaném hlasování.

Myslím si, že se nám počet přihlášených již celkem ustálil... Ne, ještě ne.

 

Počet přihlášených se nám ustálil, budeme tedy nejdříve hlasovat o námitce, tzn. o námitce proti předchozímu hlasování.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro námitku. Kdo je proti námitce?

hlasování číslo 130 bylo přihlášeno 173 poslanců, pro bylo 172, proti 1, námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování. Ještě jednou zopakuji, jaké hlasování budeme opakovat. Budeme opakovat hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Myslím si, že není potřeba odhlašovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí? Děkuji.

hlasování číslo 131 bylo přihlášeno 172 poslanců, pro bylo 91, proti 68, návrh na zamítnutí byl přijat, projednávání návrhu tímto tedy končí. (Hlasitý potlesk, hluk v sále.)

 

Děkuji zpravodaji a děkuji navrhovateli. Posuneme se dál. Na dnešní den byl ještě zařazen... (Hluk v sále.) Počkám, až bude v sále klid, až všichni, kteří přišli na hlasování, nás opustí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP