(17.30 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Dále, osobně si myslím, že už tedy v podstatě ty připomínky a diskusní příspěvky zde byly, jsem shrnul do těchto několika zásadních bodů. Možná jsem na všechny úplně neodpověděl. A jenom závěrem bych chtěl říci, nerušme ten stávající zákon, protože opravdu funguje, nebo je účinný, teprve jeden rok. Vyčkejme určitou dobu. Někteří říkají pět let, někteří říkají deset let. Dříve prostě nemůžeme říct, že tento dopad u nás byl pozitivní nebo negativní, a nemá cenu ho teď rušit. Já věřím a jsem o tom přesvědčen, že i v této Poslanecké sněmovně je většina rozumných lidí, kteří budou rozumně hlasovat. A normální je nekouřit.

Takže vám všem děkuji za podporu a zamítnutí tohoto návrhu. Děkuji vám. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu zpravodaji. Tím jsme se vyrovnali se závěrečnými slovy, takže se přesuneme k hlasování. Pro jistotu zagonguji, abych svolal nějaké lidi z předsálí. Byl předložen návrh na zamítnutí. Je tady žádost o odhlášení, takže vás nejdříve odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými kartami. Počkáme, až se nám počet ustálí... Ještě chvilku... Vypadá to, že se počet ustálil. Takže prosím o klid.

 

Budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu. (Dotazy ze sálu, o čem se bude hlasovat.) Opakuji, budeme hlasovat o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro zamítnutí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti zamítnutí?

Je to hlasování číslo 129. Z přítomných 172 poslanců, 89 pro, 68 proti. Návrh na zamítnutí byl přijat.

 

Tam se hlásí pan poslanec, já ještě chvilku počkám.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Nešlo mi hlasovací zařízení. Mám tam několik svědků, ale převaha je taková, že jenom dávám na vědomí, že to zařízení nefungovalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Zpochybňujete hlasování tedy. (Někteří poslanci protestují.) Nezpochybňujete hlasování? Dobře. Pan předseda Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: My se nějak točíme v kruhu. Minulý týden jsme tady vedli debatu, už nevím, kdo to byl. A pan předseda Michálek citoval z jednacího řádu, že pokud nefunguje někomu hlasovací zařízení, tak se hlasování opakuje bez toho, že by se zpochybňovalo. Vedli jsme tuto debatu minulý týden. Tak už ji snad nebudeme opakovat i dnes. Pokud skutečně to zařízení nefungovalo, tak z jednacího řádu podle zákona se hlasování opakuje. To je celé.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já myslím, že ta věta musí zaznít na mikrofon. Vzhledem k tomu, že panu poslanci Holíkovi nefungovalo zařízení, a já nemám žádný důvod mu nevěřit, zpochybňuji proto hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Hlasování tedy bylo zpochybněno z důvodu nefunkčnosti hlasovacího zařízení. Takže ho budeme opakovat. Myslím, že jsou všichni přítomni a přihlášeni. Je tady znovu žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím přihlaste se znovu svými kartami. Opakuji, že budeme opakovat hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Počkám, až se... (Poslanci chtějí hlasovat o námitce.) Napřed námitka? Tak já jsem měl za to, že jsme se dohodli, že při nefunkčním hlasování... Nedohodli, dobře. Tak v tom případě budeme nejdříve hlasovat o námitce, jestli budeme hlasování opakovat. Nebo tedy prosím, ať někdo zpochybní postup předsedajícího, protože jinak se nikam nepohneme.

Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, já chci připomenout náš páteční spor, který tady probíhal při jiném hlasování a kde jste mě přesvědčili - tedy v rozporu s tím, co tady bylo vždycky dobrým zvykem, ale tehdy v pátek se to hodilo, tak to tak dopadlo -, že nefunguje-li někomu hlasovací zařízení, hlasování se opakuje. Takže ve smyslu našeho pátečního rozhodnutí - tedy vašeho, já s tím nesouhlasil, ale podřídil jsem se většině - pan předsedající teď správně nechává okamžitě hlasovat znovu o věci. Nikoliv o zpochybnění. Jestli je to jinak, pojďme se tedy dohodnout, jak to správně má být. Jestli se pamatujete, tehdy jsem byl nařčen z toho, že komunisti nedodržují zákon. Takže teď vracím - ano, snažím se dodržovat to, co se tady aspoň dohodlo vzhledem k tomu, že Sněmovna je suverén a je tvůrcem zákonů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak, pan předseda.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Bez ohledu na to, co tady projednáváme, a bez ohledu, jaké máme u toho hlasování postoje, to, co se tady snaží zavádět, je mimořádně nebezpečná věc. Já bych chtěl poprosit kolegy, kteří takto interpretují jednací řád, aby tak přestali činit. Je krajně nepravděpodobné, aby nefungovalo přesně jenom jednomu poslanci hlasovací zařízení. (Protesty z pléna.) Ne, říkám, je to krajně nepravděpodobné. (Předsedající: Prosím klid.) Stejně jako minule. Protože jsem si nechal zkontrolovat schémata, jak jsou vedena ta jednotlivá zařízení. Zkrátka tam může opravdu dojít k tomu, že je někdo chybně přihlášen, nebo je tam jiný problém. (Poslanec Holík protestuje.) Ale já vám to věřím, ale v okamžiku, kdy si tady kdokoliv stoupne a začne říkat, že mu nefunguje hlasovací zařízení, tak jsme skončili s nějakým hlasováním o námitkách.

Tady se prostě někdo vypne a bude říkat, že mu to nefungovalo. My nejsme schopni to prokázat. Tady musí existovat nějaká objektivní porucha toho zařízení. My jsme to skutečně zkoumali v ten pátek. Byly to dvě různé větve. Tam byl asi problém, že bylo trošku zmateně zapnuté hlasování, ten časový úsek, a buď to nestihli zapnout, nebo to prostě mačkali v době, kdy už to mačkat nešlo. Tam byla lidská chyba. Tohle bude něco obdobného. Ať nám kolega teď řekne, jestli je schopen se přihlásit, jestli mu to svítí. (Poslanec Holík: Ano.) Tak tam není chyba a porucha zařízení v tom smyslu, jak na to pamatoval jednací řád.

Já bych poprosil pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího, aby byl velice opatrný s těmito svými soudy, protože on je zkušený poslanec a předseda klubu a ví, že kdybychom šli tímto směrem, tak neděláme dobře Sněmovně. Tady potom každý bude prostě tvrdit, že má poruchu, a jak my to budeme ověřovat? A budeme automaticky hlasovat stále dokola a dokola. Takže kdyby se jednalo o poruchu na nějaké větvi a bylo by to třeba deset poslanců v kuse, skutečně by tam byla technická závada, tak to akceptujme a hlasujme znova. Toto byl problém na jednom hlasovacím zařízení, které momentálně funguje. (Hlasy z pléna.) Můžeme přerušit - a poprosím vás, abyste na mě nepokřikovali!

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím o klid, nechte prosím pana předsedu mluvit. Jsme jsme mimo rozpravu, můžeme jen s přednostními právy.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Takže v tomto bodě si myslím, když se jedná o námitku jednoho poslance, hlasujme o námitce. My jí vyhovíme, ale nezavádějme tady nové pořádky s poruchou zařízení. Vymstí se nám to všem a ti, co za to teď horují, tak budou litovat. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. S přednostním právem se hlásil pan poslanec Stanjura, pak pan poslanec Kováčik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP