(17.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Další věc. Pokud jde o dopad toho zákona, případně nějaký nepořádek před hospodami atd. Mně přijde úplně fascinující, že tady se argumentuje tím, že jsou před hospodou poházené vajgly apod., když se tady bavíme o tom, a opakovaně to tady bylo řečeno, že ten zákon, a to možná odpovídám, co říkal pan profesor Válek prostřednictvím pana předsedajícího, co vlastně ten zákon má za cíl.

Ten zákon má za cíl skutečně zvýšit ochranu před negativními důsledky návykových látek, zejména tedy tabáku, ale samozřejmě řeší se tam i alkohol, a snížit prevalenci kouření, to znamená výskyt kouření v populaci. Tak je to dáno v tom zákoně v důvodové zprávě. A já jsem přesvědčen o tom, že ten zákon zkrátka na toto cílí, protože pokud se podíváme, a já tady mohu znovu říci ta data, která máme, byť samozřejmě jsou zpochybňována, přesto žádná lepší jsem neslyšel, na počet hospitalizací v případě chorob, které jsou přímo související s kouřením - kardiovaskulární diagnózy, astma -, tak meziročně se snížil počet těchto hospitalizací o 9 405, stejně tak ohledně akutního srdečního infarktu o 735 hospitalizací méně, ischemická choroba srdeční - o 14,7 % méně pacientů mladších 60 let. To jsou data, která pocházejí z národního registru hospitalizací a je tam patrný signifikantní pokles, který nezaznamenáváme v žádných předchozích letech. Když se podíváme na nějakou delší časovou řadu, tak meziročně skutečně počet hospitalizací právě souvisejících s chorobami přímo ovlivněnými kouřením je nejvyšší za posledních několik let. A to je prokazatelné. Samozřejmě můžete říct, že to nesouvisí s kouřením, ale my nemáme pro to jiné zdůvodnění zatím, než že to s kouřením souvisí.

Takže to je ten důsledek a to je ten dopad. A to není pouze nějaký dojem. Opakovaně tady říkám, podívejme se do zahraničí, podívejme se, kde ten zákon funguje, byla tady zmíněna Anglie, jaké tam jsou dopady po deseti letech platnosti stejného zákazu kouření, jako je u nás. Pokles počet osob užívajících tabák mezi mladými od 16 do 24 let z 26 na 17 %, u osob nad 35 let se o pětinu snížil počet úmrtí na nemoci srdce způsobené kouřením, počet úmrtí na mrtvice poklesl o téměř 14 %. Stejně tak můžeme ukázat data z Irska apod. Takže tady je jasně vidět, že ten zákon má pozitivní dopad na veřejné zdraví. A to je to samozřejmě, o čem to celé je. To má tu přednost před svobodou podnikání, ostatně jak to i řekl Ústavní soud.

Takže já opakovaně říkám, vyhodnocovat nebo měnit zákon po dvanácti měsících, a teď to bude skutečně 31. května rok, co byl ten zákon přijat, nebo co nabyl účinnosti, tak to je velmi nezodpovědné a velmi povrchní, a já tedy žádám, aby byl zamítnut v prvním čtení, protože si myslím, že skutečně argumenty pro zachování - i z té diskuze, která tady proběhla - vysoce převyšují ty typu, že máme vajgly před hospodami. To si myslím, že prostě není pro mě relevantní argument. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Než se posuneme dál, mám tady omluvenku od pana poslance Lipavského z dnešního dne do konce jednání z pracovních důvodů. A mám tady ještě dvě faktické poznámky. Takže prosím pana poslance Zahradníka a připraví se pan poslanec Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Já už se, pane místopředsedo, k tomu protikuřáckému zákonu nebudu vyjadřovat, vyjádřil jsem se v minulém období, ale pan kolega Hájek mě trošku rozčilil s tím zákonem o kontrolách kotlů. Tak to není. My prostě můžeme stokrát si myslet, že když něco v tuhle chvíli je v pořádku, že nemůže přijít doba, kdy to v pořádku nebude. Čili otevírat zákonem možnost chodit do domů kromě toho, že policie má příkaz k prohlídce, je nesmysl a je to prostě špatně.

A ke kouření jsem se zařekl jako napravený kuřák již před 30 lety, že se vyjadřovat nebudu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dovolte jenom stručnou reakci na pana ministra Vojtěcha. Ve vší úctě jako ministr zdravotnictví ani nemůže říkat nic jiného. Umím si představit, že Leoš Heger blahé paměti by tady horoval stejně vášnivě, nicméně chci se ohradit proti některým argumentačním faulům. Není možné jedním dechem říkat, že po dvanácti měsících je příliš brzy na to, abychom řekli ty dopady, a na druhé straně vyjmenovávat ze statistiky, jak blahodárně se to projevilo na veřejném zdraví. Nikdo z nás samozřejmě nepochybuje o tom, že kouření způsobuje ischemické choroby, infarkty, obstrukční plicní choroby atd., ale nikdo z nás nemá jedno jediné věrohodné číslo, zda zákaz kouření v restauracích opravdu snížil počet kuřáků. A po tom roce ho ani nemůžeme mít. Tak jestli chceme argumentovat statistikou, tak argumentujme seriózně. Každý z nás, kdo někdy dělal nějakou zkoušku ze statistiky, ví, že kdybyste tohle říkal u zkoušky, byť na bakalářské úrovni, tak budete vyhozen, pane ministře! Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím ještě s faktickou poznámkou pana poslance Onderku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážení ministři, prostřednictvím pana předsedajícího k panu ministrovi zdravotnictví. Jestli říkáte ve svém projevu, budu citovat, že ti, co ho obhajují, vycházejí ze svých dojmů a pocitů, tak vás chci ubezpečit, že jediný, kdo tady vychází z celého sálu ze svých dojmů a pocitů, jste vy! Jestli tady říkáte, že máte v rukou průzkumy, které jsou dělány na tisících respondentech, tak jak proběhlo ve veřejné televizi včera v podvečer, tak je to otázka jedné kalkulačky a zdravého rozumu. Když si vydělíme 1000:14, vyjde nám 71 respondentů na jeden kraj. Já vás chci upozornit, že během včerejška jsem během dne potkal asi trojnásobek lidí. Tímto průzkumem se zaštiťovat a říkat, jak tedy nám to všem strašně škodí a jak je to špatné, si myslím, že je nefér.

Druhá věc, která s tím souvisí, je dopad na zdraví. Já jsem neslyšel jediného kuřáka nebo zastánce této novely v této místnosti, který by řekl, že kouření neškodí zdraví. Ani jsem nikoho z nás neslyšel říkat, že bychom chtěli zrušit tento zákon. My pouze říkáme, dejte prostor i kuřákům v této zemi obyčejnou legislativní novelou. A stejně jako minule vám na závěr řeknu jediné: Bojujte prosím s kouřením a ne s kuřáky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Tím jsou vyčerpány faktické poznámky, stejně jako rozprava. Já se ještě podívám, jestli se do rozpravy někdo hlásí ze sálu. Nevypadá to tak. V tom případě rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Je, tak prosím. Nejdřív navrhovatel.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, páni ministři, dámy a pánové, já se pokusím být stručný. Debata byla poměrně obsáhlá, ale přesto si myslím, že je třeba některé věci lehce zopakovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP