(17.00 hodin)
(pokračuje Hájek)

Ale vraťme se k tomu tématu kouření. Tady nezazněla jedna věc a to je zkušenost z jiných demokratických států. Předpokládám, že řada z vás byla ve Velké Británii. A pro mě to byl taky jeden impuls k tomu, abych hlasoval pro ten zákon o zákazu kouření v restauracích, mimo jiné, protože skutečně tam to dodržují, tam to funguje a samozřejmě všichni majitelé hospod vytvářejí všechny předpoklady k tomu, podmínky, kulturu, aby se člověk, který kouří venku, cítil velmi komfortně, pokud tedy kouří. To jsem chtěl ještě na závěr. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Mám tady ještě nějaké faktické poznámky, takže prosím pana poslance Plzáka. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych zareagoval na předpředřečníka. Já jsem poslouchal jeho vyjádření a já jsem tomu moc nerozuměl. Já jsem tomu rozuměl tak, že si popletl veřejný prostor a domácí prostředí. Protože doma si můžete pít a kouřit, jak chcete. A nevím, jestli někdo má doma hospodu a restauraci. Pokud to tak má, tak je to klub a tam si můžete dělat asi také, co můžete a co chcete. Takže nezaměňovat domácí prostředí a veřejný prostor, který můžeme regulovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Prosím pana poslance Kalouska s faktickou poznámkou. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, jenom stručnou reakci podle jednacího řádu na pana poslance Hájka. Ano, ve Velké Británii to dodržují. Také, jak všichni víme, v tom Londýně na chodnících je docela problém i pro ty, kteří tam bydlí, protože všichni kouří venku před těmi bary. Ale především bych rád podotkl, že ve Velké Británii nemají EET, tak bych se strašně rád zeptal kolegů, proč si vždycky ze všech těch zemí Evropské unie vybírají ty příklady, kde ta represe je, ale už je neuvádějí jako příklady, kde ta represe není. Když si vezmeme ty příklady jenom tam, kde ta represe je, tak budeme nejrepresivnější zemí v rámci Evropské unie. A jsem přesvědčen, že pro mnohé z nás není ten cíl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Mám tady další faktické poznámky. Takže pan poslanec Munzar, připraví se pan poslanec Beitl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Já bych chtěl reagovat na pana poslance Plzáka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Já si osobně tedy nemyslím, že restaurace a hospoda je veřejný prostor. Je rozdíl mezi veřejně přístupným prostorem a veřejným prostorem. Prosím, abychom to nemíchali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Takže prosím pana poslance Beitla a připraví se pan poslanec Klaus. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, já to jenom doplním přesnou definicí z Wikipedie: Veřejný prostor nebo veřejné prostranství jsou prostory, které jsou přístupné veřejnosti. Pozor teď: Typicky vlastněné veřejností, to je státem nebo obcí.

Prosím vás, nechte privátní vlastníky, aby si ve svých prostorech určovali režim. Logické je, aby ten prostor byl označen, jestli je kuřácký, nebo nekuřácký. A v okamžiku, když je označen jako nekuřácký, tak potom pro kuřáky, pro nekuřáky neexistuje. (?) Je to docela jednoduchý princip a na základě tohoto principu to může fungovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já také děkuji. Prosím, pan poslanec Klaus, připraví se pan poslanec Dolínek.

 

Poslanec Václav Klaus: Já navážu na své dva kolegy. Hospoda, která patří někomu, není žádný veřejný prostor. Do hospody můžete buď jít, nebo tam nemusíte jít. Veřejný prostor je nemocnice, škola a podobné prostory. Čili nestrašte tady tím, že se jedná o nějaké veřejné prostory. Ta hospoda někomu patří, je to v jeho majetku a on si má sám určovat, jaké jsou tam podmínky nebo nejsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana poslance Dolínka a připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Já jsem se do té diskuse nechtěl pouštět, ale pojďme do ní tedy. V tuto chvíli: Jak skončila kasina a výherní automaty na Praze 6? Skončily tak, že přestože to byli soukromí provozovatelé, byli v obecních prostorech. Budeme definovat v tomto zákoně, že kdo si pronajme od obce či od státu restauraci, bude mít zákaz tam kouřit? Půjdeme do těchto definicí? Není tomu tak. Nedělejme nové problémy! Tady je to jasně pro všechny srovnáno, ta šance, že se tam nemá kouřit. Anebo se dostaneme do té absurdity, že opravdu začnou městské části, obce, města dávat podmínku ve výběrovém řízení. Může být provozováno květinářství, občerstvení, restaurace, v závorce v žádném tomto typu provozovny nesmí být aplikován zákon, a bude tam zmíněn. Asi nechceme, aby toto nastalo. Prosím, nechme úpravu tak, jak je, a vraťme se k tomu za rok, za dva, až budou jasné statistiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím paní poslankyni Válkovou, připraví se pan poslanec Klaus.

 

Poslankyně Helena Válková: Já jsem chtěla jenom také vyzvat kolegyně a kolegy, vaším prostřednictvím, pane předsedající, jestli bychom mohli přestat používat ty demagogické argumenty, které se odvolávají na Wikipedii a vymezují veřejný prostor, veřejné prostranství jinak, než jak je zná právní úprava, protože ono navíc jde o různou právní úpravu, různé právní předpisy. Protože pak skončíme přesně, jak velice dobře tady vyjádřil přede mnou pan poslanec Dolínek vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Tak jestli budeme tímhle způsobem předvádět české veřejnosti, jak se hádáme o těch nejdůležitějších věcech a ty skutečně důležité necháváme stranou, tak pěkně děkuji.

Já už tedy končím také v této diskusi, protože si myslím, že začíná nabírat přesně ten směr, který jsme nechtěli. Aspoň já jsem ho nechtěla určitě. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Prosím pana poslance Klause.

 

Poslanec Václav Klaus: Paní poslankyně, vaším prostřednictvím, nechte diskutující, aby ubírali diskusi, jak oni uznají na vhodné.

Na pana Dolínka bych zareagoval: No právě, tak to nechte na nich! Když si nějaká obec dá do podmínek pronájmu, že se tam kouřit nebude, tak se tam kouřit nebude! Když to nějaká obec neudělá, tak to neudělá. Ale nechme majitelům, aby rozhodovali o svém majetku, co se tam bude dít. Nemontujte se jim do života, do všeho!

Už vidíte, ve Švédsku už se montují i do sexu, pomalu, tady se montujete zatím do cigaret, do pamlskových vyhlášek, co mají jíst ve škole! Vzpamatujte se! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky a nyní mám přihlášeného do rozpravy pana ministra Vojtěcha. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že se sluší, abych na závěr, respektive pak ještě budou mít kolegové, pan zpravodaj, pan navrhovatel, prostor, ale já bych řekl něco za sebe, potažmo za Ministerstvo zdravotnictví k té debatě, která se tady odehrála a byla velmi bohatá. A z mého pohledu bohužel často skutečně bylo vidět, že spíše ti, kteří podporují tento návrh, vycházejí z nějakých svých dojmů, pocitů, bez nějakého jasného zdůvodnění. Zkusím tedy aspoň krátce něco k tomu říct a případně vyvrátit.

Otázka domovní svobody, jak tady bylo řečeno, také úplně tomu nerozumím. Nebo otázka toho, že si každý může ve své hospodě dělat, co chce a co uzná za vhodné. Podívejme se, jaká je aktuální situace. Myslíte si, že je možné, aby v hospodě byla tolerována špína, plesnivé jídlo, myši a podobně? Nikoliv! Každá hospoda podléhá kontrole hygienické služby, Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Už dneska hospody jsou pod přísnou kontrolou. To není pouhý nějaký soukromý prostor, kde si může každý dělat, co chce. Kdyby tomu tak bylo, tak skutečně se tam může prodávat plesnivé jídlo, můžou tam běhat myši a podobně. Ale ono to tak není! Pokud se něco takového zjistí, tak tu hospodu okamžitě zavřou nebo jí dají obrovskou pokutu. Takže ta představa, že teď je to nějaké soukromé a že si tam každý dělá, co chce, je naprosto nesmyslná.

Druhá věc. Otázka toho, jak to tedy má dopad na hospody, případně jak zavírají hospody a podobně. Já jsem si vytáhl, samozřejmě je to věc, která, jenom jeden z průzkumů, ale myslím si, že docela relevantní. Za rok 2017 Czech Credit Bureau udělalo průzkum, kolik ubylo živností v pohostinství. Je to 953. Nejméně za posledních pět let. V roce 2017 bylo založeno nebo obnoveno 16 420 a 17 373 jich bylo ukončeno nebo zrušeno. Skutečně nejméně za pět let, takže je otázkou, kde je ten propad, kde zavírají ty hospody apod.***
Přihlásit/registrovat se do ISP