(17.30 hodin)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Dámy a pánové, prosím o pochopení, ten zmatek jsem způsobil já. Možná si řada z vás vzpomene, že jsem v 18.45 požádal před závěrečným hlasováním o 20 minut přestávky po ukončení obecné rozpravy. Formuloval jsem to pravděpodobně tak nešikovně, že předsedající přestávku vyhlásil hned, a já jsem ji chtěl až po ukončení obecné rozpravy. Tím pádem se nedostalo na ty, kteří ještě v obecné rozpravě vystoupit chtěli. Je to prosté nedorozumění a já prosím o velkorysost, aby mohli vystoupit ještě ti, kteří se přihlásili do obecné rozpravy. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Je to samozřejmě na ministrovi, zdali nám tedy otevře rozpravu. Já myslím, že je všeobecný konsenzus, ale jestli by tedy někdo mohl říct jedno slovo? (Projevy nesouhlasu vpravo.) Ale záleží to na vás. Já tady samozřejmě jsem jenom od toho, abych moderoval schůzi. Já nechci nikoho samozřejmě k tomu vybízet.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr životního prostředí Richard Brabec: Pěkné odpoledne. (Pobavení a potlesk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji, pane ministře. Takže máme znovu otevřenu obecnou rozpravu a já se tedy táži, kdo je do ní přihlášen. Ano, s přednostním právem, ale ostatně nikdo další není přihlášen, pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Máme několik připravených příspěvků, ale můžeme to vyřešit elegantně. Já tedy navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili do příští schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pardon. Ještě jednou, protože tady pan místopředseda Pikal na mě zrovna hovořil. Takže přerušení schůze?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Slyšel jsem komentář, že to je za dobrotu na žebrotu. Ono to tak úplně není. Můžeme o tom ještě osm hodin debatovat dnes a zítra, pokud máte zájem, není žádný problém. Já jsem chtěl uvolnit místo pro projednávání dalších bodů poslanecké schůze, takže to je, já bych řekl, vstřícný návrh. Není to žádná pomsta. Ten návrh bych mohl totiž přednést i po ukončení rozpravy s přednostním právem a před závěrečným hlasováním. Ten návrh jestli zazní, nebo ne, nezávisel na tom, jestli rozprava bude, nebo nebude otevřena. Já chci dát prostor k projednávání dalších bodů, ale nemusíme. Samozřejmě Sněmovna se rozhodne. Pokud ne, tak bude pokračovat rozprava. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady tedy žádost od Vojtěcha Filipa za navrhovatele, dáme mu tedy prostor, a následně paní poslankyně Černochová. (U řečniště se připravuje mpř. Filip. Protesty poslanců ODS.) Takhle. Já bych dal tedy hlasovat okamžitě o tom procedurálním návrhu, ale tak...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já myslím, že mám stejné přednostní právo jako pan předseda klubu ODS.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To máte, ale měli bychom hlasovat bezprostředně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já samozřejmě nebudu komplikovat řídícímu jeho práci, jenom chci říct, že pokud chcete obstrukci, prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přistoupíme tedy k hlasování o procedurálním návrhu bezprostředně. Mám tady tedy návrh na přerušení bodu do příští schůze. Já myslím, že není potřeba, abych svolával poslance. Jsme tady celkem v počtu - žádost o odhlášení nevidím, takže přistoupíme... Ano, žádost o odhlášení, takže odhlásíme všechny poslance. Žádám vás o přihlášení vašimi hlasovacími kartami a ještě jednou zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat, a to je přerušení bodu do příští schůze.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti přerušení, zdvihněte ruku a stiskněte tlačítko.

Hlasování číslo 104, přihlášeno 139 poslanců, pro 33, proti 12, zdrželo se 94. Návrh na přerušení byl zamítnut.

 

Budeme tedy pokračovat v projednávání a s přednostním právem se tedy hlásí pan předseda Filip a následně paní poslankyně Černochová. A já předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, samozřejmě je možné, abychom postupovali vůči tomuto zákonu obstrukčním způsobem, a přitom když pominu to, že ten návrh zákona je poměrně jednoduchý a že tedy i ta devadesátka byla namístě - připomínám, že i minulá vláda ho navrhla projednávat podle § 90 odst. 2 a tu diskuzi jsme několikrát vedli. Tak já pro vstřícnost vůči těm, kteří chtějí diskutovat, respektuji to, že tady padl návrh na prodloužení doby, a klidně pro něj budu hlasovat. A jestli chceme tu debatu vést, můžeme ji vést. Můžeme ji vést způsobem, který je adekvátní parlamentní debatě, to znamená ve výborech, protože bude probíhat řádné jednání ve výborech, druhé čtení, třetí čtení, a tu diskuzi povedeme jistě na různých fórech. Pokud se někdo rozhodne pro obstrukci, je to součást parlamentní práce. Každý si může v tom případě sám vyhodnotit, jak se bude na to dívat česká veřejnost, protože to je samozřejmě věc, která zajímá občany ČR, jak podnikatele, tak i zaměstnance, protože jde o ekonomické zájmy ČR. Chápu, že někoho ty ekonomické zájmy nezajímají, a jako vstřícný krok znovu říkám, že klidně budu hlasovat o prodloužení lhůty k projednání, ač to nevidím jako potřebné, o 20 dnů. Takže to je od navrhovatelů vstřícný krok vůči tomu, aby tady neprobíhala parlamentní obstrukce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji panu místopředsedovi. Dobrý večer všem. A nyní paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěla znova zopakovat to, co jsem tady říkala včera a co si myslím, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny Filipe prostřednictvím pana místopředsedy Pikala, že to není o obstrukci. Já jsem včera přerušení nenavrhovala. Předpokládala jsem, že ti kolegové, které jsem tady vyzývala, aby vystoupili a řekli nám názor pana premiéra a řekli nám názor pana ministra zahraničních věcí Stropnického, že nám ten názor sdělí. Jak tady víme všichni, tento návrh dostal z vlády stanovisko neutrální. My nemáme šanci se z žádných webových stránek, z ničeho dozvědět, jak kdo hlasoval.

Včera jsme tady přes tři hodiny diskutovali Sýrii. Několikrát tady zazněla slova, zazněly věty o Íránu. Dneska ráno jsme měli společný výbor pro obranu a zahraniční výbor, kdy jsme opět téměř dvě hodiny diskutovali o Sýrii. I tam zazněl Írán jako jedna ze zemí, která stojí na té druhé straně, na straně, která se nějakým způsobem v tuto chvíli vymezuje, staví proti tomu, co je v zájmu EU, nebo obecně řečeno co je v zájmu naší transatlantické civilizace.

My jsme tady diskutovali včera záležitost, která se týkala Sýrie i v souvislosti s tím, jak se k tomu v minulosti stavěla americká administrativa. Byl tady několikrát zmiňován prezident Obama, bývalý prezident Spojených států amerických, který v roce 2015 signoval tu dohodu pěti nebo šesti zemí, a stejně tak dnes jsme připomínali některé působení v těchto mezinárodněpolitických otázkách pana Obamy ráno na tom společném výboru, kdy pan premiér má jasný názor na to působení pana Obamy, i pan premiér, nejenom kolegové z lidovecké strany, jak tady včera jasně zaznělo od pana poslance a předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Bartoška.

Takže skutečně to není vůbec o tom, že bych tady chtěla obstruovat, že bych nechtěla dostat do projednání tyto body, ale mě by skutečně zajímalo, jak se k tomu staví premiér a ministr zahraničních věcí, protože není to žádná tajná informace, dočtete se ji i na zahraničních serverech, že prezident Donald Trump přemýšlí, uvažuje, avizuje o tom, že by se tato dohoda měla v dohledné době vypovědět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP