(17.20 hodin)
(pokračuje Staněk)

A ještě poslední, problém s tím, že jsou školy, které jsou naplněné, a ty, které nejsou naplněné. Tak co se týče základních škol, tady bych řekl, že samozřejmě velký problém mají školy, kde odcházejí žáci na víceletá gymnázia, to znamená, že jsou tito žáci vysáváni do víceletých gymnázií. Na druhou stranu, ptám se, přece nechceme rušit střední odborné školy, nechceme rušit střední odborná učiliště jenom proto, že tam je málo žáků. Naopak, kraje financují, dofinancovávají tyto školy. A reforma, kterou teď chceme odložit, má tyto problémy a tyto disproporce určitým způsobem eliminovat.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, my máme dnes jedinečnou příležitost. V situaci, kdy nám roste počet dětí na základních školách a kdy tyto děti budou v budoucnu přecházet na střední školy, máme v rukou možnost, jak zajistit financování všech středních škol, nejenom gymnázií, nejenom těch výběrových gymnázií, ale všech středních škol, odborných učilišť, tak, aby ředitelé škol měli naprostou jistotu ve svých finančních prostředcích, které na začátku školního roku budou mít, a nemuseli fungovat v rozličných provizoriích a potom se třepat, kde ty peníze mají získat. Z toho důvodu se za klub České strany sociálně demokratické nejenom připojuji k těm návrhům, které zde již zazněly, ale také předkládám návrh na zamítnutí novely zákona, která je předkládána prostřednictvím zde přítomného pana poslance Klause jako sněmovní tisk 102. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní přečtu ještě dvě omluvy, které tady mám. Takže dovoluji si omluvit z dnešního jednání pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha od 17.45 z pracovních důvodů. A pan poslanec Jiří Mašek se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne a ještě dokonce i zítra, 19. 4., z pracovních důvodů, takže to tady přečtu celé.

Nyní nevidím již žádné faktické poznámky, nevidím ani žádost do obecné rozpravy, takže tímto končím obecnou rozpravu. Nyní dám prostor na závěrečná slova. Takže se mi tady hlásil za navrhovatele pan poslanec Václav Klaus se závěrečným slovem. Prosím, pane poslanče, máte slovo. A pan poslanec Vondrák taky.

 

Poslanec Václav Klaus: Dámy a pánové, děkuji za věcnou diskusi, byť občas ta věcná stanoviska mě nepotěšila. Ale zkusím vám to říct ještě jednou. Vy tímto nedáváte žádné peníze školám, vy dáváte peníze jakési reformě, která je nepřipravená, která je nebezpečná, která je nesystémová. Dosti podobně jsme tady sledovali v minulém volebním období, když se tady zaváděly inkluzivní vyhlášky, tak jste také říkali, jak je to skvěle připravené, jaký to bude mít skvělý dopad pro školství a bude to stát maximálně miliardu korun. Školy jsou v chaosu, narostla obrovským způsobem byrokracie a místo miliardy, kterou jste avizovali, to stojí 6 miliard. Teď je něco podobného. Předložili jste zákon, prosadili jste ho silou, říkali jste, že bude stát 3 miliardy, teď už se bavíme o garancích ministryně financí na 11 miliard, a když to vynásobím stejným koeficientem, jako vám vyšlo u té inkluze, tak jsme u 60 miliard. Čili vás všechny, kdo budete hlasovat pro zamítnutí, vás s tím budeme konfrontovat, až to v září začne. Až ve školách začne ten chaos, až tam bude stejná situace, jako je teď s inkluzí, tak si vás všechny na té sjetině vyjedu. Zvažte to dobře, pro co chcete hlasovat!

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A o závěrečné slovo se také přihlásil zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ivo Vondrák. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuju, pane předsedající. Prosím vás, už jenom velice krátce. Jedna důležitá zpráva, a zaznělo to tady: nechceme mít přeplněné třídy a nechceme mít prázdné třídy. Potřebujeme mít optimální množství dětí a žáků ve třídách. A o tom je právě ta reforma. Takže se domnívám, že bychom jí měli dát šanci, aby byla pokud možno co nejrychleji uvedena v život. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní přistoupíme k hlasování o předloženém návrhu. Takže svolám gongem poslance z předsálí. Návrh na odhlášení - ano, přejete si odhlásit? Zagongoval už jsem dvakrát, děkuji ale za upozornění. Žádost o odhlášení nevidím. Ano, je tady žádost o odhlášení, takže odhlašuji vás a přihlaste se prosím znovu svými hlasovacími kartami. Mám tady dokonce trojí návrh na zamítnutí, nicméně hlasovat o něm budeme pochopitelně jenom jednou. Ještě pan zpravodaj Ivo Vondrák... tak už to funguje. (Karta v hlasovacím zařízení.)

 

Takže ještě jednou řeknu, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o návrhu zamítnout předložený návrh.

Zahajuji hlasování teď. Kdo je pro zamítnutí, stiskne tlačítko a zdvihněte ruku. Kdo je proti zamítnutí, stiskněte tlačítko a zdvihněte ruku.

hlasování číslo 103 přihlášeno 141 poslanců, pro 99, proti 37, návrh na zamítnutí byl přijat. Takže tímto projednávání tohoto tisku končím. Děkuji navrhovateli i zpravodaji.

 

Přistoupíme k projednávání dalšího tisku. Jedná se o bod

 

31.
Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Miloslavy Vostré,
Stanislava Grospiče a Květy Matušovské na vydání zákona o zrušení
zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu Búšehr
/sněmovní tisk 112/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Prosím, aby se na svá místa posadili ke stolku zpravodajů za navrhovatele místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a zpravodaj pro prvé čtení poslanec Roman Kubíček. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v úterý 17. 4. na žádost poslaneckého klubu TOP 09 o přestávku, byl tedy tento bod finálně přerušen.

Připomínám, že bylo vzneseno veto proti projednávání podle § 90 odst. 2 a toto veto bylo vzneseno poslaneckými kluby ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Obecná rozprava byla ukončena. (Hlas z pléna.) Mám tady v prezidiálce napsáno, že byla ukončena. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Pan předsedající to tak řekl, ale já jsem vystoupila ještě v průběhu schůze na mikrofon, že nebyla ukončena, protože jsem požadovala informaci o tom, co na tento návrh říká pan ministr zahraničních věcí, který tady nemohl být z objektivních důvodů, protože je indisponován, tak nemohl tady být, nebo alespoň aby na to reagoval pan premiér. Případně aby na to reagoval pan zpravodaj. Pak tady ke konci toho jednání byl trošku zmatek. Pan předsedající, byl to Petr Fiala, řekl, že rozprava je ukončena, ale já jsem se přihlásila, že není, že ještě skutečně bych chtěla, abych ten prostor na tu odpověď dostala. Takže jsme se dohodli, že jsme obecnou rozpravu neukončili, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já mám tady poznamenáno, že jsme ji ukončili, tak poprosím... Ale samozřejmě může vystoupit někdo z ministrů a opět ji otevřít, že.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Skutečně, v závěru toho projednávání tady byl zmatek, dokonce několikanásobný, a může být rozdílná interpretace, jestli byla ta rozprava ukončena, nebo ukončena nebyla. Já bych proto požádal kohokoliv ze členů vlády, aby vystoupil a znovu otevřel obecnou rozpravu, a dostaneme se z tohoto bodu, z toho problematického místa, velmi jednoduše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, pane poslanče. Ano, to jsem navrhoval, že je to elegantní řešení. Tak, pane poslanče, prosím. Pane předsedo Kalousku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP