(15.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Ale chtěl jsem původně, a to teď řeknu prostřednictvím pana předsedajícího směrem k panu kolegovi Farskému, který nás komunisty označil za extremisty zleva, jestli, pane kolego Farský, vám program obhajoby zájmů České republiky, jejích občanů, program obhajoby zájmů lidí, kteří se živí prací, program obhajoby zájmů důchodců, rodin s dětmi, českého, moravského, slezského školství, průmyslu, zemědělství připadá jako extremistický, pak od vás nálepku extremista docela rád snesu. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jsou někdy věty, kdy mohu nalézt s panem předsedou Kováčikem stejný názor, např. že nemá cenu kvůli jedné - pevně doufám neopakující se - situaci měnit zákon, to se většinou opravdu vymstí a je to účelové.

Nicméně k tomu extremismu zleva, pane předsedo Kováčiku, až budete příště protestovat, já se pro ten případ pečlivě připravím a pronesu tady několik citací a formulací vašeho místopředsedy pana doktora Skály o tom, jak masový vrah Lenin byl tou oslnivou katedrálou ducha, o tom, jak Gottwald s Benešem zatípli tipec nebo usekli žílu u samého pytlíku, já teď nevím jaký... Ale vím, že nějaký komunista tuhle formulaci říkal. To byl Kopecký! Pardon. Váš Skála říkal "zatrhli tipec". Zatrhli tipec Beneš s Gottwaldem kolaborantským elitám. A teď bych mohl pokračovat. Opravdu formulace, které vycházejí z nejvyšších míst KSČM, jsou formulace, které nelze označit za jiné než extremistické. Myslím, že se mnou musíte souhlasit alespoň v hloubi duše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Kováčik s přednostním právem bude reagovat, pan předseda Bartošek se hlásí s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedo Kalousku prostřednictvím pana předsedajícího, my jsme oba teď mluvili každý o něčem jiném, ale dobře, rozumím vám. Také se připravím poněkud lépe a déle, ale teď mě napadla jenom jedna věc. Zase opět - když dva dělají totéž, není to vždy totéž. Jestli s námi teď hnutí ANO vyjednává o jakési toleranci vzniku vlády, pamatuji si, a byli jsme oba dva u toho, vy i já, když jsme spolu vyjednávali o vzniku vlády - tehdy to byl pan Paroubek, pan Kalousek a já u těch jednání, kdyby KSČM mohla onu vládu tehdy vznikající podporovat, a pamatuji si, že vás to tehdy stálo křeslo předsedy lidovců. (Pobavení v sále, potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S přednostními právy jsou přihlášeni v tomto pořadí pan předseda Bartošek, pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Byť rozumím slovní přestřelce mezi panem předsedou Kováčikem a panem předsedou Kalouskem, není to to téma, které v současné době řešíme. Já bych zde pouze chtěl konstatovat, že tady se odehrává demokratická diskuse o proběhlé volbě. A až na pár těch poslanců a jedné poslankyně, nebo dvou, abych nekřivdil, za hnutí ANO všichni ostatní zbaběle utekli.

To je tak nepříjemné poslouchat, když někdo pojmenovává pravdu, že v čele země stojí čestně... (pobavení v sále) ... trestně stíhaný premiér? Že v čele země stojí člověk, který vyštval šéfa GIBS, protože na něj klekl? Že jste si zařídili i to, že vlastně Generální inspekci bezpečnostních sborů budete sami kontrolovat? Vypadá to, že to, co je nejhorší, je, když se říká pravda a pojmenovává se. Vypadá to, že většina z vás to není schopna ani poslouchat. Nikdo na vás neútočí, nikdo není agresivní, nikdo není vulgární. Pouze tady pojmenováváme věci. Taková je pravda. Taková je realita. A jediné, co jste udělali, že většina zástupců hnutí ANO zbaběle ze sálu odešla.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Kalousek. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Promiňte, ne že by to bylo podstatné, ale přece jenom, když to tu zaznělo, prostřednictvím pana předsedajícího pane předsedo Kováčiku, teď jste nemluvil pravdu. Já si dobře vzpomínám na své rozhovory s panem předsedou Paroubkem, byl jsem si dobře vědom, co a proč dělám, nestydím se za to do dneška, a ten výsledek byl mimořádně pozitivní. Ale jednal jsem o tom s předsedou Paroubkem, spolu jsme o tom nikdy nejednali. K trojstrannému jednání nikdy nedošlo, tím jsem si naprosto jist.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další s přednostním právem se nehlásí, takže můžeme přistoupit k projednávání přerušeného bodu č. 37. Než tak učiníme, tak vás seznámím s omluvami, které jsou zde k dispozici. Paní poslankyně Oborná se omlouvá od 17.00 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Langšádlová z dnešního jednacího dne v době od 16.00 do 19.00 hodin z pracovních důvodů. Pan předseda Bartošek se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů v regionu. Pan poslanec Hnilička v době od 14.30 do 16.00 hodin z pracovních důvodů. Z pracovních důvodů se z dnešního jednání v době od 18.00 do 19.00 hodin omlouvá pan poslanec Nacher. V době od 14.30 do 16.00 hodin z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Holomčík. Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá z dnešního jednání od 14.30 hodin do konce jednacího dne.

 

Nyní se v souladu s upraveným pořadem schůze vracíme k přerušenému bodu č. 37, sněmovní tisk 138.

 

37.
Vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů
/sněmovní tisk 138/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvém čtení, projednávání tohoto bodu jsme přerušili před polední přestávkou. Připomínám jenom pro další průběh jednání, že bylo vzneseno veto proti projednávání podle § 90 odst. 2.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr vnitra Lubomír Metnar a místo u stolku zpravodajů už zaujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Marek Benda. Pan ministr je tady, takže můžeme řádně pokračovat. Skončili jsme v okamžiku, kdy byla ukončena obecná rozprava, takže se ptám jak navrhovatele pana ministra, tak pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr vystoupí nejprve se závěrečným slovem. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se teď v průběhu krátké doby pokusím odpovědět na některé dotazy, které v rámci diskuse a v rámci celé řady těch příspěvků tady zazněly. Vezmu to tak postupně, jak jsem si to zaznamenal, a budu hovořit věcně ke konkrétním ustanovením, která tady byla zmíněna.

Otázka výjimky pro soukromý sektor, o které hovořil pan zpravodaj, pan poslanec Benda, samozřejmě tady toto upravuje § 11 odst. 3 a ta výjimka tam samozřejmě je.

Co se týče dalších věcí, tak samozřejmě policie v živé kauze nemůže například potvrdit nasazení operativní techniky odposlechu. Odpověď policie v tomto musí být obecná. Otázka je, jak je nakoncipovaná. Těžko to hodnotit, že státní orgán nebo ta policie lže. Prostě je to takto nastavené z hlediska vyššího státního zájmu.

Co se týče státního zastupitelství, je justiční orgán již podle zákona o mezinárodní spolupráci v trestních věcech od počátku nezávislý a tuto nezávislost je třeba v demokratickém zřízení maximálně chránit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP