(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji odpolední jednání 12. schůze Poslanecké sněmovny. Než začneme projednávat bod, který jsme přerušili před polední přestávkou, to je bod 37, sněmovní tisk 138, tak požádám předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne. Mám připraveny výsledky čtyř volebních bodů. Za volební komisi mohu konstatovat, že Sněmovna byla poměrně dost úspěšná. Z těch čtyř voleb jsme ve třech byli úspěšní a jednotlivé orgány a instituce jsme obsadili. Takže v tom pořadí, jak jsme body projednávali.

 

56.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Nejdříve volba tří členů Rady Státního fondu kinematografie. Bylo vydáno 175 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 174, jeden byl tedy neodevzdán a kvorum nutné pro zvolení v této volbě je 88, což bylo koneckonců ve všech čtyřech bodech.

Výsledky jsou následující: Helena Bendová získala 140 hlasů a byla zvolena, Ivana Hejlíčková 26 hlasů a nebyla zvolena, Jaromír Kallista 148 hlasů a byl zvolen, Tomáš Škrdlant 3 hlasy a nebyl zvolen, Marta Švecová 113 hlasů a byla zvolena, Daniel Tuček 12 hlasů a zvolen nebyl.

Do Státního fondu kinematografie jsme volili tři kandidáty. Jsou tedy obsazena všechna tři místa a tato volba končí.

 

57.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

U volby předsedy stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů bylo vydáno i odevzdáno také 175 lístků. To znamená, kvorum nutné pro zvolení bylo 88. Mikuláš Ferjenčík získal 30 hlasů a nebyl zvolen, Zuzana Majerová Zahradníková 37 hlasů a také nebyla zvolena, poslanec Jiří Mašek získal 105 hlasů a stává se předsedou této komise. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Mohu mu poblahopřát a popřát rozvahu při jeho další práci v tomto orgánu Poslanecké sněmovny. (Silný hluk v sále.)

Ještě prosím o klid. Ještě tu máme dva volební body.

 

58.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Dozorčí rada Státního fondu rozvoje bydlení. Zde bylo také vydáno 175 lístků, odevzdáno 174, jeden zůstal.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pardon, pane předsedo. Já prosím paní poslankyně a pány poslance o klid, ať všichni slyšíme výsledky voleb a máme možnost zjistit, kdo vlastně zvolen byl a kdo ne. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Kvorum nutné pro zvolení bylo tedy 88. V této volbě jsme bohužel nebyli úspěšní. Milan Grmela získal 82 hlasů, Jan Hrnčíř 23 a Pavel Šotola 66 hlasů. Takže zde v prvním kole nikdo zvolen nebyl. V souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny postupují do druhého kola dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů, tedy dvojnásobek počtu neobsazených míst. Takže do druhého kola u Státního fondu rozvoje bydlení postupuje Milan Grmela a Pavel Šotola.

 

59.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

A konečně poslední volební bod, Státní fond dopravní infrastruktury. Zde bylo vydáno i odevzdáno shodně 175 hlasů, kvorum nutné pro zvolení je 88. Mohu předestřít, že bylo obsazeno všech pět míst. Volba tedy byla z pohledu volební komise úspěšná.

Výsledky jsou následující. Ivan Fencl získal 112 hlasů a byl zvolen, Pavel Hojda 118 hlasů a byl také zvolen, Martin Kolovratník 105 hlasů a také zvolen, Pavol Kováčik 106 hlasů a také se stává členem tohoto orgánu. Michal Kučera získal 12 hlasů a nebyl zvolen, Stanislav Pfléger 32 hlasů a také nebyl zvolen, Miloslava Pošvářová 76 hlasů a nebyla zvolena, Zbyněk Stanjura 136 hlasů a byl zvolen, Antonín Tesařík 56 a Cyril Zapletal 42 hlasů a zvoleni nebyli.

Takže mohu konstatovat, že Dozorčí rada Státního fondu dopravní infrastruktury bude obsazena v plné sestavě. Ještě jednou tedy noví členové: Ivan Fencl, Pavel Hojda, Martin Kolovratník, Pavol Kováčik a Zbyněk Stanjura. V souladu s usnesením volební komise nové funkční období v SFDI započne té nové dozorčí radě s datem 15. května.

Tolik blok volebních bodů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu předsedovi volební komise Martinu Kolovratníkovi. Než přistoupíme ke znovuotevření a projednávání přerušeného bodu 37, tak se s přednostním právem přihlásil pan předseda Kalousek a také pan předseda Bartoš. Pan předseda Kalousek má slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já s dovolením počkám, pane předsedající, než se ta lavice přede mnou... (Poslanci živě diskutují.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím vás o klid pro vytvoření podmínek pro to, abychom mohli pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, pane předsedající a pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi jenom velmi stručný komentář, nebo můj hlasitý povzdech k volebnímu výsledku, zejména v otázce předsedy komise Generální inspekce bezpečnostních sborů. Když byl do čela této komise zvolen pan poslanec Ondráček s minulostí člena pohotovostního pluku SNB z roku 1989, zvedly se obrovské vlny protestů. Myslím si, že zcela oprávněně. My jsme se k nim také připojili a ta diskuze byla velmi živá. Nakonec to skončilo rezignací pana předsedy Ondráčka. No a poté se stalo, že bývalý agent Státní bezpečnosti, trestně stíhaný, ve funkci předsedy vlády sejmul nikoliv předsedu kontrolní komise, ale sejmul šéfa té Generální inspekce bezpečnostních sborů. A poté do čela té kontrolní komise Generální inspekce bezpečnostních sborů, která nebude mít šéfa a bude se hledat šéf nový, je zvolen zaměstnanec politické divize, kterou ten bývalý agent Státní bezpečnosti a trestně stíhaný premiér vlastní.

Myslím si, že to je situace, která je pro budoucnost téhle republiky výrazně nebezpečnější a skandálnější, než bylo zvolení pana předsedy Ondráčka. Myslím si, že tohle hlasování je ostudou Poslanecké sněmovny a ostudou vládnoucí koalice, ať už se k té koalici hlásí kdokoliv. Děkuji vám. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S přednostním právem dále vystoupí pan předseda Bartoš, po něm pan předseda Bartošek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych chtěl ještě tuto předchozí volbu zasadit do jiného rámce a byl to rámec - a často se zde doslýcháme, jak něco bývá zvykem a jak by se mělo dodržovat různé rozdělení funkcí a podobně v rámci Poslanecké sněmovny. Já jsem slyšel argument od pana Faltýnka z hnutí ANO o tom, že ANO nepoptávalo žádné funkce v rámci vedení výborů a komisí a jak vlastně strašně ustoupilo. Nicméně zaznívala tady v té době i jedna důležitá věc, asi stejně důležitá věc, že tyto silové komise v Poslanecké sněmovně by standardně měla kontrolovat, nebo jejich vedení by měla mít v rukou opozice. Tak toto pravidlo, nebo to, co zaznělo z řadu úst tady od tohoto pultíku, evidentně neplatí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP