(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi. Nyní se ujme slova pan poslanec Patrik Nacher, připraví se k vystoupení ještě jednou paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Dámy a pánové, vážený pane předsedající, pěkné odpoledne už. Jako eurorealista bych se asi proměnil v euroskeptika. Myslím si, že na začátku byl dobrý záměr. Teď se bavíme o spamech, o tom, jakým způsobem jsme atakováni z různých stran. Na straně druhé se to v důsledku může proměnit ve velké problémy, omezení či ohrožení, dokonce si myslím fungování některých institucí a spolků. Tady můj kolega předřečník mluvil o variantě, nebo o principu kombajn. Já bych použil něco jiného.

Na tom systému samotném mi vadí to nerozlišování mezi institucemi, které mají postavenu svoji činnost na sběru osobních dat od těch ostatních. To jsou právě všichni ti drobní podnikatelé, spolky, prostě všichni, co pracují, sportovní kluby a podobně. Na straně druhé tady v ČR jako vždy vznikají určité mýty, nafukuje se to a toho využívají různí podnikavci, kteří za dvacet třicet tisíc nabízejí svoje školení, a ti ostatní ve strachu si samozřejmě tohleto objednávají. To mně přijde jako klasická kombinace, to znamená, něco se vymyslí v EU, musí se to implementovat. Otázka je, říkám, na začátku byl dobrý záměr, ale ten detail už může poškodit na straně druhé. Často my tím, že chceme být papežštější než sám papež, vystrašíme potom celou společnost.

Já bych se rád věnoval zejména části, která se týká novinářské, umělecké a vědecké činnosti, to jsou paragrafy 16 a 21. Podle mého názoru ten návrh zákona dostatečně nepřináší výjimky z GDPR právě pro novinářskou a zejména akademickou činnost. Vychází z konceptu kazuistických výjimek, to si myslím, že je podstatné, a bohužel nepracuje s testem proporcionality, s čímž české právo pracuje.

Jsem rád, naštěstí tedy GDPR předpokládá právě pro účely pro novinářskou a uměleckou a vědeckou činnost, že každý stát bude mít nějaké výjimky, a to z toho důvodu, že každý členský stát má specifické národní formy, jak se popisuje svoboda projevu a právo na šíření informací. V momentě, kdyby to bylo přijato tak, jak je to teď - a já jenom připomínám, že tu kazuistickou formu implementovalo takto jenom Slovensko - v momentě, kdyby se to přijalo tak, jak je to teď, tak předvídám různá omezení, která by v důsledku mohla například omezit natáčení na veřejných místech, při sportovních zápasech, omezení zpravodajství při různých manifestacích, demonstracích, protože by vlastně každý účastník, který by tam byl zabrán, měl právo, byla by povinnost se ho zeptat na jeho souhlas. Ale myslím si, že to jde ještě dál, že osobní údaje z tohoto úhlu pohledu je i řekněme jaksi přístupnost k nějakému náboženství, takže by mohly být omezeny reportáže či dokumenty mapující život národnostních menšin či náboženských obcí. Já potom ve druhém čtení tady uvedu pár vizuálních příkladů, když se mi to podaří.

Proto si dovoluji v této rozpravě navrhnout, aby tento zákon byl přikázán i do volebního výboru, abychom tam všechny tyhle věci mohli probrat. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Patriku Nacherovi. Nyní vystoupení paní kolegyně Kateřiny Valachové. Ta je zatím poslední přihlášená do rozpravy. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás jenom chtěla seznámit se stanoviskem, doporučením stálé komise pro Ústavu ČR k podnětu předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Činím tak v tento okamžik jenom proto, že se domnívám, že to je důvod, nebo jeden z dalších důvodů pro to, aby tento návrh zákona nebyl projednáván v takzvaném zkráceném režimu, v takzvané devadesátce.

Stálá komise se seznámila s výhradami Ústavního soudu k této novele a podpořila toto usnesení: Stálá komise nedoporučuje Poslanecké sněmovně schválit změnu zákona o Ústavním soudu v souvislosti s takzvaným provedením směrnice GDPR. Pokládá ji za nepřípustný zásah do kompetencí Ústavního soudu v oblasti kontroly ústavnosti právních norem.

Podotýkám, že stálá komise nemá ambici tento návrh zákona projednávat, nicméně pokládala za nutné se vyjádřit ke stanovisku Ústavního soudu a ohradit se směrem k zásahům do Ústavního soudu tak, jak se usnesla. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kateřině Valachové. Ta byla poslední přihlášená do rozpravy. A já se ptám, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Budeme se tedy zabývat závěrečnými slovy. Jestli pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Ano? Pan zpravodaj? Nestihne. Tak jestli nemáte zájem zásadně nebo jenom krátce, tak jistě stihneme do půl. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám, já se přihlásím. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo, těch věcí tady zaznělo hodně a chtěl na ně nějakým způsobem reagovat. Návrhů bude vícero a stejně máme ještě ten doprovodný zákon. Podle mého názoru v tuto chvíli máme jedinou možnost, a to rozhodnout se hned, jestli pokračujeme odpoledne. Proto jsem šel za předkladatelem dalšího návrhu zákona panem Václavem Klausem mladším, který se teď domlouvá s ministrem školství, jestli by byla ochota, že bychom přerušili tento bod do začátku po poledni, a tím pádem bychom posunuli školský zákon řekněme o půl hodiny a dodělali bychom to. Jestli tady pan ministr může být odpoledne, anebo to uděláme po školském zákoně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, já rozumím tomu. Já rozumím tomu, že za tři minuty asi pravděpodobně by se pan ministr nevypořádal s připomínkami z diskuse, byla široká.

Máme tady procedurální návrh, který ovšem z pohledu jednacího řádu musíme nechat hlasovat, protože na 14.30 hodin je školský zákon. To znamená, je varianta, že bychom tímto přerušeným bodem pokračovali po 14.30 a po skončení tohoto bodu a po bodu 38 bychom pokračovali školským zákonem. Jestli nic nenamítáte, musíme dát hlasovat dvakrát. Za prvé, že je tady situace, kdy je možné v období mimo 9.00 až 9.30 hodin hlasovat o změně pořadu schůze. A když s tím budete souhlasit jako Poslanecká sněmovna, tak tento návrh nechám odhlasovat.

 

Pokud nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího, nechám nejdříve hlasovat, že nastaly podmínky, kdy je možné změnit pořad schůze i mimo dohodnutý čas podle jednacího řádu.

Rozhodneme v hlasování číslo 87, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro to, abychom se vyslovili pro takovou podmínku. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 87, z přítomných 170 pro 153, proti nikdo. Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že nastala podmínka, kdy je možné změnit pořad schůze s hlasováním v průběhu projednávání.

 

Procedurálně tedy navrhuji na základě návrhu zpravodaje k tomuto tisku budeme hlasovat o tom, že tento bod přerušíme a budeme pokračovat ve 14.30 a ten pevně zařazený bod, školský zákon, bude po bodech 37 a 38.

Rozhodneme v hlasování číslo 88, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tento procedurální postup. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 88, z přítomných 173 pro 158, proti nikdo. Změnili jsme tedy pořad schůze tak, že přerušujeme bod 37 a bod 37 a 38 dokončíme ve 14.30, a poté tedy budeme dál postupovat podle schváleného pořadu schůze školským zákonem. Přerušuji bod číslo 37. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP