(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji a nyní prosím pana poslance Bláhu. Je to vaše.

 

Poslanec Jiří Bláha: Vážení kolegové, vážené kolegyně, já pro změnu oproti předřečníkovi budu krátký. Chtěl bych jen vám všem osvětlit, co už tady zaznělo.

Jedna z věcí, proč některé země, Francie, o tom vůbec nic nevědí, ti podnikatelé nebo ti lidé tam, tak některé země EU nemusí GDPR zavádět z jednoho prostého důvodu, že mají buďto tvrdší, nebo stejné národní kontrolní mechanismy, ze kterých právě toto GDPR vychází.

Jen bych ty věci shrnul. Myslím, že tady všechno buďto zaznělo, nebo zazní, a chtěl bych se jen krátce společně dohodnout na doporučujícím usnesení pro jednotlivé výbory, které se tím budou chtít zabývat. Zdědili jsme po předchozí vládě a zaspali hlavně zástupci ČR v EU. Bouřlivá diskuse tady byla napříč výbory, poslanci, občany, podnikatelskou radou třeba např. včera, jednotlivými svazy, asociacemi, spolky.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, máme jedinečnou šanci ukázat, že slova a prohlášení slibovaná v předvolební kampani napříč všemi stranami - a to bych chtěl podotknout, protože včera, když jsme tady mluvili o válce, tak jste tady byli pomalu všichni, dneska, když se jedná o našich lidech, tak tady máme prázdno, tak přesně ukazujeme občanům, o co nám jde. Takže prohlášení slibovaná v předvolební kampani napříč stranami chceme změnit ve skutky, a proto navrhuji pro jednotlivé výbory doporučující usnesení.

Doporučující jednotlivých výborů by mělo znít asi takto: Poslanecká sněmovna ukládá všem ministrům, aby dohlédli na uvádění zákona do praxe a doporučili všem resortům, úřadům, institucím, aby se státní správa, potažmo úředník změnil z úředníka striktně vyžadujícího a trestajícího na úředníka, který v první řadě radí, pomáhá, doporučuje a podporuje a až po důkladné analýze všech dopadů a opakovaných pochybeních striktně vyžaduje a koná patřičné kroky.

Určitě napříč všemi výbory nalezneme společně ještě lepší interpretaci usnesení, kterým společně napomůžeme ke zmírnění dopadů GDPR při zavádění do praxe. Takže to bych jenom chtěl, abychom se opravdu dohodli a doporučili všem ministrům, aby se jednotliví úředníci v rámci svých úřadů chovali k nám občanům, institucím, jednotlivým podnikatelům, ale hlavně živnostníkům co nejvíce ohleduplně, aby jim pomohli v tom zavádění do praxe. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Já velmi oceňuji vaším prostřednictvím návrh pana poslance Bláhy. Jenom upozorňuji, že žádný jiný úřad kromě Úřadu pro ochranu osobních údajů nemá a nebude mít s prováděním GDPR nic společného. To znamená, pokud tato teze zní, já jí rozumím a víceméně s ní souhlasím, tak ale musíme do tohoto návrhu zákona dát příslušná ustanovení týkající se Úřadu pro ochranu osobních údajů, která jim právě předepíšou, že v první řadě jim musí poradit a teprve pak se řídit tím, že mají podle obecného nařízení dávat sankce. Nikdo jiný s tím z celé státní moci nebude mít nic společného. Takže tohle je náš úkol. Ne úkol pro ministry, ne úkol pro ostatní výbory, ale je náš úkol do tohoto návrhu zákona dát takové formulace, pokud se týká výkonu pravomocí Úřadu pro ochranu osobních údajů, aby předcházelo sankce to, že jim nejprve vysvětlí, jak se to dělat má, a že se nejprve pokusí, aby se věc uvedla na správnou míru, a teprve potom budou případně někoho sankcionovat. Ale jinak s vámi věcně souhlasím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní tady mám s faktickou poznámkou pana poslance Bláhu. Prosím. Dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Bláha: Já jsem s tím úplně OK, myslím, že všichni s tím budeme úplně OK, a proto jsem to říkal, abychom táhli v tomhle případě za jeden provaz, abychom do toho šli všichni s čistou myslí a hlavně srdcem, abychom z toho nevyprodukovali paskvil a hlavně pomohli v tom zavádění. Věřím tomu, že všem nám, kteří jsme tady, jde o to, aby to všechny nás zatížilo co nejméně a zasáhlo co nejméně, a budu hrozně rád, když se všichni sejdeme na jedné platformě a budeme o tom společně diskutovat, abychom napomohli panu ministrovi nebo příslušným úředníkům v tom, abychom to společně posunuli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a nyní se mi s přednostním právem přihlásil místopředseda Okamura. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte mi hned na úvod říct, že s tímto nařízením Evropské unie ohledně zpracování osobních údajů nesouhlasíme, jelikož je to extrémně byrokratické, komplikované a hlavně nejednoznačné, takže v praxi přinese víc škody než užitku.

Samozřejmě ale souhlasím s tím, že ochrana našich dat by v současnosti měla být prioritou. To vidíme také na současné kauze kolem Facebooku, když výslech Marka Zuckerberga před americkými senátory potvrdil, že firma Facebook sleduje uživatele napříč zařízeními, a to i když je uživatel z Facebooku odhlášen, což si většina uživatelů vůbec neuvědomuje. Podle Zuckerberga Facebook sleduje pohyb uživatelů na webových stránkách jak z důvodu v uvozovkách bezpečnosti, tak i pro reklamní účely. Zvýšená kontrola těch, kteří mají v rukou naše data, je proto zásadní.

Co se týče návrhu Evropské unie, který tady dnes projednáváme, tak podle právních analýz - cituji: hrozí, že výklad GDPR bude viset ve vzduchoprázdnu ještě po jeho účinnosti a interpretovat jej budou především právníci a soukromí poradci, pro které se příchodem tzv. GDPR vytvořil velice lukrativní trh. Instrukce evropských nebo národních orgánů v podobě jasných pokynů, jak mají být problematická ustanovení GDPR vykládána, v mnoha případech stále chybí. Konec citace právních analýz.

GDPR ukládá správcům povinnost vypracovávat tzv. záznamy o činnostech zpracování. Ovšem nejasná je výjimka z této povinnosti, která se podle textu nařízení uplatní na podnik nebo organizaci zaměstnávající méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů, zpracování není příležitostné nebo zahrnuje zpracování citlivých údajů. Podle výkladu českého Úřadu pro ochranu osobních údajů absolutní většina případů zpracování osobních údajů není příležitostná. Budou v takovém případě muset záznamy o zpracování vypracovávat všechny subjekty provádějící nepříležitostné zpracování osobních údajů, tedy téměř všichni? Jaký by byl vůbec význam takovéto výjimky? Naopak když se podíváme do západní Evropy, tak podle vyjádření belgického úřadu na ochranu soukromí je to přesně naopak, tedy že běžné zpracování údajů zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů atp. je považováno za příležitostné zpracování. Tento rozpor výkladu v praxi znamená, že hrozí nejen soudní spory, ale možná i mezinárodní arbitráže, tím spíše, když za neplnění tohoto nařízení ukládá gigantické peněžní tresty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP