(17.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Sděluji Sněmovně, že paní ministryně Jaroslava Němcová se omlouvá od 17.30 hodin do konce dnešního jednacího dne z jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů.

Paní poslankyně Kateřina Valachová bude interpelovat paní ministryni Kláru Dostálovou. Připraví se paní poslankyně Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážená paní ministryně, dovolte, abych vás interpelovala ve věci financování investic do mateřských škol. Otázka garance míst v mateřských školách byla společným úspěchem minulé vlády a postupně tedy nabíhají garance míst pro děti pětileté, čtyřleté, tříleté, až tedy v roce 2020 v případě dětí dvouletých. Jedná se o garanci práva na vzdělání dětí, ale samozřejmě také v té druhé řadě o slaďování pracovního a rodinného života rodičů, tedy převážně žen. Co se týká investic do mateřských škol, tak Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo životního prostředí koordinovaly své investiční programy. Bohužel v minulém roce došlo ke zpoždění zejména v případě evropských peněz, a to v případě tedy programu IROP. To způsobilo vrásky na tvářích obcí a měst a určité zpoždění dobudování investic mateřských škol.

Prosím vás o váš postoj, jak v tuto chvíli budete danou situaci řešit, kolik finančních prostředků ve prospěch investic mateřských škol bylo již s IROP investováno a kolik ještě může být investováno a jak vy osobně zajistíte, aby garance míst v mateřských školách byla směrem k obcím profinancována. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, tak tady je nutno říci, že se jedná o Integrovaný regionální operační program, to jsou jediné zdroje, které má k dispozici Ministerstvo pro místní rozvoj na investice do školství. Je potřeba si říci, že na začátku do školství vlastně bylo naprogramováno v rámci Integrovaného regionálního operačního programu zhruba 7 miliard korun. Zároveň tady z tohoto místa bohužel musím upozornit na to, že IROP a všechny operační programy jsou tak trošku také závislé na kurzu. A jedna koruna posilování kurzu, to znamená vůči české koruně, znamená ztrátu čtyři a půl miliardy IROPu. Takže jenom abychom si všichni uvědomili, že jsme to plánovali na nějakých 27,50, 28 korunách a dneska jsme samozřejmě trošičku jinde. Takže i tímto přicházíme o zdroje. Tím ale nechci odpovídat tímto způsobem na tuto otázku.

My jsme podpořili, co se týká mateřských škol, 160 projektů za více jak 2,2 miliardy korun. Podpořili jsme základní školy za 3,2 miliardy korun a podpořili jsme střední školy za 4 miliardy korun. Jak jsem řekla, na začátku jsme měli 7 miliard korun. Už se podařilo s Evropskou komisí dojednat přesun za zhruba 2,8 miliardy korun na posílení těchto investic do škol a aktuálně vyjednávám podporu další miliardy do škol. Zároveň je nutno tady podotknout vůči mateřským školám, že my jsme podpořili všechny podané projekty, které byly. Pak byla avizována výzva, o kterou šlo, za 90 milionů korun, ale v té době už byla uzavírána výzva na základní školy, kde je aktuálně převis projektu 5 miliard. Tudíž samozřejmě nemělo cenu vyhlašovat výzvu na 90 milionů korun, když máme 5 miliard v projektech na základní školy.

Tato situace nás velmi mrzí, protože jsou to skutečně projekty, které jsou připraveny, se stavebním povolením, na startovní čáře. Takže tento týden pan premiér podepsal dopis na komisařku Cretu, aby nám rozvolnila takzvanou tematickou koncentraci, to znamená trošku flexibilitu do těchto zdrojů. Jenom abyste tomu rozuměli, Evropská komise stanovila jedenáct cílů, na které nám dává peníze. Ty se promítly do takzvané dohody o partnerství, a pokud chceme přesouvat peníze právě mezi těmito tematickými cíli, tak musíme požádat Evropskou komisi a ta samozřejmě musí určit, zda nám ty posuny povolí, nebo ne. Takže aktuálně jednáme, protože takto ve vzduchu na úrovni České republiky visí zhruba 11 miliard, které bychom rádi přesouvali. A samozřejmě školství je jedno z nosných témat, které nyní aktuálně vyjednáváme s Evropskou komisí.

Na druhou stranu ještě je potřeba zmínit, že ale to neznamená, že už je stopstav vlastně jakýchkoliv zdrojů do školství, protože v takzvaných integrovaných nástrojích jsou zhruba 2 miliardy. A tady možná za zmínku stojí, že v rámci ITI máme 535 milionů a pouze brněnská, olomoucká a pražská aglomerace má v těchto programech školy. Ostatní města to nedala do programů. V rámci IPRÚ, to znamená integrovaných plánů rozvoje území, toto podporují všechna krajská města vyjma Karlových Varů. A ještě je možno samozřejmě zejména mateřské školy podpořit v rámci místních akčních skupin. Zhruba je tam 1,9 miliardy, takže je potřeba samozřejmě jednat i s obcemi, aby tyto projekty uplatňovaly v rámci integrovaných nástrojů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Přeje si paní poslankyně položit doplňující otázku? Ano, je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Já děkuji za tyto informace i přístup, tedy tak, aby bylo zajištěno to, co bylo slíbeno a co je zákonem garantováno směrem k dětem a ke školám. A jenom poprosím paní ministryni, aby tomu věnovala svou osobní politickou pozornost z hlediska koordinace těch nástrojů, ale také informovanosti obcí a měst, aby věděly, o jaké programy a kdy si mají žádat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní ministryně nebude reagovat. Dále je s ústní interpelací přihlášena paní poslankyně Balcarová. Tato interpelace se vztahuje k paní ministryni Jaroslavě Němcové. (Nesrozumitelná věta ze sálu.) Ano, takže tato interpelace propadá. Další na řadě je paní poslankyně Pekarová Adamová, která přednese interpelaci na pana ministra vnitra Lubomíra Metnara. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Tak ještě jednou, dobrý den, vážený pane ministře. Ráda bych znala váš názor na téma, které už tady bylo řešeno v interpelacích na pana premiéra v demisi. Zajímalo by mě, jak se stavíte - a teď tedy nejenom jako ministr, ale také jako právě bývalý policista - k tomu, čeho jsme svědky v posledních dnech a co tedy známe nejenom už z médií, ale i z vyjádření pana Babiše, a to je ten nátlak, který činí na ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů k tomu, aby odstoupil ze své funkce. Zajímalo by mě, jestli vám to připadá jako přijatelný postup, jestli s tím souhlasíte, jaké je vaše stanovisko k tomu.

Vím, že samozřejmě vám jako ministrovi nepřísluší GIBS, že to je opravdu v pravomoci pana premiéra. Nicméně ten je v této věci opravdu ve velkém střetu zájmů a i k tomu by mě zajímal váš komentář. Jestli si myslíte, že tedy by člověk, který sám je v pozici obviněného, a tedy vyšetřovaného, měl mít možnost nebo měl zasahovat do personálního složení právě třeba například i Generální inspekce bezpečnostních sborů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak jak tady zaznělo z úst paní poslankyně, opravdu, co se týče Generální inspekce bezpečnostních sborů, od roku 2012 právě z toho důvodu, aby se vymanila z ekonomické, politické a řekněme další závislosti, byl vyčleněn tento samostatný úřad, ke kterému pokud bych se měl já vyjadřovat a komentovat jak už činnost Generální inspekce, tak jejího ředitele, zavdával bych příčinu, co se týče činnosti, jakkoliv tento úřad ovlivňovat. Proto se omlouvám a pode mě, tak jak kdysi inspekce nebo respektive pod Ministerstvo vnitro dřívější inspekce spadala, tak dneska je to nezávislý úřad, který je samostatný, a nepřísluší se mi k tomu vyjadřovat.

Otázka samozřejmě je složitá, tak jak zaznělo, mého osobního názoru. Do interpelací osobní názor opravdu nepatří, proto bych ho nekomentoval. Já osobně nemám informace a nedisponuji informacemi kromě těch, které zaznívají v médiích, že by došlo k ovlivňování. Já nevím, tento úřad spadá pod pana premiéra, a jestli k tomu došlo, nebo ne, je tam kontrolní parlamentní komise. Buď to prošetří, nebo nebude se tím zabývat, ale opravdu nepřísluší mi tuto situaci komentovat z jakéhokoliv úhlu pohledu. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP