(13.10 hodin)
(pokračuje Michálek)

Takže tímto jsem chtěl ukázat, že není pravda ani to, co říkal, aspoň podle těch dokumentů, které máme k dispozici, pan premiér ohledně toho, že vycházely z nějaké pozdější judikatury. Nikoliv, je to obsaženo už v doporučení k definici malých a středních podniků z roku 2003.

Další věc, kterou říkal pan premiér, je, že to bylo upraveno pouze smlouvou, a tudíž, že neporušili žádné evropské dokumenty. Zde bych chtěl říct, že bylo vydáno nařízení Evropské unie o strukturálních fondech v roce 2006, které upravuje pomoc malým a středním podnikům. A nařízení je samozřejmě přímo použitelným i na úrovni členského státu Evropské unie. Dokonce se samozřejmě v těch příslušných dotačních smlouvách na toto nařízení a na doporučení podmínky dotace odkazují.

Takže tolik k těm informacím resp. spíše dezinformacím, které zde uvedl pan premiér ve své obhajobě.

A nyní bych se dostal k té poslední, asi nejdůležitější části, a to jestli jsou zde dány důvody jakéhosi podezření, že tuto kauzu zorganizovala mafie k tomu, aby Andreje Babiše zlikvidovala. Já jsem se na tuto konkrétní otázku ptal mandátového a imunitního výboru. A teď předesílám - opravdu, ale opravdu zde můžu říct to, na co jsem se zeptal na mandátovém a imunitním výboru. Jestli si někdo vymýšlí, že nemůžeme říkat, co jsme řekli na nějakém výboru, byť byl neveřejný, tak bych ho rád odkázal na stanovisko odboru legislativy, kde je tento omyl vyvrácen naprosto jednoznačně. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje pouze na případy, kde je zákonem upravena, jako je třeba vyšetřovací komise, neveřejná jednání vyšetřovací komise, jako je třeba identita pachatelů, která není známa v trestním řízení, apod. Ale není to všechno, co se stane na mandátovém a imunitním výboru.

Takže na tomto mandátovém a imunitním výboru jsem se zeptal, jaká jsou ta podezření. A myslím si, že to je věc obecného zájmu, abychom si to tady identifikovali. A pan premiér uvedl dvě věci. Za prvé se odkázal - protože já jsem chtěl slyšet konkrétní důvody, nejenom že nějaká mafie tady něco zorganizovala. Takže za prvé uvedl, že pan Jiří Komárek ve své obhajobě před soudem mluvil o nějaké mafii apod. Nicméně pan Komárek byl nepravomocně odsouzen za zneužití pravomoci úřední osoby a vrchní státní zastupitelství uvedlo, že pan Komárek se nikdy nemohl legálně dostat k informacím o odposleších z této kauzy. Takže jestli vůbec někdy nějaké takové informace existují, tak to určitě není z legálního trestního řízení.

Tou druhou skutečností bylo, že se pan vyšetřovatel Nevtípil měl podílet na kauze Neograph. Opět jsme se ptali státního zástupce, aby se k tomu vyjádřil, a neshledali jsme, že by pan Nevtípil cokoliv porušil v rámci vyšetřování této kauzy. Samozřejmě mohlo tam dojít k nějakému pochybení, mohlo se tam něco pokazit atd. Vystupovala tam i nepříliš dobře známá paní státní zástupkyně Máchová, ale nemáme zde žádné konkrétní indicie o tom, že by vyšetřovatel Pavel Nevtípil nějakým způsobem v této kauze pochybil.

Jestliže zde poslanci hnutí ANO horují za to, že Andrej Babiš je pod velkým tlakem, tak jsem chtěl připomenout, že by se měli zamyslet i nad tím, jakým způsobem je terorizován vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo. Protože vyšetřovatel kauzy Čapí hnízdo je policista, který má tu smůlu, že nevlastní největší média v zemi, že nemá pod sebou Ministerstvo spravedlnosti, že nemá pod sebou Ministerstvo vnitra a ani nevlastní holding s právníky za desítky miliard korun. Takže ten člověk je v daleko horší situaci a pod daleko větším tlakem. A my nechceme, aby politici zasahovali tímto obrovským způsobem a s takovouto obrovskou mašinérií do nezávislého vyšetřování policie a státního zastupitelství.

Myslím si, že naopak, když tady zazněl odkaz na to, že se na tom podílela Bakalova média, tak jediná dezinformace a politická manipulace, která tady byla naprosto prokazatelně - a každý si to může ověřit v médiích - zveřejněna, tak se na ní podílely Lidové noviny, které jsou ve vlastnictví trustu pana Babiše, a Ministerstvo financí České republiky, které na svých webových stránkách zveřejnilo naprosto zavádějící informace o tom, co bylo obsahem zprávy OLAF, protože tam zveřejnilo závěry doporučení, které bylo přiloženo k této zprávě, ale nikoliv závěry té zprávy samotné. Já si myslím, že tímto způsobem by Ministerstvo financí fungovat nemohlo. Stejně tak Lidové noviny vycházely z nějakých informací, které jim byly podstrčeny. Takže když vydávaly svoje fantastické závěry, že zpráva OLAFu nehovoří o podvodu, a další podobné lži, tak vycházely z dokumentu, který rozhodně nebyl zprávou OLAFu, tak jak ji obdržela Česká republika.

Myslím si, že to, že se podílely státní instituce a obrovská média na dezinformacích v souvislosti s touto kauzou a na jejím politickém ovlivňování, je daleko horší. Protože nikdo z nás, aspoň tady, jak jsme my opoziční poslanci za Piráty, nevlastní média. My nemáme takové zdroje, jako má hnutí ANO, my ani nemáme ministerstva, abychom takovýmto způsobem ovlivňovali vyšetřování kauzy.

Závěrem bych se chtěl ohradit proti tomu, co tady zaznělo proti politikům, že se tady někdo živí politikou. Já si myslím, že dělat poctivou politiku pro lidi je daleko lepší, než když se jenom někdo živí dotacemi.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu poslanci Michálkovi a mám tady jednu technickou, takže paní ministryně financí Alena Schillerová.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo. Rychle využiji čas. Pane poslanče Michálku prostřednictvím pana předsedajícího, já si dovolím tady přede všemi narovnat informaci, kterou jsem už zjistila z médií. To, že jsme vydali nějaký průvodní dopis. Já jsem podrobně vysvětlovala, a je to ve všech tiskových zprávách Ministerstva financí, proč jsme vlastně vydali informaci v rozsahu, jakém jsme vydali. Ministerstvo financí dostává ročně několik zpráv OLAFu. Nikdy žádnou nezveřejňuje. Tady jsme v návaznosti na asi 80 žádostí podle zákona 106 vydali informaci na základě dotazu městského státního zastupitelství o závěrech orgánů OLAFu s tím, že tyto závěry jsou nedílnou - to není žádný průvodní dopis - jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy a jsou to doporučení, která OLAF dává Evropské komisi.

Jinak na webu si můžete najít, my jsme všechny žádosti vlastně zčásti zamítli a každé to odůvodnění má čtyři strany, kde podrobně zjistíte proč. Nicméně ještě nad rámec uvádím, že konkrétně vy, pokud se nemýlím, prostřednictvím pana předsedajícího, jste obdržel celou zprávu OLAF v originále na základě příslušného ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní ministryni a s další faktickou poznámkou mám tady přihlášeného pana předsedu Pavla Bělobrádka. Připraví se, na další faktickou tady mám pana poslance Jakuba Michálka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já bych se rád vyjádřil k presumpci neviny. Ono to tady zaznívalo. Já mohu za KDU-ČSL říct, že my ji ctíme, protože jsme nikdy neřekli, že pánové jsou vinni. My jsme nikdy neřekli, že něco ukradl, ani jeden z nich, nebo udělal podvod. My jsme to nikdy neřekli, protože to přísluší orgánům činným v trestním řízení.

Poslanecká sněmovna nyní nebude rozhodovat o vině či nevině, natož o trestu. My pouze vydáváme eventuálně oba pány k tomu, aby probíhalo trestní řízení a orgány činné v trestním řízení mohly konat. Ani volby nemohou nahradit činnost orgánů činných v trestním řízení. Volby nebyla otázka rozhodování o vině a trestu.

A za třetí, byl bych rád, kdyby poslanci hnutí ANO, až jejich šéf tady bude označovat lidi za zloděje, a označil jich tady několik, přičemž dokonce i konkretizoval osoby příjmením, kdo tady kdy něco ukradl a že je zloděj, tak jsem zvědav na to, že plamenně vystoupíte a řeknete, že platí něco jako presumpce neviny. Protože pro vás velmi často platí jiné kategorie než pro ostatní a vy velmi často se chováte jako pokrytci a to, co požadujete po ostatních, sami neplníte. A vzpomeňte si, že jste ve vlastních předpisech měli něco o tom, co se stane, když bude někdo trestně stíhán, a pak jste to potichu vyndali. Takže nebuďte pokrytci. A až váš šéf tady bude označovat lidi za zloděje, ať už konkrétní, nebo další poslance, s tím, že tady sedí zloději, tak jsem zvědav, jestli vystoupíte a řeknete: Existuje něco jako presumpce neviny. (Potlesk poslanců KDU.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP