(12.50 hodin)
(pokračuje Chvojka)

Takže já tomu absolutně nerozumím. Pro mě to je zničující, když si to přečte občan, teď je jedno, na jakém serveru, palcové titulky Lze si objednat trestní stíhání na zakázku. To je přece pro naši společnost devastující. Když si to přečte normální člověk, tak co si o tom bude myslet? Že prostě žije ve státě, ve kterém by žít neměl. Ale pokud by samozřejmě něco takového bylo možné, pokud něco takového v tomto státě je možné, tak je zodpovědnost právě toho premiéra, který to říká. A minimálně je to zodpovědnost ministra spravedlnosti, který má dohled nad řízením státního zastupitelství. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Já využiji svůj čas a využiji ho k faktické poznámce. Bude to reakce na kolegy Blažka a Farského, kdy se obrátili na Helenu Válkovou, na kolegu Vondráčka, byl zmíněn Josef Hájek.

I já jsem se mýlil. Přiznám se tady z toho veřejně i svým voličům v Pardubickém kraji, kteří napjatě sledují mě, nás a naše postoje. Ano, i já jsem v srpnu, když ta zpráva, ta žádost přišla poprvé, byl novináři dotazován, tak jsem jasně žil v přesvědčení, že se nemáme za imunitu schovávat. Bohužel došlo k tomu procesu, k jakému došlo, už ho nebudu zbytečně opakovat a zdržovat s ním. Ale to, co jsem dneska ještě neslyšel, a je to jeden z těch momentů - vzpomeňte si na druhý den ustavující schůze Sněmovny, když Sněmovna nebyla ustavena a od policie už tady ležela někde na recepci ta žádost.

Velmi na mě zapůsobilo to, co jsem slyšel od kolegyně Táni Malé. Takže kolegyně a kolegové, ano, přiznávám se, já jsem se mýlil. Byla to chyba, nemám problém ji uznat. A mrzí mě jediné, že bohužel k té chybě, k tomu, co je lidské, k tomu zmýlení, mě přivedlo dění posledních dnů a týdnů. I proto můj postoj v tuto chvíli bude dnes proti vydání a bude tedy bohužel v rozporu s tím, co jsem říkal ještě před půl rokem. Ale tak to lidsky cítím a takto se vám z toho chci tady i ve faktické poznámce na kolegy Farského a Blažka vyzpovídat.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Než se vrátíme k písemně přihlášeným do všeobecné rozpravy, tak vás seznámím s dalšími omluvami z dnešního jednání. Mezi 12.45 a 19.00 se z důvodu jednání ve volebním kraji omlouvá pan poslanec Pávek. Pan poslanec Jan Řehounek se omlouvá z dnešního jednání od 13.15 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Dalším řečníkem je pan poslanec Výborný. Připraví se pan poslanec Rozvoral. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Pane místopředsedo, děkuji. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, je mou povinností zde tlumočit stanovisko člena mandátového a imunitního výboru a také stanovisko klubu KDU-ČSL.

Jenom mi dovolte krátkou poznámku k tomu, co tady říkal kolega Chvojka. Ano, i pro mě, i pro nás je naprosto skandální to, co tady zaznělo z úst pana premiéra. A já bych si dovolil citovat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana: "Nepodložená politická prohlášení o vyšetřování podrývají důvěryhodnost justice a ta se nemůže bránit." Já myslím, že je potřeba, aby to tady jasně zaznělo, protože potom skutečně jsme za hranou právního státu, a myslím, že to je něco, co budeme velice těžko vysvětlovat veřejnosti.

Protože ale čas kvapí a já bych rád, abychom mohli o této věci hlasovat, tak zkrátím své připravené vystoupení. Pokud by se někdo chtěl zabývat otázkou rozsahu imunity, tak jenom odkážu na nález Ústavního soudu z 16. června 2015, tam se třeba od bodu 32 tomu poměrně důkladně Ústavní soud věnuje. Dovolím si jenom několik bodů, několik poznámek.

Opakovaně i z úst pana poslance Faltýnka i pana premiéra Babiše zde zaznívaly detaily z celého spisu, otázky dostatku či nedostatku důkazního materiálu. Paní poslankyně Válková zde hovořila o procesních chybách vyšetřovatelů, o vadách, které tam jsou. Já chci říci, že to je to, co vůbec nepřísluší k posuzování mandátového a imunitního výboru. My jsme zde skutečně pouze od toho, abychom posoudili, zda celá věc je v nějaké přímé souvislosti na nějakou politickou objednávku, či není. Chci upozornit, že předmětná skutková podstata, která je ve spisu uvedena, se váže k roku 2007, 2008. V té době pan současný premiér Babiš nebyl politikem, dokonce veřejně tvrdil, že nikdy nebude politikem. Věnoval se svému podnikání, tak jako jeho rodina, nikdo mu v tom nebránil a nebrání. Je ovšem potřeba také říct, že na všechny je potřeba mít stejný metr, a že tedy zákony tehdy jako dnes měly platit pro všechny.

Čili když si dovolím parafrázovat slova pana premiéra, použil jsem zdravý rozum, zhlédl jsem argumenty. Pečlivě jsem i já osobně prostudoval celý spis jako člen mandátového výboru a na základě prostudování tohoto spisu i zprávy, která tam byla poté přiložena, mohu s plným vědomím a čistým svědomím říci, že ta věc není v kolizi s výkonem mandátu, a jako člen výboru jsem hlasoval pro vydání obou dvou pánů poslanců. Opravdu, nepleťme si ty věci, nejsme tady v pozici vyšetřovatelů. A znovu opakuji - o tom, zda tam je, či není dostatek důkazních materiálů, musí rozhodnout nezávislý soud a ten rozhodne o tom, zda ano, či ne, a poté rozhodne o vině a případně o trestu.

A jenom malá noticka na závěr. Když tady pan poslanec Faltýnek tak košatě citoval pana kolegu Kalouska, tak já vás chci všechny ubezpečit, že já se skutečně nerozhoduji podle výroků pana kolegy Kalouska ani nikoho dalšího z vás, ale rozhoduji se podle svého vědomí a svědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Na řadě je nyní pan poslanec Rozvoral. Po něm bude mít slovo pan poslanec Rozner. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi vyjádřit se k žádosti Policie České republiky k vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a k naší práci v mandátovém a imunitním výboru zabývajícím se touto problematikou.

Na úvod je třeba říct, že hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura - SPD od začátku propuknutí kauzy Čapí hnízdo prosazuje její řádné a objektivní prošetření. Důkazem toho bylo i hlasování o vydání v minulém volebním období, na podzim minulého roku, všech tří našich poslanců, při kterém hlasovali na doporučení tehdejšího mandátového a imunitního výboru, tedy ze zprostředkovaných informací, pro vydání. Jsem moc rád, že se zprostředkované informace díky voličům SPD změnily v tomto volebním období v informace přímé, a to prostřednictvím dvou zástupců SPD v mandátovém a imunitním výboru současné Sněmovny. Díky tomuto zastoupení jsme se mohli seznámit s žádostí o vydání a prostudovat si podrobně celý spis. Bylo pro nás také velice důležité to, že jsme si mohli poslechnout policejního vyšetřovatele, státního zástupce a oba poslance.

Vím, že mandátový a imunitní výbor není v pozici vyšetřovatelského orgánu a že je v jeho gesci prozkoumat pouze to, zda se při jakémkoliv vydávání nejedná o zpolitizovanou kauzu. V případě kauzy Čapí hnízdo však existuje velké podezření o jejím zpolitizování, a to hlavně její načasování na dobu přesně před volbami a vyjádřeními některých osob nejen v mediálním prostoru. Na základě těchto vyjádření jsem také minulý týden ve středu inicioval pozvání bývalého protimafiánského policisty Jiřího Komárka na poslední schůzi mandátového a imunitního výboru, a to i přes obrovský odpor některých jeho členů. Pan Komárek mluvil v médiích a u soudu, který projednával jinou kauzu, o spoustě zajímavých informacích, které naznačují, že je podezření o zpolitizované kauze namístě a že načasování žádosti o vydání obou poslanců těsně před volbami mohlo být na politickou objednávku. Pan Komárek však nebyl zbaven ministrem vnitra mlčenlivosti, takže jsme si ho poslechnout nemohli, což je velká škoda. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP