(21.50 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak děkuji. No my už jsme tady dlouho. (Veselost.)

Projednali jsme veškeré řádně zařazené body a dostáváme se zpět v souladu s jednacím řádem k bodům 22 a 34, které byly přerušeny za účelem uskutečnění voleb. Já otevírám bod 22, kterým je

 

22.
Návrh na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

V tomto bodě jsme ukončili rozpravu a v rámci rozpravy o zákonu o státním rozpočtu jsme byli informováni panem předsedou volební komise o uskutečněné volbě, o jejím výsledku. Nicméně s odkazem na to, co tady zaznělo v rámci rozpravy o státním rozpočtu, vzhledem k tomu, jak proběhla debata mezi předsedy klubů, která se uskutečnila v prostorách předsedy Sněmovny, vzhledem ke stanovisku legislativního odboru a především vzhledem k tomu, že skutečně s naprostou jistotou nelze určit ze záznamu, kolik poslanců si skutečně vyzvedlo či nevyzvedlo hlasovací lístky, tak mi v souladu s jednacím řádem a zvyklostmi jako jediné možné řešení, ke kterému mohu přistoupit - tak jediným takovým řešením je prohlásit tyto volby za zmatečné. Takže toto druhé kolo voleb bude nutné opakovat za standardních podmínek a já mám avizováno, že k věci vystoupí pan předseda Stanjura, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci poděkovat předsedovi Sněmovny, že vyslyšel naši stížnost, nebo naše pochybnosti. Myslím, že to je řešení, které umožní se s tím vypořádat se ctí, ale vzhledem i k pokročilé hodině navrhuji přerušení toho bodu do 6. schůze Poslanecké sněmovny, protože předpokládám, že 5. schůze bude o důvěře vládě, tam si myslím, že nemáme zařazovat volební body, myslím, že 16. ledna začíná podle harmonogramu 6. schůze, takže navrhuji procedurálně, abychom tento bod přerušili do 6. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Je to procedurální návrh, o kterém nechám hlasovat bezprostředně. Jen doplním - do 6. schůze, která se předpokládá od 16. ledna, doufejme, že nebude žádná mimořádná. Já myslím, že je nám jasné, o čem hlasujeme.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 135, přihlášeno 164 poslanců, pro 150, proti 4. Tento návrh byl přijat. Já přerušuji bod číslo 22 do 6. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Otevírám bod číslo

 

34.
Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD

Zde je situace jiná, v tomto případě nebylo úspěšné první kolo voleb, měli bychom opět pokračovat volbou. Hlásí se s přednostním právem pan předseda Michálek, poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážení kolegové, já vím, že už je poměrně pozdě, nicméně jsem chtěl připomenout, že vyšetřovací komisi jsme po dohodě na skupině předsedů klubů zřídili, obsadili jsme její členy a už ta poslední věc, která chybí, je teď zvolit jejího předsedu. Máme tady bohužel neblahý precedens, že některé vyšetřovací komise vůbec nefungovaly kvůli tomu, že neměli zvoleného předsedu. Proto vás prosím, abyste ještě neodcházeli na večírky nebo jiné věci, které máte rozplánovány, abychom dokončili ten program, který máme předložený, a aby proběhla volba tak, jak byla naplánována. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám jednu informaci, návrh. Občanští demokraté nemají večírek, takže na žádný večírek nespěcháme, ale myslíme si, že v logice věci navrhuji stejný bod, stejný postup jako v předchozím bodě. Nemyslím si, že je to nějaké bránění té komisi. Stejně nás čekají vánoční svátky, nepředpokládám, že by 28. prosince zasedla ta komise, pokud bychom dne zvolili předsedu. Takže předkládám procedurální návrh, abychom přerušili tento bod do 6. schůze, která má být zahájena 16. ledna.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. S tímto návrhem samozřejmě naložíme jediným možným demokratickým způsobem. Necháme o něm hlasovat.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu. Kdo je proti?

Hlasování číslo 136, přihlášeno je 164, pro 131, proti 25. Tento návrh byl přijat.

 

Já tedy přerušuji bod číslo 34 a nyní - tyto přerušené body nicméně zůstávají na programu této schůze a je zapotřebí se s nimi nějakým způsobem vypořádat. Takže z logiky věci bylo je vyřadit ze stávajícího pořadu. Já myslím, že by to bylo vhodnější... Aha, bylo přerušeno do 6. schůze, výborně, takže děkuji.

V tom případě, vážené kolegyně, vážení kolegové, hezké Vánoce všem. Končím tuto schůzi Poslanecké - tak vteřinku, pan poslanec Luzar ještě má nějaké krátké sdělení. (Řada poslanců opouští sál.)

 

Poslanec Leo Luzar: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi - já chápu, že všichni očekáváte poděkování za práci. Já chci poděkovat zaměstnancům této Sněmovny, že se o nás starali a vydrželi do tohoto pozdního večera.

Ale dovolte mi říci, že 199 z vás se těší domů. Jeden, náš člen, Zdeněk Ondráček, je doma a není mu do zpěvu. Jak byl mladý, tak plnil rozkaz. Potom sloužil - potom sloužil 27 let poctivě této republice ve významných funkcích v policii, ve vyšetřovacích orgánech, prošel bezpečnostními prověrkami. To, co se dneska venku odehrálo, a ty výkřiky, kdybyste tam byli a slyšeli je, tak to hraničilo s lynčem! A já si myslím, že si to nezasloužil za tu práci, co pro tu Českou republiku tento člověk odvedl. Prostě ti, co to zorganizovali venku, by se měli stydět! Děkuji. ***

 

(Schůze skončila ve 21.56 hodin.)
Přihlásit/registrovat se do ISP