(18.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Ale slibuji, že kromě toho přineseme další jednotky až desítky miliard, protože to skutečně z časových důvodů nebylo možné. A za chvíli uvidíme, zda to myslíte vážně, zda to tato vláda myslí vážně. My jsme to udělali za vás, 28 miliard jsme našli. Já chápu, že je nehledali vaši bývalí koaliční partneři. My jsme se na tom rozpočtu nepodíleli.

Ale jestli to chápu dobře, tak ten rozpočet chtějí jenom sociální demokraté a KDU. Jinak ho vlastně nikdo nechce. Ale pak nemá šanci, že? To máte dohromady, teď to nechci počítat, 25 poslanců a to není většina v Poslanecké sněmovně. Takže zase, až budeme hlasovat o tom návrhu jako celku, tak se ukáže, kdo tento rozpočet vlastně chce nebo nechce. My ho považujeme za špatný. Nebudu se opakovat, ale opravdu ty úspory jsou dneska na stole a přineseme určitě v průběhu prvních jarních nebo zimních měsíců, to je jedno, další možné úspory.

Tam už je to procedurálně hrozně složité. Že bychom z opozice navrhovali zákon, kterým se mění státní rozpočet, to by bylo asi poprvé v dějinách a není to úplně dobře. Takže spíš bych očekával, že budou chodit ministři a budou se předhánět v těch úsporách a budou tady říkat: My jsme našli úspory, ten náš předchůdce to viděl příliš jako zbytečně, chtěl příliš rozhazovat, my jsme tam našli výdaje, tak je pojďme dát na obranu, na bezpečnost, na dopravní infrastrukturu. Tak uvidíme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zbyňku Stanjurovi. Protože nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do rozpravy, rozpravu končím.

 

Budeme se tedy zabývat schválením navržené procedury, kde všichni navrhovatelé již souhlasí s procedurou, tak jak ji zpravodajka před hlasováním přečetla.

Rozhodneme hlasováním o proceduře v hlasování číslo 43, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 43, z přítomných 197 pro 193, proti nikdo, procedura byla schválena.

 

Budeme tedy postupovat podle jednotlivých bodů, tak jak byla procedura navržena. (Zpravodajka poslankyně Vostrá hovoří s poslancem Stanjurou.) Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Budeme muset dořešit protinávrh, ale to bude v rámci procedury, tam jsem to načetla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, tam je to přečteno podle toho... Proto jsem se na to speciálně ptal pana předsedy Stanjury. (Opět konzultace zpravodajky s poslancem Stanjurou, poznámky z pléna.)

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď jsme odsouhlasili proceduru a v té proceduře je zahrnuto to hlasování o vašem protinávrhu. (K poslanci Stanjurovi. Protichůdná vyjádření z pléna.) Je, je to tak, já jsem říkala, o čem budeme hlasovat, že za prvé budeme hlasovat o tomhle, o tomhle, o tomhle, o protinávrhu, pokud neprojde, tak budeme hlasovat o B...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Teď hlasujeme o tom detailu procedury. (Souhlasné i nesouhlasné názory z pléna.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ne, pane místopředsedo, nechal jste schválit proceduru jako celek, to znamená včetně mých pozměňovacích návrhů. Já jsem očekával, že nejdříve budeme hlasovat o mých pozměňovacích návrzích, když neprojdou, budeme hlasovat o tom původním jako celku. Takže si myslím, že teď můžeme buď revokovat to usnesení a začít správně, nebo se vyrovnáte s tím, že budeme hlasovat ta béčka, tak jak jsem je navrhl. Nemůžeme hlasovat o tom, že rozhodneme dalším hlasováním. Takhle se procedura prostě neschvaluje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já mohu samozřejmě nechat přinést stenozáznam. Ale v té proceduře, kterou tady paní zpravodajka četla, se říkaly jednotlivé body, ve kterých potom rozhodneme o tom postupu v tom konkrétním bodu. Je to tak? Je to tak. Já jsem se na to ptal ještě před zahájením pokračování schůze. Já jsem byl toho názoru, který vy říkáte, pane předsedo. Ale paní zpravodajka řekla, že má takto proceduru, ta je schválena, budeme postupovat.

Paní zpravodajko, první návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Takže první návrh je v příloze 2b, je to návrh B68 poslankyně Vostré. Jde o legislativně technický návrh, o kterém se pak dál v průběhu jednotlivých položek nebude hlasovat. Je tam pouze upřesnění názvů - titulů, z kterých se budou čerpat finanční prostředky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. Jak budeme postupovat v bodě 4? Vy už zahájíte proceduru podle bodu 1 a nemáme podle mě vyjasněno, jak budeme postupovat v bodě 4. To jenom aby bylo úplně jasno. Nemůžeme přece věcně hlasovat o jednotlivých návrzích a pak uprostřed rozhodovat, jak budeme dál hlasovat procedurálně. To podle mě není možné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajka.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Já jestli mohu, pane kolego, já jsem tady četla návrh procedury, proti kterému nikdo nic nenamítal. A ten návrh procedury, uznávám, že byl nestandardní, ale četla jsem ho, mohu vám ho tady zopakovat. Ano? Takže jsem četla, že nejprve budeme hlasovat o B68, potom v příloze 1 návrh B1, B2 atd., došla jsem k bodu 2, kde jsem řekla, že budeme hlasovat o návrzích v příloze 1, a akceptovala jsem, že A1 bude zvlášť, A2 budeme hlasovat zvlášť - o Svazu bojovníků a druhé hlasování bude en bloc. Přistoupila jsem k dalšímu hlasování, takže já to tady zopakuji celé, což bylo, že budeme hlasovat o návrzích rozpočtového výboru na změny v číselných položkách schválených pozměňovacích návrhů v příloze A2 (?), a to tak, že jednotlivě po bodech A1 až A5. Pak jsem přišla s tím, že budeme za čtvrté hlasovat o návrzích z rozpravy ve druhém čtení jednotlivě, jak zazněly, a to tak, že nejdříve budeme hlasovat o protinávrhu. A teď jsem četla protinávrh - za prvé B61/1, B5 3,4 atd. Pokud tento protinávrh nepůjde, tak budeme hlasovat o B50 a poté o B52 ve variantě 2. Takto zněl návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. (Poznámky z pléna.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s tím naprosto souhlasím, ale abychom postupovali správně, tak nejdřív měl nechat pan místopředseda hlasovat, jak budeme postupovat v bodě 4, a pak nechat schválit proceduru jako celek podle výsledku hlasování, jestli to bude podle velikosti, nebo jestli bude nejdřív B50. Nemůžeme hlasovat nejdřív o jednotlivých pozměňujících návrzích k rozpočtu a pak uprostřed se vrátit k proceduře. Takže to je celé. Jinak vy jste to přečetla správně, ten návrh je v pořádku, jenom pan místopředseda Filip měl nechat nejdřív rozhodnout v bodě 4 a pak schválit proceduru jako celek. To je to jediné, pane předsedo, to se dá velmi rychle spravit, ať se pak nemusíme dohadovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. Než bych požádal někoho, aby zpochybnil postup předsedajícího, zjednoduším to tím způsobem, že nechám hlasovat samostatně teď na začátku, kdo souhlasí se změnou procedury, tak jak ji navrhl pan kolega Zbyněk Stanjura. Rozumíme si dobře, o kterém bodu hlasujeme? Zpravodajové jednotlivých frakcí rozumí, o čem bude hlasování? (Nejsou námitky.) To znamená, že o tom vystupoval pan předseda Bartoš, protože akceptoval ten návrh, který byl k proceduře, a pan kolega Stanjura navrhoval pozměňovací návrh té procedury předtím, a to bylo obsaženo, součástí té procedury. Přesto tedy nechám na začátku hlasovat o protinávrhu pana poslance Zbyňka Stanjury.

 

Ptám se, kdo je pro pozměňovací návrh k proceduře, který navrhl pan kolega Stanjura. Kdo je pro - hlasování 44. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 44, z přítomných 197 pro 40, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle původně schválené procedury. Můžeme začít, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Jsem ráda, že jsme se domluvili. Začínám tedy znovu. Takže jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu v příloze 2b, je to návrh B68 poslankyně Vostré. Jde o legislativně technický návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, vaše stanovisko. (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 45. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 45, z přítomných 197 pro 196, proti nikdo. Návrh byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP