(14.10 hodin)

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Nově otevřený bod 34 a nově zařazený bod je na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k OKD. Víte, že jsme se tuto komisi minulý týden rozhodli ustavit. Naplnili jsme ji a do pátku byly také podány volební komisi návrhy na předsedu této komise, který se, pokud bude zvolen, bude moci ujmout práce a komise začne fungovat, pracovat.

Volební komise přijala usnesení per rollam číslo 36 k tomuto návrhu a konstatuji, že budeme vybírat ze tří kandidátů. Do této komise je navržen Lukáš Černohorský za Piráty, dále paní poslankyně Pavla Golasowská za KDU-ČSL a konečně pan poslanec Lubomír Volný, kterého navrhl klub SPD.

Už jsem to říkal před chvílí, v tomto případě se volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Předsedou té komise bude zvolen ten kandidát nebo kandidátka, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by první kolo nebylo úspěšné, tak do druhého kola postupují pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem dosažených hlasů. Je to v souladu s volebním řádem - vždycky dvojnásobek počtu neobsazených míst.

Za volební komisi můžu avizovat předsedům poslaneckých klubů, že pokud by tedy první kolo nebylo úspěšné, tak technicky jsme schopni druhé kolo zorganizovat zhruba do půl hodiny během dnešního odpoledne. Tam by samozřejmě záleželo na vás a na vaší dohodě, jak to udělat během projednávání třetího čtení státního rozpočtu.

Tolik informace od volební komise. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. K tomuto bodu otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Prosím, pane kolego. Máme tady prvního zájemce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Dobrý den. Jak jste si všimli, Piráti se většinou tím, že jsme tady nováčci, chodíme představit. Já jsem tedy Lukáš Černohorský, jsem z Ostravy. Než jsem nastoupil do Poslanecké sněmovny, pracoval jsem jako projektový manažer, protože jsem měl na starosti řízení týmu, hlídaní rozpočtů, účetnictví, finance apod. A jak jste si mohli teď poslechnout, tak kandiduji na předsedu vyšetřovací komise pro OKD. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím.

Závěrečné slovo, pane předsedo?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Nemám závěrečné slovo. (Předsedající: Tak prosím, pokračujte.) Děkuji. Pouze poprosím v tuto chvíli, protože vše je ve Státních aktech připraveno, můžeme vyhlásit volby. Poprosím o přerušení tohoto bodu na vydávání volebních lístků. Opět ten čas zaokrouhlím na 23 minut, takže volební lístky by se vydávaly do 14 hodin a 35 minut. Výsledek volby pak vyhlásím podle dohody s vámi během odpoledního jednání. Výsledek volby.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Výborně. Takže přerušuji jednání schůze Sněmovny do 14.35 hodin za účelem voleb.

 

(Jednání přerušeno ve 14.12 hodin.) ***




Přihlásit/registrovat se do ISP