Neautorizováno !


(17.30 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Když pan místopředseda Bartošek, on tady teď není, říkal, že všechno zkazila ta Poslanecká sněmovna, protože my jediní jsme protestovali proti moratoriu na pětileté poplatky. Každý z nás, kdo si o tom něco přečetl, o tom problému těžby lithia, tak dobře ví, že kdyby zítra padlo povolení k těžbě a začala by se dělat EIA, tak že dřív než v roce 2025 se těžit nebude. Máme rok 2017, takže nějaké pětileté moratorium je naprosto irelevantní argument, ale celý sál ztichl a říkal: Saframent, neměli my jsme to tenkrát těm lidovcům podpořit? Neměli. Na cenu lithia a na to, co z lithia mít budeme či nebudeme, to naprosto žádný vliv nemá.

Zrovna tak, promiňte, když pan místopředseda Bartošek tady avizoval, že Poslanecká sněmovna má něco uložit vládě, a teď to usnesení je strašně dlouhé, ono je dokonce na dvou papírech, protože na jeden se nevešlo, tak bych se, i když tu není, tak bych se ho prostřednictvím předsedajícího rád zeptal: Jakou vládu máte na mysli, pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, místopředsedo KDU-ČSL? Tu vládu, kde čtyři roky vaše strana sedí? Tu vládu, která po čtyři roky zanedbala surovinovou politiku a selhala v obhajobě ekonomických zájmů České republiky? Tak tu vládu dneska, v pondělí, chcete úkolovat, když v pátek budou volby, a myslíte si, že do čtvrtka se to na základě návrhu vašeho usnesení vyřeší? Z koho si proboha děláte srandu? To je přece vaše odpovědnost. Vy jste tam čtyři roky seděl.

A úplně stejně bych jenom doplnil, když vyčítal panu ministru Babišovi to, co všichni víme. Pes by od pana předsedy Babiše kůrku nevzal, já tedy taky ne. Ale já s ním neseděl čtyři roky ve vládě. A já dokonce neříkám, že jsem připraven s jeho hnutím vládnout dál, ba dokonce zcela jasně to vylučuji na rozdíl od KDU-ČSL. Takže zase, pane místopředsedo Bartošku prostřednictvím pana předsedajícího, z koho si tady děláte legraci? Je to odpovědnost všech tří vládních stran.

A úplně stejně dovolte, abych stručně okomentoval vystoupení pana předsedy Babiše, když už jsem mu dal tedy za pravdu, že opravdu pan ministr Havlíček to neměl podepisovat, neměl, tak pak následovala naprosto neuvěřitelná tiráda, oslavný paján na pana předsedu vlády Sobotku. Ten člověk, který, dvojtečka - to se opakovalo asi šestnáctkrát, promiňte, že to nejsem schopen ocitovat. Ale když to shrnu, tak nám pan předseda Babiš v podstatě vylíčil pana premiéra jako pologramotného škůdce České republiky, ale vyčítal mu věci, které všechny věděl, když s ním šel do vlády. Já jsem si dával pozor, tam nebylo nic nového. To všechno pan předseda Babiš věděl, když řekl "ano, pan předseda Sobotka je můj premiér", dokonce několikrát říkal "já jsem mohl rozhodnout, jestli to bude Sobotka nebo... já jsem byl loajální". Tak proboha, s takovýmhle člověkem, tak jak nám tady pana premiéra Sobotku vylíčil, jak mohl jít do té vlády? A z koho si dělá srandu pět dní před volbami, když tady teď tohle předvádí?

Zcela stranou ponechávám, že se občas stává na poslaneckých schůzích, že si každý z nás někdo něco vyčítá, nějaký škraloup nebo nějakou pomluvu, která od nás zazněla. Znám stranu, která si zaplatila poměrně velké peníze za to, že o mně byla sepsána kniha sebraných pomluv, a občas s ní tady takhle jako mávají. Ale to jsou prosím pěkně pomluvy. Žádnou z nich nikdy nepotvrdila žádná oficiální instituce. Ale ten paján na pana premiéra, "to je ten člověk, který...", a na konci pan premiér pravděpodobně měl odejít kanálem a oběsit se, tak to tady říkal člověk, který je demokratickou institucí, Policií České republiky, obviněn z kriminálního činu podvodu a hrozí mu deset let vězení. To tady říkal člověk, který je demokratickou institucí, Ústavem pro paměti národa, oprávněně evidován jako udavač komunistické tajné bezpečnosti. Já jsem tady zažil mnoho osobních přestřelek, ale aby nás tady moralizoval komunistický fízl a kriminálník, kterému hrozí deset let, tak to jsem prosím pěkně ještě nezažil. Proti tomu bych se docela ohradil.

Jenom zopakuji to, co jsme říkali dnes ráno na tiskové konferenci, že nevěříme tomu, že diskuse pět dní před volbami může být věcná a racionální a že může dojít k nějakému rozumnému výsledku. Jestliže vláda za čtyři roky nic rozumného nezvládla, tak to od pondělka do čtvrtka nezvládne taky, to vás ujišťuji. A že ten úkol je tedy na nové vládě a že bychom měli - tím znovu ještě jednou avizuji to usnesení, které přednesl pan předseda Kučera - že bychom měli konstatovat ten fakt, který sami tvrdí ministři vlády i její premiér, že vláda selhala. Oni se mezi sebou sice nemohou dohodnout, kdo za to může, ale to je nám jedno a občanům taky, selhala vláda. A že bychom měli říct, že ta racionální věcná diskuse by měla být taková, aby vláda přehodnotila surovinovou politiku a příslušnou legislativu tak, aby pro Českou republiky byly zajištěny odpovídající výnosy z těžby, aby velká část těch výnosů zůstala v regionu, který bude zatížen těžbou, a aby byla důsledně zajištěna co nejlepší ochrana přírody a krajiny tam, kde se těžit bude. Prosím o podporu. Samozřejmě ne před volbami. Nemusíte tohle usnesení podpořit, ale ujišťuji vás, že víc toho dneska nevymyslíme. Děkuji vám. (Potlesk několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Pane předsedo Kalousku, vzhledem k tomu, že řídím schůzi, nemohu s vámi polemizovat.

S faktickou poznámkou se... Není faktická poznámka, pouze přednostní práva a ty mám řádně přihlášené. Není ještě otevřena rozprava. Hlásíte-li se, pane poslanče (poslanec Klaška), s přednostním právem, musím vás zapsat do seznamu. Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Pelikán. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte několik málo poznámek. Myslím, že už tady bylo řečeno mnohé. Nejprve k tomu, jestli tady vrtíme psem. Skoro jsem měl pocit, když jsem to poslouchal, měl pocit, že asi vlastně žádné memorandum nebylo, tak jsem se podíval znovu na stránky Ministerstva průmyslu a obchodu a je tam. Dámy a pánové, my jsme si to memorandum nevymysleli. Podepsal ho bez konzultace s vládou zde přítomný ministr Havlíček a je to jediné memorandum, které se týká tohoto mimořádně významného surovinového zdroje, a asi musel čekat, že se o něm bude mluvit. My jsme si to nevymysleli. Prostě vy jste to podepsali.

Co toto memorandum vlastně je? Tady zaznívalo: Je to závazné, není to závazné. Ono je vlastně oboje pravda. Memorandum of understanding je něco, co v našem právním řádu, v naší právní teorii vlastně neexistuje. Ten pojem je z angloamerického práva. My posuzujeme každou listinu, kterou podepíšou dvě strany, podle jejího skutečného obsahu, takže se nemůžeme bavit obecně o tom, jestli je memorandum of understanding závazné, nebo není, můžeme se bavit o tom, zda nějaké závazky vyplývají z tohoto konkrétního dokumentu. A když se na něj podíváme, zjistíme, že ve prospěch České republiky, pokud jde o tu protistranu, pokud jde o tu podivnou soukromou společnost, tak tam žádné konkrétní závazky skutečně nejsou. To znamená, pan ministr nám jako České republice podpisem tohoto dokumentu nepřinesl vůbec nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP