Neautorizováno !


(17.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Jak skutečně zajistíme, aby se případně vytěžená ruda zpracovala v České republice? Jak zajistíme rekultivaci území poté, co těžba skončí? Jak zajistíme, aby samotná těžba dopadla co nejméně na životní prostředí a občany tohoto regionu? O tom se dneska, ani včera, ani předevčírem bohužel debata nevede, a vést by se měla. To jsou vážné otázky. Kolik se bude platit za vytěžení? Kde se ruda bude zpracovávat? Jak se vytvoří fondy na rekultivaci? A jak zvolit pokud možno co nejméně škodlivý způsob těžby a zpracování?

Ale ono to odpovídá celému tomuto týdnu. Já myslím, že to je světové unikum - včera premiér vede demonstraci proti vlastní vládě. (Veselost v sále.) To jsem ještě nezažil. Ještě měli plakáty, všichni jste to viděli, a říkali: Protestujeme proti tomu, co jsme tady čtyři roky dělali. Už toho máme dost.

A uvědomme si, že Poslanecké sněmovně se odpovídá vláda jako celek, ne ministr průmyslu nebo ministr životního prostředí jednotlivě, ne jedna koaliční strana nebo druhá, ale vláda jako celek. A já mám pocit, že jsme tři hodiny byli buď na vládě, kde se hádají ministři, kdo za co může, nebo možná na koaličním jednání, kde se hádají koaliční politici, kdo za co může. Ale je to tím, že volby jsou za čtyři dny.

Přečetl jsem si návrh usnesení, který připravila třetí koaliční strana, asi osm, deset nebo dvanáct úkolů pro vládu. Proč ne? Ale oni v té vládě čtyři roky byli. Proč už to dávno neprosadili? Když tady někdo kritizuje surovinovou politiku státu, tak tu schvaluje vláda jako celek. Žádné jednotlivé ministerstvo ani žádný ministr.

Ale abych rozdával všem stejně - pan ministr je tady. Za prvé si myslím, že ministr české vlády má dokumenty podepisovat v českém jazyce. Za prvé. Za druhé si myslím, že takový dokument mohla a měla projednat vláda jako celek a pověřit ministra podpisem. A za třetí, vlastníkem licence je česká firma a s ní to memorandum není. Aby se s tím stalo něco pozitivního pro občany České republiky, tak to není úkol ani pro tuto, ani pro příští Sněmovnu, to je úkol pro příští vládu a na to nesmíme zapomenout. (Potlesk z řad poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch, připraví se s přednostním právem pan kolega Kalousek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, přeji vám hezké odpoledne. Řečeno už bylo mnohé. Já si myslím, že opakovat to nemá smysl. Stejně tak bylo položeno mnoho otázek, nicméně některé si myslím, že jsou opravdu důležité, a tak je zopakuji.

Rozhodně bych se chtěl vymezit - nevrtím ani psem, ani ničím jiným. Neútočím ani na pana ministra Havlíčka, ani na žádné jiné ministry. Prostě z mého pohledu, a myslím tím, že mluvím za celý náš poslanecký klub, by mělo platit, že nerostné bohatství je majetkem státu, je majetkem naší země, je majetkem českých občanů. A tak by to mělo zůstat. Osobně si myslím, že podepsání takového memoranda pár dnů před volbami je nešťastné a mělo se to řešit opravdu až v další Sněmovně, měla to řešit až další vláda, která přijde. Nemuselo se stát to, co se stalo teď. I když na druhou stranu opravdu je před volbami, takže je možné, že by se to stalo stejně.

Ptáme se na to samé co kolega Stanjura s tím, že si myslíme, že by mělo probíhat zpracování surovin v České republice, mělo by být jasné, jak se bude řešit rekultivace krajiny po těžbě, a myslíme si, že je špatně, pokud odcházejí zisky mimo Českou republiku a nezůstávají u nás. A to se netýká jenom lithia. Těch věcí je daleko více, například voda, kde pro příklad v Praze, která se stará o vodovody, opravuje je, zisky odcházejí do Francie. Dalším příkladem bylo louhování zlata ve Středočeském kraji, kde navíc hrozilo, že zůstane krajina po této těžbě navždy zdevastovaná. Jezdili jsme do Středočeského kraje s poslanci jiných stran, snažili jsme se proti tomu bojovat, naštěstí tohle už je zažehnáno. Těch kauz je samozřejmě daleko a daleko více.

Nechci tady vykřikovat žádné populistické fráze, spíše se zeptám pana ministra Havlíčka, jaká je vůbec právní forma tohoto memoranda. Protože tady od začátku této diskuse zaznívá, že právní forma není žádná, na druhé straně že memorandum se vlastně nedá zrušit. Takže otázka je, jaká je právní forma, jestli by mohlo dojít ke zrušení tohoto memoranda, protože si myslím, že tím by se třeba věc vyřešila. Ale to je otázka.

A pak ještě jeden dotaz. Pan ministr Chvojka tady vyjmenovával společnosti, které nějakým způsobem patří do té skupiny, a v médiích proběhla informace, že do European Metals Hodings vstoupila nákupem akcií firma Arca Capital Pavola Krúpy coby takový hlídací pes, firma, která chce zamezit, aby nastalo druhé OKD. Jestli je to pravda, nebo není pravda? Nebo jakou roli vůbec bude mít tato tuzemská firma, která by v téhle společnosti měla působit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Černochovi. A nyní má slovo pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Připraví se pan ministr Pelikán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za pozornost, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Abych připoutal vaši pozornost, řeknu větu, která vás zcela jistě překvapí. Já zcela souhlasím s tím, co řekl pan předseda Babiš, že pan ministr Havlíček to memorandum 14 dní před volbami opravdu podepisovat neměl. Ale je to asi úplně stejná výtka, jako když řekneme, že nevíme, zda měl, či neměl pan ministr Brabec prodlužovat průzkumnou licenci a zejména neměl posílat panu ministrovi Havlíčkovi dopis o tom, že souhlasí s memorandem, že to je krok správným směrem. Jestli ten dopis odešel z ministerstva proto, že tam má pan ministr Brabec nepořádek a neumí ministerstvo řídit, anebo odešel s jeho vědomím a dnes ten úředník za nějakou tučnou odměnu kryje svého ministra tím, že neříká pravdu, to je úplně jedno, to je procesní detail. Důležité je, že z Ministerstva životního prostředí odešel oficiální dopis, na základě kterého se Ministerstvo průmyslu mohlo domnívat, že ministr životního prostředí souhlasí.

Ale to říkám jako entrée k tomu, abych vám řekl, promiňte, kolegové z vlády, abych vám jako předseda opoziční strany řekl, že tohle my vám přece nebudeme pískat. My si dovolujeme říct, že vláda selhala v obraně ekonomických zájmů České republiky v rámci surovinové politiky. To, že selhala, jsme si nevymysleli, to říkáte sami, protože jedno ministerstvo obviňuje druhé, které selhalo víc a které za to může. Jeden předseda vládní strany obviňuje druhého předsedu vládní strany a zpátky, kdo za to může, že vláda selhala, ale pro nás jako pro Poslaneckou sněmovnu a pro nás jako opoziční stranu selhala vláda jako celek. Abych nezapomněl na třetí stranu, KDU-ČSL, která žádné takové ministerstvo nespravuje, tak bych jim rád připomněl, že v té vládě seděla taky a že surovinová politika je politikou vlády, a že když se dneska tváří, že tam ty čtyři roky nebyli, tak je to úsměvné, alibistické, možná i lidovecké, ale v každém případě je to nezbavuje stejné odpovědnosti, kterou nesou vládní strany ČSSD a ANO 2011. Prostě vláda selhala v obraně ekonomických zájmů v rámci surovinové politiky a nám jako opoziční straně, ale především občanům České republiky je úplně jedno, které ministerstvo za to může víc. Vláda prostě prokázala svou neschopnost a vystavila budoucnost velkým ekonomickým rizikům, a to je jedna věc, na kterou můžeme udělat jednoznačný závěr. A nejsme v tom ani ve sporu s vládními stranami, protože ty také říkají: je to selhání. Akorát říkají: může za to on. Ne. My musíme říct: selhala vláda. Což je objektivní fakt.

Dovolte mi jenom drobné poznámky k jednotlivým vystoupením. Myslím, že je o mně známo, že mám docela smysl pro humor, ale některá vystoupení mě opravdu překvapila a opravdu rozesmála. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP