(18.20 hodin)
(pokračuje Seitlová)

Já bych chtěla poděkovat paní ministryni, která říká ano, pokud se týká návrhu, který je předložen Senátem. Myslím si, že je řešitelný a může být přínosem. Odstraňuje nedostatek, se kterým skutečně bojujeme. A to není jenom o evropském právu a nějakém infringementu. To opravdu není o tom. To je o tom, že ve chvíli, kdy bude vydáno závazné stanovisko, které je nezákonné, tak ještě v rámci správního procesu můžeme tuto nezákonnost odstranit. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh, za který s panem ministrem lobbujeme, tak to znamená, že se to dostane vždycky až do toho soudního sporu, a pak to celé padá. A to pro toho investora je hrozně, hrozně špatně. To je horší než současný stav. To není skutečně věc, jak se tady namítalo, že Evropa nám něco nakazuje. To není o Evropě. To je o nás, o našich investicích a o tom, abychom předešli tomu, aby se skutečně investoři nedostali do problémů.

V tuhle chvíli myslím, že to je to, co bylo důležité říct k senátnímu návrhu zákona. Znovu říkám, že tedy prosím, tak jak jsem byla pověřena, o schválení senátní verze. Určitě odstraňuje nedostatky vůči vlastníkům pozemků alespoň tak, jak to bylo možné, a určitě odstraňuje i nedostatky, které jsou závažného právního charakteru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní senátorko. S faktickou poznámkou se hlásí ještě pan poslanec Petr Bendl. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Myslím, že ty lidi až takhle strašit nemusíme. Kdo z vás někdy projednával územní plán? Všechny liniové stavby, všechny změny, všechny změny účelu a tak dále jednotlivých oblastí a míst a tak jsou projednány s vlastníky. Je to dlouhodobý proces. Zastupitelstva to projednávají. Vyzývají ty lidi. Takže není pravda, že by se někomu objevila silnice najednou nebo nějaká liniová stavba, aniž by neměl šanci se to dozvědět. Obecnou vyhláškou a tak dál... Všechny ty... Navíc v okamžiku, kdy tam kdokoli cokoli plánuje, tak se musí spojit s tím vlastníkem, musí se s ním dohodnout, musí s ním domluvit nájemní smlouvu atd. atd. Teď osobně absolvuju, protože ČEZ posiluje u nás ve vesnici síť a jdou přes můj chodník, takže vím, jaké to je. Není možné, aby vás takhle minuli. Nestrašte ty lidi až tak. Fakt tím ničeho nedocílíte. Pojďme se bavit o tom, co můžeme udělat lepšího, a ne čím jim budeme komplikovat život. A není pravda, že se to nedozvědí. Mají šanci všichni. A je to systém územního plánování. A koneckonců kolem něj jsme tady diskutovali už dlouhou dobu, jak strašně důležitý je to dokument. A tam můžou všichni k tomu debatovat. I ti, kteří nemůžou, jak tady říkáte, až v okamžiku té stavby. Ono už je pozdě, protože je v územním plánu, je definovaná, je tam řečeno, kudy půjde veřejně prospěšná stavba a co to je a co s tím souvisí. Tam nechť se všichni zapojí. Tam mají všichni právo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Přečtu omluvu. Od 18.15 hodin do konce jednacího dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci resortu Ministerstva vnitra se omlouvá pan ministr Milan Chovanec.

Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Chalupa. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuju za slovo. Nechci vypadat jako brouk Pytlík, ale sedm let jsem pracoval jako projektový manažer stavební firmy a vím, že schválení projektu pro územní rozhodnutí trvalo tři až čtyři roky. Takže jako pokud si tady budeme vymýšlet věci navíc, tak opravdu tato země se nikam nepohne. Takže já se připojuji k tomu, co tady říkal pan poslanec Bendl vaším prostřednictvím. Má pravdu, protože skutečně jestli tady s tou zemí chceme něco udělat, tak ten stavební zákon nabízí tu možnost, abychom se opravdu pohnuli. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se tedy, zda se někdo hlásí. Paní senátorka. Prosím, máte slovo. (Hluk v sále.)

 

Senátorka Jitka Seitlová: Pane předsedající, vážení představitelé vlády, paní poslankyně a páni poslanci, omlouvám se, že vystupuji, ale je to tak, že můj předřečník hovořil o tom, jak tedy probíhala dosud územní řízení. Má pravdu. Tak to probíhalo. Když dnes budete chtít stavět jakoukoli liniovou stavbu nebo jakoukoli jinou stavbu, tak skutečně musíte jednat s vlastníkem, musí být dořešené vlastnické vztahy. Každá liniová stavba je skutečně zatížena tím, že každý vlastník musí dostat tedy informaci, pokud samozřejmě není fikce doručení, a vy s ním musíte jednat. Rozumíme tomu, že to je opravdu velmi, velmi složité a zdlouhavé. Na druhé straně tento návrh zákona ale říká, že pokud chceme budovat stavbu, která je možná vyvlastnit, nemusím s nikým takovým jednat. Vůbec. Čili jdu ode zdi ke zdi.

Má pravdu pan poslanec Bendl, který říká, že to je v zásadách územního rozvoje. Prosím, nejsou tam všechny stavby, to je první věc. A druhá věc, která je. Vy jste určitě často ve svých volebních obvodech. Zeptejte se lidí, kdo z těch lidí je schopen skutečně sledovat, co všechno je v zásadách územního rozvoje. Ti drobní vlastníci na to nemají. Ti velcí developeři možná ano. Ale ti střední vlastníci, kteří mají ty chatičky, ty domečky, ti to opravdu sledovat schopni nejsou. (Hluk v sále stoupá.)

A řeknu, jenom z úcty a z toho, že ten vlastník má nějaká práva, která garantujeme Ústavou, bychom měli zachovat alespoň tu informační povinnost. A to je to minimum, které je v tuto chvíli navržené Senátem -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, paní senátorko, omlouvám se, že vám vstupuji do vašeho rozhovoru, ale míra hluku v sále je velmi vysoká. Tím vás samozřejmě nechci přerušovat. (Senátorka si sedla zpět ke zpravodajskému stolku.) Klidně dokončete svůj projev. Ale žádám ctěnou sněmovnu, abychom projednali tento zákon v klidu. (Senátorka ze svého místa: Děkuji za pozornost.)

Eviduji dvě faktické poznámky. První pan poslanec Zemánek, další pan poslanec Bendl. (Poslanec Zemánek stahuje z místa svou faktickou poznámku.) Dobře. V tom případě pan poslanec Bendl s faktickou poznámku. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Musím zareagovat na to, co říká paní senátorka, protože prostě nemá pravdu. Já byl zaměstnancem jednu dobu dokonce městského úřadu a měl jsem územní plán na starosti, toho času tady s panem ministrem (Brabcem), členem tehdy ODS. Projednávali jsme územní plán města Kladna. A on ví velmi dobře i řada z vás, kteří sedíte v komunálních lavicích a projednáváte územní plán, že se tomu věnujete, obcházíte jednotlivé čtvrti, případně obce, které spadají, nebo nejsou střediskové a patří někam jinam - ti lidé se scházejí v hospodách a různě, tak aby definovali, co se všechno týká jejich pozemku, které stavby. Není pravda, že by se tam mohlo postavit něco, co nemá občan šanci se dozvědět. Je k tomu vyzýván několikrát. Tak prosím vás, paní senátorko, tohle neříkejte. Není to pravda.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nevidím žádnou přihlášku. Táži se, zda je tomu tak, nebo zda se někdo hlásí. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě rozpravu končím a eviduji žádost o závěrečné slovo paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážená drahá Poslanecká sněmovno, myslím si, že toto cvičení s novelou stavebního zákona nám všem ukázalo, že opravdu Česká republika potřebuje změnu v systému stavebního práva v České republice. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nový stavební zákon a zároveň nový zákon o vyvlastňování.

Chtěla bych poděkovat. Chtěla bych poděkovat každé poslankyni a každému poslanci, ať jste hlasovali, nebo nehlasovali pro tento zákon v posledním čtení, ve třetím čtení, nebo budete dnes, protože mnozí z vás jste mi pomohli ten zákon dotáhnout až sem. A novela stavebního zákona v podstatě pro mě osobně byla to nejtěžší na Ministerstvu pro místní rozvoj. Čtyřicet čtyři změnových zákonů, všechny resorty, mnoho lobbistů.

A dovolte mi nyní, omlouvám se vám všem prostřednictvím pana předsedajícího, s velkou pokorou a respektem poděkovat svému týmu na Ministerstvu pro místní rozvoj, protože je to ten tým, který strávil tisícovky hodin na přípravě této novely. Děkuji všem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP