(17.10 hodin)
(pokračuje Böhnisch)

Já bych vás ale chtěl za sebe požádat o jinou věc, a to o to nehlasovat ani pro jednu verzi a počkat si na nový stavební zákon, který by mohl přijít třeba už během dvou let a který by skutečně řešil vážné problémy, které provázejí stavebníky v ČR.

To, co mě vede k tomu, abych vás vyzval k zamítnutí obou verzí, je věc, která nesouvisí s původním stavebním zákonem, věc, která se dostala do této novely během projednávání v Poslanecké sněmovně, a to je zásadní omezení práv veřejnosti. Vládní programové prohlášení této koalice říká, že neomezí, nesníží legislativou danou svobodu a daná práva veřejnosti, a to se bohužel touto novelou aktuálně děje. Možná pro někoho není vládní programové prohlášení příliš zásadní dokument, to samozřejmě nelze nikomu brát. Já ten dokument beru vážně stejně jako práva veřejnosti v oblasti životního prostředí, a proto nemohu u takového zákona tentokrát svítit.

Já jsem trochu doufal, když jsem viděl paní ministryni, která dnes vyladila outfit velmi do zelena a která se poměrně pozitivně vyjádřila směrem k Ministerstvu životního prostředí, že tento problém tohoto zákona zmíní, nestalo se tak v míře dostatečné, zmiňuji to tedy já a dovoluji si vás požádat o to, abychom raději počkali na nový stavební zákon a obě verze nepodpořili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Jan Klán... Pardon, omlouvám se. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Adamce. Poté dostane slovo pan poslanec Klán. Vaše dvě minuty. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, páni ministři, paní senátorko, já snad špatně slyším tady dneska! Já opravdu zírám, co se tady v této Sněmovně poslední dobou děje. Chce někdo říct, že sněmovní verze byla schválena hlasy opozice? To tedy opravdu já nevím! My jsme pro ni nehlasovali a ty důvody byly úplně ale jiné. A říkat, že když něco dneska tady schválíme, že to dopadne jako vždycky, tak to je rezignace. To říkali sovětští politici a věděli moc dobře, o čem mluví. Ale že to říká poslanec vládnoucí strany, tak to mě tedy velmi překvapuje. A přiznám se tedy, že mám na to jiný názor. Já si myslím, že je potřeba schválit stavební zákon, i když samozřejmě mohu tu podobu kritizovat, nakonec byl jsem ten, který se ptal takovou jednoduchou otázkou paní ministryně, zda doba přípravy stavby bude průměrně kratší, než je průměrná délka té konkrétní stavby. Vím, že to teď ještě není, ale věřím, že do budoucna to tak bude.

Takže fakt mě to fascinuje. Já si myslím, že to, co se tady stalo z hlediska práv dotčené veřejnosti, a říkejme které, těch profesionálních vysíračů - já se omlouvám za to slovo, ale tak to prostě je, to není o občanech, to je jenom o určité skupině občanů -, tak je to dobře. Samozřejmě je to dobře. A my jsme nehlasovali pro ten zákon i z důvodu, mně tam chybí předběžná držba ještě, ale ne obecně, ale prostě navázaná na rozhodování Parlamentu v konkrétních případech. Ale věřím tomu, že příští vláda se tímto bude vážně zabývat a že to vyřeší. Ale jinak ten návrh zákona já osobně v tuto chvíli, i když jsem ho nepodpořil a my jsme ho nepodpořili v té sněmovní verzi při prvním hlasování, tak teď ho v té sněmovní verzi tedy podpoříme. A udělejte to prosím vás všichni a nedejte na to... (Upozornění na čas.) Já jsem si myslel, že Strana zelených tady žádné zástupce nemá. Mýlil jsem se. (Potlesk některých poslanců.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové. Už tady bylo mnohé řečeno. Samozřejmě i poslanecký klub KSČM podpoří sněmovní verzi, nicméně zde se musím ptát na tu chybu, která tam byla odhalena ohledně směrnice EU. To to úředníci nečetli, když se to tady projednávalo? Ať už to byli úředníci, nechci říkat Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva životního prostředí. To si trošičku musíme tady ujasnit, protože pak ty zákony vypadají takhle divně. Senát je někdy opraví, někdy je ještě více zbabrá. Nechci tady říkat, zda senátní verze, nebo sněmovní verze je lepší, ale podotýkám, že budu osobně hlasovat pro sněmovní verzi.

Jsem rád, že v obou verzích je určitá regulace dotčené veřejnosti. Já totiž znám plno příkladů, kdy se zastavily různé stavby. Obligátní je právě ten plavební stupeň Přelouč - Pardubice, kdy tam v první fázi nějací ochránci přírody honili bobra, v druhé fázi bobr honil je, takže jsem se vlastně nemohl vyznat v tom, co je pravda, a ve finále se ukázalo, že tam není ani jedno. Vím, že tam nešlo zrovna o bobra, ale to říkám pouze jako ilustrativní příklad. Tam třeba honili motýla nebo něco takového, ale to je už teď v tuhle chvilku podřadné, ale odvolávali se pořád donekonečna někam. A to nejde! Nejde, aby se odvolávali donekonečna. Proto je tam nastaven určitý typ regulace. Podobné to je samozřejmě u EIA, tedy posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Tam je ten instrument dvakrát a dost, protože jinak opravdu, dámy a pánové, nic v té republice neuděláme! Pořád se něco zastaví, investice půjdou vniveč a někteří samozřejmě budou tomu tleskat, protože se jim to podařilo zastavit. Schválně, nikoliv proto, že by měli k tomu logické argumenty a nějakým způsobem to podložili. Ne že tam byl nějaký pseudoproblém, že tam ten bobr byl, anebo nebyl, jestli někoho pronásledoval ten bobr, anebo oni jeho. To už je teď nepodstatné, ale jde o tu logiku věci, že prostě to někteří dělají správně. Proto je opravdu nutné nastavit určitý typ regulace.

Já jsem tady poukazoval na to, že v 90. letech se bohužel těmto nevládním neziskovým organizacím, nebo jakkoliv je nazveme, dala neomezená moc. A dnes se nelíbí těmto určitým subjektům, že začínáme určovat jasná pravidla, která oni musí poslouchat. To je ten problém.

A vrátím se k tomu institutu předběžné držby. Ta tady opravdu chybí. Chybí jak ve sněmovní verzi, tak v senátní verzi. A je mi líto, že Senát nepřijal právě tuto předběžnou držbu. Ale položme si otázku druhou, kdo způsobil nepřijetí předběžné držby tady v Poslanecké sněmovně? Byla to sociální demokracie! To si tady řekneme také na rovinu, kdo to tady nepodporoval, aby se urychlila výstavba ať už dopravní infrastruktury, nebo čehokoliv jiného. To jsou další věci, které je potřeba tady jasně pojmenovat a jasně si je tady říci, jak to celé vypadá.

Už tady bylo řečeno, že v dohledných dvou třech letech přijde nový stavební zákon. Paní ministryně na mě ukazuje, že to není pravda, ale byla to paní ministryně, která to tady říkala, když se to tady projednávalo. Říká mi a ukazuje, že to bude v dohledných pěti letech, tak to možná nebude třeba vůbec. Ono to tak někdy vypadá, že když se něco novelizuje anebo se připravuje dlouho, tak se to pak svede na EU ve finále, že nám přijde nějaká směrnice, třeba směrnice právě o EIA, a pak se to bude tlačit hodně rychle teprve. Takže bych prosil, když se bude projednávat nebo připravovat nějaký nový stavební zákon, tak aby to bylo trošičku lépe uděláno. Tím nechci říkat, že tento stavební zákon nebyl dobře připraven nebo nějakým způsobem projednáván. On se projednával docela dlouho. Na výboru pro veřejnou správu bylo tolik pozměňovacích návrhů, že jsme to dlouho nezažili, a byl v tom takový poměrně i zmatek, ale nakonec jsme se s tím nějakým způsobem popasovali.

Paní senátorka tady mluvilo o veřejném zájmu. To je také obligátní slovo, které se používá dost často, veřejný zájem. Jenomže my ho nemáme nikde přesně vydefinován, co je to veřejný zájem. To můžeme svést na cokoliv. Ve veřejném zájmu jsme udělali to a to, ale nikde není přesně stanoveno, co to veřejný zájem sám o sobě je, jak ho přesně vydefinovat. Já to můžu zaobalit do čehokoliv jiného. Vyvlastním to ve veřejném zájmu. Kupříkladu když řeknu toto sousloví, ono se to docela dost často používá. Takže co je to veřejný zájem. Tady narážím na ty fakty, že třeba Rakousko nebo Německo to má právě upraveno trošičku úplně jinak, a myslím si, že bychom si od nich mohli brát i v těchto případech, že bychom se mohli od nich inspirovat. Docela by to taky stálo za zvážení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP