(17.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, v tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro to, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 62. Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru.

 

Dále zde padly v průběhu rozpravy návrhy, aby tento tisk byl přikázán zdravotnímu výboru a ústavněprávnímu výboru. Já se táži, zda máte ještě nějaký další návrh nebo další návrhy na projednání dalším výborům. Neeviduji žádný další návrh, v tom případě dám hlasovat. Ani organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalším výborům.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto tisku zdravotnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 63. Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti 25. Tento tisk byl přikázán zdravotnímu výboru.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání ústavněprávnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 64. Přihlášeno je 122 poslankyň a poslanců, pro návrh 71, proti 30. Konstatuji, že tento tisk byl přikázán i ústavněprávnímu výboru.

 

Takže tento tisk jsme dále dali k projednání jak zdravotnímu, tak ústavněprávnímu výboru.

 

Nyní se budeme zabývat lhůtou na projednání. Nejprve padl návrh na zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby lhůta na projednání byla zkrácena o 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 65. Přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 33, proti 72. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dále padl návrh na prodloužení lhůty o 20 dnů.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro prodloužení lhůty na projednání o 20 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 66. Přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro návrh 69, proti 33. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Myslím, že jsme hlasovali všechny návrhy, které zazněly. Já vám děkuji, jak paní zpravodajce, tak paní ministryni, a končím prvé čtení tohoto tisku.

Přečtu omluvy. Od 18 hodin do konce se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Vojtěch Adam, dále od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Gabriela Pecková a dále dnes do konce jednacího dne se omlouvá pan ministr Robert Pelikán z pracovních důvodů.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je bod

 

75.
Vládní návrh zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení
/sněmovní tisk 1065/ - prvé čtení

Tímto návrhem jsme se opět zabývali dne 25. dubna na 56. schůzi Poslanecké sněmovny. Procedurální návrh poslankyně Jany Černochové na přerušení tohoto bodu do doby přítomnosti ministra financí Andreje Babiše nemohl být hlasován, protože Poslanecká sněmovna nebyla způsobilá se usnášet. Obecná rozprava byla přerušena.

Nejprve se tedy zeptám paní poslankyně Černochové, zda trvá, aby tento procedurální návrh byl hlasován, než budeme pokračovat. Ještě požádám, kolegyně a kolegové o ztišení. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem tady před malou chvíli viděla budoucího ministra financí pana Pilného, tak mi bude stačit, když k tomu v rámci poslanecké rozpravy zaujme nějaké stanovisko on, takže nenavrhuji procedurální hlasování. (Smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tom případě budeme pokračovat v jednání bez hlasování o tomto návrhu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jitka Chalánková.

Vidím zvednutou ruku pana předsedy Stanjury, tak se táži, zda se hlásí o slovo. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych měl jeden procedurální návrh. Přerušit projednávání toho bodu do přítomnosti buď pana premiéra, nebo jednoho z vicepremiérů. Děkuji. To je jeden ze tří, to není zase tak velký požadavek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Přivolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

Je to procedurální návrh, dám o něm hlasovat bez rozpravy. Ještě zopakuji, jak zní. Procedurální návrh zní, aby při projednávání tohoto zákona byl přítomen buď jak pan premiér, tak některý z vicepremiérů této vlády.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 67. Přihlášeno je 120 poslankyň a poslanců, pro návrh 26, proti 45. S tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.

 

Táži se, zda si chce vzít paní navrhovatelka nebo zpravodajka slovo, než otevřu rozpravu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dnes budu stručnější než ve svých předchozích vystoupeních.

Dámy a pánové, již potřetí načínáme debatu o zákonu o sociálním bydlení. Jako jeho zpravodajka bych se hned v úvodu chtěla důrazně ohradit proti slovům, která v posledních týdnech zazněla od paní ministryně práce a sociálních věcí Marksové. Ta v médiích začala tvrdit, že projednávání tohoto velmi sporného zákona zablokovala opozice, či snad dokonce opozice začala s obstrukcemi. Tyto věty jsou rovněž na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Není to přece pravda. Paní ministryně to možná vzhledem ke své sporadické přítomnosti v sále nepostřehla, ale jak na první, tak na druhý pokus zaznívaly během debaty tady na plénu velmi věcné připomínky a argumenty k předloženému návrhu zákona. Ano, přiznávám, že jsem naposledy část své zpravodajské zprávy zopakovala. Důvodem byl ale fakt, že při předchozím projednávání nebyla paní ministryně v sále téměř vůbec přítomna. Považovala jsem za rozumné a hlavně za slušné, abych ji se svým pohledem jako zpravodajky seznámila.

Ráda bych také připomněla, že ze strany ODS, a o tom jsme tady před maličkou chviličkou hovořili, tu padl poměrně logický požadavek, aby byl při projednávání zákona přítomen ministr financí. Nevím, proč by mělo jít o obstrukční jednání. Mělo by jít naopak o samozřejmost. Vláda, nebo minimálně sociální demokraté chtějí posílat desítky miliardy korun na výstavbu a rekonstrukce státních bytů, a musíme se proto ptát, zda má stát tyto finanční prostředky k dispozici a zda je skutečně vynaloží v souladu s tím, co si do zákona nalinkovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Jak si jistě sami dobře pamatujete, o návrhu přerušit projednávání zákona do příchodu ministra financí se nakonec ani nehlasovalo. Důvodem ovšem nejsou žádné obstrukce. A nebyly. Důvodem byl fakt, že vládní poslanci včetně kolegů paní ministryně Marksové z ČSSD odešli domů. Zákon o sociálním bydlení je zjevně nezajímal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP