(16.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Také dle mých záznamů nikdo nenavrhl návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu zákona, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančního výboru.

Organizační výbor navrhl předložený návrh přikázat k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Zaznamenal jsem návrh pana poslance Váni na přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu, což beru jako protinávrh a dám o něm hlasovat jako první. Přivolám naše kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Velký hluk v sále. Poslanci se dohadují, který výbor má být garanční, protože se jedná o ústavní zákon, i když jde o bezpečnost.)

 

Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 354, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 37. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh jsme přikázali bezpečnostnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? (Dohady v sále neustávají. Poslanec Stanjura žádá kontrolu hlasování.) Je tady kontrola hlasování. Počkáme na kontrolu hlasování. (Neúnosný hluk v sále.) K hlasování paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Velice se omlouvám, chtěla jsem hlasovat proti, ale na sjetině mám pro, takže zpochybním hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Budeme hlasovat o námitce paní poslankyně Adamové. Zahajuji hlasování o námitce paní poslankyně... (Poslanec Okleštěk namítá, že se nedá zpochybňovat hlasování slovy chtěla jsem.) Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Paní poslankyně zpochybnila hlasování, podala námitku, pane hejtmane, a já jsem o její námitce dal hlasovat. Pokud máte námitku proti mému postupu, prosím, přihlaste se.

 

Budeme opakovat hlasování o námitce paní poslankyně Markéty Pekarové Adamové.

Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 356, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 132, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat návrh na přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu.

Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Možná je to marné, ale na předsedu bezpečnostního výboru a těch 74 kolegyň a kolegů, kteří podpořili jeho návrh - to fakt není normální měnit Ústavu a garanční výbor mít bezpečnostní. (Námitka z pléna, že nejde o Ústavu, ale o ústavní zákon.) Je to ústavní zákon, dobře. Ale prostě máme ústavněprávní výbor. Já myslím, že ten název je úplně jasný. My jako klub podporujeme, aby se touto problematikou, aby tento návrh zákona byl přikázán i bezpečnostnímu výboru, ale ne jako garančnímu. Zkuste si vzpomenout na názvy těch výborů a rozdíl těch rolí, které tady máme. To by taky mohl dělat kontrolní výbor, ne? Zkontroluje, jestli je ten návrh zákona dobře. (Z pléna se ozývají poslanci kontrolního výboru, že kontrolovat návrhy zákonů není úkolem kontrolního výboru.) Nic proti kontrolnímu výboru, ano? Ale tam je rozumnější předseda a ten to nenavrhuje. Děkuji. (Nová vlna hluku v sále, ozývají se hlasy, že na stejném principu by se to mohlo dát petičnímu výboru. Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme hlasovat o přikázání bezpečnostnímu výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 357, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 50, proti 75. Návrh nebyl přijat.

 

Vrátíme se tedy k původnímu návrhu, který předložil organizační výbor, který navrhl, aby ústavněprávní výbor byl výborem garančním.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby ústavněprávní výbor byl garančním výborem, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 358, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Na návrh se hlásil pan poslanec Kalousek a pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Dovoluji si navrhnout přikázat návrh tohoto zákona ještě výboru zemědělskému, neboť samonabíjecí pušky vzor 58 jsou používány houfně na střílení přemnožené černé zvěře. A mě by věru zajímal odborný názor našeho odborného orgánu Sněmovny, kolik kusů zvěře spárkaté nám unikne z nezbytné regulace, pokud zásobníky této pušky budou zredukovány z třiceti na deset kusů nábojů, a jaké škody to napáchá na našich polích, luzích a hájích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. Pan poslanec Benda, po něm pan poslanec Kováčik. Pardon. Pane poslanče Kováčiku, pan poslanec Benda vám dává přednost. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Děkuji i panu poslanci Bendovi. Chtěl jsem vaším prostřednictvím, pane předsedající, sdělit panu poslanci Kalouskovi, že tlumením černé zvěře se zabývá novela mysliveckého zákona, který přednedávnem dorazil do Poslanecké sněmovny a kterým se, věřím, budeme ještě zabývat. A co se týká oné zbraně, o které hovořil, mám pocit, že to není zbraň, která je povolena k mysliveckému využití. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Benda. Po něm s návrhem pan poslanec Korte. Bavíme se o návrzích na přikázání.

 

Poslanec Marek Benda: Ano, já navrhuji, abychom po tom dramatickém minulém hlasování přikázali výboru pro bezpečnost, protože si myslím, že mu to samozřejmě patří. Jenom jsme chtěli, aby garančním výborem byl výbor ústavněprávní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano. Děkuji. Pan poslanec Korte nemá žádný další návrh. Ptám se, kdo má návrh? Pan poslanec Zlatuška. Prosím.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vzhledem k časté aplikaci zbraní v zahraničí v tomto prostředí bych navrhl výbor školský. (Náhlý rozruch v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Školský výbor. Nemyslím, že nutně musíme opakovat vše, co je v zahraničí. Pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Pokud by tento zákon byl přijat, tak si myslím, že musíme hodně opravit ve zdravotní způsobilosti, takže bych navrhoval také výbor zdravotní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zdravotnický výbor, ano. Je to všechno? Nebo ještě někdo má? Pan poslanec Hájek.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, poslanec Seďa tady hovořil o tom, že se to může dotknout zbrojovek, takže já si myslím, že logicky to musí patřit také k jednání hospodářskému výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Skalický.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, dámy a pánové. Vzhledem k tomu, že se jedná i o obranu země, navrhuji, aby to dostal výbor pro obranu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Obranu. Tak. Je to poslední návrh na přikázání výboru k projednání? Nemá nikdo další návrh? (Nemá.) Děkuji. Budeme tedy postupně hlasovat.

 

Nejprve návrh pana poslance Kalouska o přikázání zemědělskému výboru.

Zahajuji hlasování o přikázání zemědělskému výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 359, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Benda navrhl přikázání výboru pro bezpečnost.

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 360, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 136, proti 4. Návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP