(10.00 hodin)
(pokračuje Pastuchová)

Přijde mi, že ten materiál není koncepčně sladěn se záměrem právě vaším, kdy jste oznámila, že připravujete navýšení stipendia v doktorském studijním programu na dvojnásobek od roku 2018. Pak bych ještě chtěla říci, že v této souvislosti by bylo nutné upozornit na to, že je v současné době v Poslanecké sněmovně projednáván návrh pana poslance Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Vláda přijala souhlasné stanovisko. (V sále je obrovský hluk a velmi špatná slyšitelnost!)

Já bych také chtěla vědět, jestli je doloženo, jaké procento doktorandů je odkázáno pouze na toto stipendium. Já si myslím, že to doloženo není.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Paní ministryně bude reagovat. Hlásí se s přednostním právem do rozpravy. Máte slovo, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Za prvé platí to, že Ministerstvo školství bude usilovat o zvýšení doktorských stipendií. Tohle je ale jiná věc, protože i nadále bude problém po 26 letech věku s hrazením zdravotního pojištění. Já s ohledem na to, že stát aktivně podporuje zahraniční studia, považuji za fér, aby v těchto případech, a pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové to zaručuje na rozdíl od pana poslance Bělobrádka, jeho poslaneckého návrhu, protože tam jsou pojistky, se to právě nezneužívalo ve prospěch v uvozovkách propadlíků, kolegové na akademické půdě mi prominou, ale právě ve prospěch podpory mobilit. Jsou to dvě odlišné věci.

Co se týká analýzy doktorandů, jejich ohodnocení, jaká je situace na jednotlivých fakultách. Máme ji zpracovanou. Paní poslankyně prostřednictvím předsedajícího, ráda vám ji odevzdám. Maximální dopad do státního rozpočtu se odhaduje na 100 milionů korun z hlediska zdravotního pojištění, takže zpracováno to samozřejmě je. Ale samozřejmě, vaším prostřednictvím, pane předsedající, jsem připravena toto postoupit.

Za mě je tedy gesční stanovisko podpora, ale dovolím si nezdržovat hlavní těleso zákona paní ministryně Marksové. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. Nyní v rozpravě s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Putnová. (V sále je neúnosná míra hluku!) Vaše dvě minuty, paní poslankyně.

 

Poslankyně Anna Putnová: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. K dotazu týkajícímu se, kolik studentů je odkázáno na stipendia, si myslím, že bychom měli říct, že si přejeme, aby se všichni doktorandi věnovali své doktorské práci a měli takové stipendium, které jim to umožní, aby nemuseli brát brigády, aby nemuseli nutně hledat další způsob obživy, protože část doktorandů se může zapojit do výzkumných projektů, část doktorandů má ztížené podmínky. Naším cílem by mělo být, aby všichni doktorandi měli takové životní podmínky, aby se mohli plně věnovat své výzkumné práci.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Stanjura. (Hluk v sále neutichá!)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já bych ještě jednou reagovala na slova, vaším prostřednictvím, paní ministryně, kdy já mám tedy -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o klid v sále!

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já mám tedy dopad na státní rozpočet ve výši zhruba 49 milionů, a ne osmi.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Připraví se pan poslanec Zlatuška s faktickou. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nechci dělat soudce v tomto sporu, ale mám dotaz na paní ministryni školství. Co jste dělala, paní ministryně, na vládě, když se zákon projednával? Všimněte si, dneska se prostřednictvím pozměňovacích návrhů zvyšují mandatorní výdaje státu zhruba o 60 až 70 mld. ročně. Ani jedno, skoro žádné z těchto zvýšení, neprošlo řádným legislativním procesem. Měli jste zákon na vládě, paní ministryně? Uplatnili jste například v rámci připomínkového řízení tuto věc, kterou načetla paní poslankyně Bohdalová? Zamítlo to Ministerstvo práce a sociálních věcí? Vedli jste o tom debatu? A pokud ne, proč? Proč to neprošlo standardním připomínkovým řízením?

Nechci říkat, kdo má pravdu. Je to koaliční spor, evidentně vidím z tohoto vystoupení, ale na to byl dostatek času. A není to jediný pozměňovací návrh, abych byl spravedlivý. Vedle je další pachatel jiných pozměňovacích návrhů, pan předseda Sklenák, a teď bych mohl jmenovat ostatní. Vím, že je to možné, je to legitimní. Vůbec to nezpochybňuji, ale útok na mandatorní výdaje je nevídaný. Nevídaný! A kdyby aspoň útočila vláda jako celek po řádném legislativním procesu. Ale nic z toho není.

Jsme v předvolebním období. Teď nemluvím o konkrétním pozměňovacím návrhu, mluvím o sadě pozměňovacích návrhů a o tom neuvěřitelném tlaku zvýšit mandatorní výdaje. Vím, že je těžké se tomu bránit, je před volbami. Všichni stratégové, kteří sedí v politických stranách, říkají neblázněte, voliči to neocení, je to riskantní. Ale zvýšení mandatorních výdajů je v zásadě jednosměrka. Docela jednoduše se to zvyšuje, stačí, když ze 173 bude 87 pro, je to tam. Desítky miliard ročně, což je více než 200 mld. za jedno volební období. A zpátky cesta skoro nevede. Až budeme hlasovat o veškerých zvýšeních mandatorních výdajů, tak se ptejme. Prošlo to řádným připomínkovým řízením? Měli všichni šanci se k tomu vyjádřit? Nebo je to ad hoc nápad z volebního štábu? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Váš čas. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Zlatuška, poté pan poslanec Fiedler, poté pan poslanec Fiala a poté paní poslankyně Bohdalová. Prosím. (Hluk v sále stále překračuje únosnou mez!)

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v okamžiku, kdy se zde mluví o stipendiích pro doktorské studenty, chtěl bych upozornit, že řeči typu toho, že bude ministerstvo zvyšovat stipendia doktorským studentům, nebo zájem, který je o to, aby se stát postaral o to, aby doktorští studenti byli plni zabezpečeni, jsou v příkrém rozporu se základy toho, jak fungují vysoké školy jako nezávislé instituce a s akademickou svobodou na nich. Je odpovědností vysokých škol, aby přiřazovaly stipendia, stát ani ministerstvo nestanovuje doktorská stipendia, je to jenom ukazatel rozpočtu. Všechno ostatní je placeno ze stipendijních programů vysokých škol. Jestli nějaká vysoká škola nechce platit své doktorandy, ať si zruší doktorský program, ať k ní doktorandi nechodí studovat.

Zároveň u úvah o finančním zabezpečení je důležité, aby stipendia nebyla vynakládána jako náhrada mzdy, protože na tohle mohou chodit kontroly ať už z inspektorátu práce, nebo z finančního úřadu. Stipendium nekryje náklady na odvedenou výzkumnou nebo výukovou práci, kterou doktorandi na školách dělají.

Souhlasím s tím, že doktorandi mají být zabezpečeni, ale je to odpovědnost vysokých škol. Nemáme se tady co plést do toho, jak tyto položky detailně vypadají. Jestli na to vysoké školy nemají, nebo to nedokážou, ať tento typ studia zruší.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Nyní jenom přečtu, že pan poslanec Koskuba ruší svou omluvu od 10.00.

Jako další vystoupí s faktickou poznámkou v rozpravě pan poslanec Fiedler. Prosím.

 

Poslanec Karel Fiedler: Zareaguji na příspěvek kolegy Stanjury, který tady okomentoval to, jak probíhá projednávání tohoto návrhu zákona. My jsme tedy včera odpoledne, nebo spíše v podvečer byli svědky toho, jak došlo k nějaké názorové neshodě mezi stranami vládní koalice při projednávání zákona o sociálním bydlení. Od včerejšího večera do dnešního rána jsme se posunuli ještě o kousek dál. Už tady pozoruji názorový rozdíl nejen mezi stranami vládní koalice, ale uvnitř jedné strany - ministryně Valachová a ministryně Marksová jsou z jedné sociální strany. Jedná se o projednávání zákona, připomínky. Co zmiňoval kolega Stanjura, myslím si, že je to velmi překvapivé.

Druhá věc, kterou bych chtěl okomentovat, zvyšování mandatorních výdajů, jak řekl kolega Stanjura, opravdu je to, jak správně řekl, jednosměrka, která se velmi dobře v předvolebních měsících navrhuje a potom se velmi těžce řeší, jak udržet výdaje pod kontrolou. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP