(9.50 hodin)

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, teď už ve třetím čtení budu velice stručně komentovat a spíše vás seznámím se svými pozměňovacími návrhy, které předkládám k tomuto zákonu.

První z nich řeší problematiku, která tady byla už také zmiňována, a to je sledování docházky dítěte do předškolního, resp. kolektivního zařízení různého typu, jako jsou jesle, mateřská škola apod., kdy ten současný platný zákon, ne tedy předkládaná novela, ale to, jak to platí dnes, je vlastně touto novelou velice rozvolněn. A já si dovolím říct, že můj pozměňovací návrh je jakýsi kompromis mezi platným současným stavem a navrhovaným budoucím stavem, protože navrhuji, aby se sledovala docházka v rozsahu 92 hodin v měsíci, což odpovídá zhruba polovičnímu úvazku, a to u dítěte, které je do jednoho roku věku. Myslím si, že to je takový rozumný kompromis mezi oběma přístupy a že to může pomoci celé řadě rodin lépe skloubit jejich rodinný i pracovní život.

Další návrh, který je obsažen v pozměňovacím návrhu výboru pro sociální politiku, se týká možnosti čerpání rodičovského příspěvku i prarodiči dítěte. Takzvaná prarodičovská, jak se to pracovně nazývá, je zlehčením v jedné jediné věci, a to té, že rodiče, kteří chtějí, aby o dítě pečoval prarodič, mají možnost jim sami o sobě ten příspěvek, který dostávají od státu, předat, poskytnout, nicméně ten prarodič, pokud je ještě v produktivním věku a opustí kvůli tomu zaměstnání či je v tu chvíli třeba i nezaměstnán, tak najednou by přišel o hrazení zdravotního pojištění. Je to jednoduchá změna, která těmto lidem pomůže se chovat zcela legálně a neporušovat zákon tím, že se hlásí na úřad práce a tvrdí o sobě, že hledají zaměstnání, byť tomu tak ve skutečnosti není, jenom z toho důvodu, aby stát za ně hradil toto pojištění a oni měli nárok na zdravotní péči. Myslím si, že to je drobná změna, která ale celé řadě rodin může pomoci, a vlastně se v tomto směru nedá ani čekat, že by byly nějaké enormní výdaje ze státního rozpočtu na tuto oblast.

Takže já jsem vás chtěla velice stručně seznámit s pozměňovacími návrhy, které předkládám. Je jich tam celá řada, ale chtěla jsem upoutat vaši pozornost zejména k těmto dvěma a doufám, že naleznou podporu. Děkuji předem.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Dovolte mi přečíst jednu omluvu z dnešního jednání. V době od 12.15 do 15. 00 se ze zdravotních důvodů omlouvá pan poslanec Jan Klán.

A nyní jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Opálka, poté pan poslanec Vilímec, poté pan ministr Chvojka. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, původně jsem neměl už připraveno žádné vystoupení, ale přesto cítím určitou potřebu reagovat, protože tento tisk je svým způsobem ve svém projednávání komplikovaný, pozměňovací návrhy mají 24 stran, čeká nás 23 plus 1 minimálně, pokud bude schválena ta procedura, hlasování a jdou tam proti sobě různé zájmy.

Chtěl bych začít asi takto. Po roce 1989 se najednou začaly likvidovat jesle a mateřské školy, protože rodiče by měli být co nejdéle se svým dítětem, a udělala se rodičovská na čtyři roky. Aby tedy mohli být rodiče čtyři roky, zavedl se rodičovský příspěvek, který se po nějaké době omezil tím, že se stanovila jedna pevná částka tak, aby ti, kteří v uvozovkách zneužívali ten rodičovský příspěvek co nejdéle, v tom posledním roce už neměli takovou podporu. A my jsme vlastně v té době vyprodukovali v Parlamentu České republiky příspěvek ne jako náhradu za příjem, ale za nějakou cílovou odměnu. A toto přetrvává. Vlastně se hledá, jak co nejrychleji ten příspěvek vybrat.

Jestliže v té době, když se stanovila ta pevná částka, šlo vlastně o to, aby se zkracovala rodičovská, tak dneska vlastně jde o to, aby ti, kteří mají lepší zaměstnání a lepší příjem, nemuseli být dlouho na rodičovské a mohli to vybrat v co nejkratší době. Takže zájem dítěte se odsouvá v zájmu toho, jak co nejrychleji vybrat tuto státní podporu za náhradu. A teď přicházíme ještě k tomu, že když to není příspěvek, který má nahradit příjem, ale nějaká cílová odměna, odměna za to, že se občan zachoval zodpovědně k reprodukci své rodiny, ale i celého národa, tak vlastně docházíme k tomu, že když má dvojčata, trojčata, tak je třeba ten příspěvek navýšit. Já samozřejmě nejsem proti podpoře těchto rodin, ale chci jenom upozornit, že z původního záměru, aby šlo o náhradu příjmu, jsme se dostali opravdu k cílovému stavu, že budeme odměňovat za to, kolik dětí se narodí, a už nebudeme tak pečlivě sledovat, jestli se rodiče starají o to dítě, protože to nebudeme vázat ani na nějakou minimální dobu pobytu v mateřské škole.

To je to podstatné, co jsem chtěl říci, že dochází ke změně koncepce a že bychom měli hlasovat s tímto vědomím. Je škoda, že na takovéto velké zásahy se nepřipraví daleko hlubší analýza a že se tady vlastně budeme přehlasovávat v rámci pozměňovacích návrhů na změnu, která je koncepční, strukturálně nová a mění zcela pojetí toho původního zákona, který byl. Je smutné, že zájem dítěte je upozaděn tomu zájmu, jak co nejrychleji tyto peníze dostat. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. A nyní do rozpravy přihlášená paní ministryně Valachová s přednostním právem. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, ráda bych podpořila pozměňovací návrh paní poslankyně Bohdalové, který se zabývá problematikou doktorandů.

Chtěla bych informovat, že v tuto chvíli pobírají doktorandi pouze základní stipendium ve výši 7 500 korun, vycházející z aktuální dotace MŠMT. Zůstává jim po úhradě zdravotního pojištění měsíčně okolo 6 000 korun. Ačkoliv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy samozřejmě bude zvyšovat toto ohodnocení, současně podporuji návrh paní poslankyně Bohdalové, který by znamenal následující. Znamenal by, že by tato skupina doktorandů, která se vzdělává po 26 letech věku, byla následně od zdravotního pojištění v uvozovkách osvobozena. Chtěla bych podotknout, že se nejedná o žádné neúspěšné studenty nebo propadlíky, ale jedná se o studenty a studentky, kteří využili mobility a využili velmi často zahraničních studií v rámci doktorských studií. To znamená, je v našem zájmu studium po 26 letech věku podpořit s tím, že pozměňovací návrh obsahuje zábrany, aby se to nezneužívalo. Z hlediska dopadu na zdravotní pojištění se jedná o částky v řádech desítek milionů korun.

Dovoluji si tedy jako ministryně školství toto podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní ministryně. A s přednostním právem paní zpravodajka Pastuchová. Máte slovo. (Velký hluk v sále.)

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Já děkuji za slovo. Já budu reagovat prostřednictvím pana předsedajícího -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se omluvím na chviličku a poprosím o klid v sále, aby bylo dobře slyšet, co nám paní poslankyně říká.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Musím reagovat na slova paní ministryně vaším prostřednictvím (předsedající žádá ještě o přisunutí mikrofonu) na předložený návrh paní poslankyně Bohdalové, protože je opomínána skutečnost, že i studenti v řádném denním studiu mohou být starší 26 let. Může se jednat např. o studenty, kteří byli před zahájením studia na zahraničních pobytech, studovali jazykové školy apod. a po dosažení této věkové hranice si pojištění hradí sami. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP