(12.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Nyní tedy přistoupíme k pevně zařazenému bodu a tím je

 

202.
Návrh poslanců Stanislava Humla, Jiřího Koskuby, Františka Adámka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 866/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů poslanec Stanislav Huml a zpravodaj garančního výboru poslanec Karel Rais. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly předneseny.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den. Zopakuji to, co jsem říkal včera. Tento zákon bude velmi krátký, velmi stručný. Je to návrat před rok 2010, kdy vysloužilcům, vojákům, hasičům, policistům byly v rámci tzv. úsporného balíčku zdaněny jejich výsluhy. Tenkrát vláda sebrala deset procent učitelům, hasičům těch výkonných složek, ale vysloužilcům sebrala patnáct procent daní z výsluhového příspěvku. My jsme ten stav vrátili jenom před ten rok 2010, krize pominula.

Děkuji všem zúčastněným ministerstvům, včetně ministra financí, za to, že k tomu dali doporučující stanovisko, a požádal bych Sněmovnu, aby ve třetím čtení tento návrh schválila. Bude to velmi krátké.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Když jsem šel kolem zpravodajského stolku, tak jsem slyšel pana poslance Humla, jak říká: Ruší se danění, nic víc.

Zavádí se výjimka. Zavádí se výjimka. Výsluha je příjem a byla na ni kdysi aplikována výjimka ze zákona o dani z příjmů, že je nedaněna. V rámci odstraňování celé řady výjimek byla odstraněna i tato výjimka a vy teď chcete zavést novou výjimku. Nic proti tomu, prostě máte-li na to dost hlasů, tak ano. Jenom chci, abyste věděli, že zavádíte výjimku a že výjimka pro jednoho je samozřejmě diskriminace pro ty všechny ostatní.

Upřímně řečeno, v rámci úsporného balíčku byly objektivně sníženy příjmy v podstatě všem, kteří byli navázáni nějakým způsobem na státní rozpočet, dokonce prostřednictvím nepřímých a přímých daní i těm, kteří nebyli navázáni na státní rozpočet. A teď si řekněme ty tři instrumenty, které byly aplikovány. Byla zavedena solidární přirážka, chcete-li, druhá sazba, po přechodnou dobu tří let. Byly zvýšeny obě dvě sazby DPH - vy jste z toho mezitím už udělali tři sazby, ale tenkrát byly dvě -, byly zvýšeny obě dvě sazby DPH o jedno procento, a to po přechodnou dobu tří let s prosbou vůči veřejnosti, ať to během té těžké doby prostě zvládneme, a po třech letech, že dostanou ty peníze zpátky. A byla odstraněna výjimka, a tím pádem byly zdaněny výsluhy příslušníkům ozbrojených sil.

Co jste udělali? Když jste převzali většinu v Poslanecké sněmovně, tak jste zrušili přechodné období na tu druhou sazbu a ponechali jste ji navždy. Zrušili jste přechodné období na zvýšení DPH a lidem jste ty peníze nevrátili. A teď to chcete vrátit jenom těm ozbrojeným složkám. To je prosím nefér. To je diskriminace všech těch ostatních, kterým jste ty peníze měli vrátit, protože už to platilo v zákoně. Vy jste ten zákon zrušili, abyste lidem ty peníze vrátit nemuseli, a teď je vracíte jenom ozbrojeným složkám. My bychom to rádi podpořili v okamžiku, kdybyste ty peníze chtěli vrátit všem. V okamžiku, kdy to vracíte jenom jedné jediné úzké skupině, chápeme to jako diskriminační a podpořit to nemůžeme. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já se domnívám, že to, co říkal předřečník, není tak úplně pravda, protože historicky zasahujeme do roku 2002, kdy tady mám uvedeno, že povahou výsluhového příspěvku se zabýval i Evropský soud pro lidská práva v případě Bucheň versus Česká republika. Je to rozsudek z listopadu roku 2002. Dle rozsudku je výsluhový příspěvek majetkové právo, které nesmí být omezováno ani kráceno. Jakékoli jeho omezení či krácení je porušení článku 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, neboť má ve vztahu ke konkrétní osobě charakter vyvlastnění. Nejsem právník, ale myslím si, že toto je prostě citace rozsudku, tak bychom to měli respektovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Na to máme judikát. Samozřejmě že příslušníci ozbrojených sborů Československé socialistické republiky tento instrument daly Ústavnímu soudu a Ústavní soud jim nevyhověl. Takže judikát by to byl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Karel Rais: Já jenom připomínám, že to je z listopadu roku 2002.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Prosím, pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Odstranění výjimky proběhlo v roce 2010, 2011, 2012 a poté to bylo dáno Ústavnímu soudu a Ústavní soud té žalobě nevyhověl, takže to asi nebude tak horké s tím, že příjmy se nesmí danit. Příjmy se danit mohou, nesmí se danit víc než jakékoli jiné příjmy, ale výsluhový příspěvek je příjem. A nebyl daněn proto, že v tom zákoně dostal výjimku, a vy teď tu výjimku znovu zavádíte. To už je jenom technika, ale nejde o nic jiného. Jde o to, že prostě lidem, kteří k 1. 1. 2015 měli své peníze dostat zpátky ze zákona, jste ty peníze nevrátili, protože jste ty zákony, které jim ty peníze měly vrátit, zrušili. A tihle to dostanou, všichni ostatní ne. To je diskriminace!

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan předkladatel se hlásí do rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já tu diskusi nechci protahovat, ale chtěl bych oponovat panu Kalouskovi v jedné věci. Ona se v tom roce 2010 opravdu zrušila výjimka, ale jenom proto, že to někdo nazval, že to je výjimka. Na Slovensku je výsluhový příspěvek chápán jako sociální dávka. My to vnitřně všichni také chápeme jako sociální dávku, protože jsou to ozbrojené složky, které nesmějí podnikat po celou dobu služby, jsou to lidé, kteří slouží 24 hodin denně. My jsme dnes v době, kdy ozbrojené složky potřebovat budeme. Safra je potřebovat budeme. A budeme potřebovat i natáhnout nové lidi. Je to protikorupční opatření, které v rámci toho, že člověk, který po dvaceti letech služby má vizi toho, že může dostat výsluhový příspěvek, nepáchá trestné činy, protože se nenechá uplatit, protože by přišel o výsluhy. Je to z hlediska horníků možná trochu jiný pohled, ale ozbrojená složka je s nasazením života. Takže zkrátka já si myslím, že celoevropsky výsluhové příspěvky jsou všude, v každé zemi. Myslím si, že to, že jste to nazvali výjimkou, aby se to pak jako výjimka muselo rušit, je jenom to, že to bylo v té době, kdy to bylo přijímáno, jako výjimka nazváno. Nic víc, nic míň. Protože sociální dávky se také nedaní, důchody se také nedaní. Takže ty věčné spory, které kolem toho jsou, jsou jenom lingvistické a výkladové podle mého soudu. Nezlobte se na mě, ale takhle to vnímá drtivá většina těch lidí, kteří o těch patnáct procent přišli. A když jsme to schvalovali v roce 2010, byla krize a bylo řečeno, že to je na přechodnou dobu. Já si to moc dobře pamatuji, pane bývalý ministře.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pan předseda Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP