Sněmovní tisk 866
Novela z. o daních z příjmů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 13. 7. 2016.
Zástupce navrhovatele: Huml S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 866/0 dne 14. 7. 2016.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 7. 2016. Vláda zaslala stanovisko 1. 8. 2016. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2016 jako tisk 866/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 986/16, PID ALBSABVJ55CV.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 2. 8. 2016. Určil zpravodaje: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 51)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 9. 2016 na 49. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1317).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 9. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 866/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.
  Garanční výbor nebude návrh projednávat.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 10. 2016 na 50. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 81, usnesení č. 1384).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 12. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 19. 12. 2016.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 12. 2016.

Zákon vyhlášen 29. 12. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 183 pod číslem 454/2016 Sb.Deskriptory EUROVOCu: armáda, daň z příjmů, podmínky pro odchod do důchodu, profesionální armáda, rodinné přídavky, sociální příspěvek, úmrtí při výkonu povolání, vojenský personál

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)