(17.40 hodin)
(pokračuje Jurečka)

My jsme znovu zavedli zelenou naftu pro rostlinnou výrobu, což se stalo, a vy moc dobře víte, a měl byste interpelovat svého ministra financí, proč už dávno na jednání Poslanecké sněmovny nebyla zařazena zelená nafta pro živočišnou výrobu. Vláda ji schválila, pokud se nepletu, na začátku dubna tohoto roku. Takže tady odmítám nést za toto zodpovědnost, byť se v této věci snažím. Můj předseda mého poslaneckého klubu na jednání grémia se snažil, aby tento bod byl zařazen co nejdříve, protože je to naprosto důležitá priorita.

Pokud jde o podpory, mohu doložit na statistických datech za příjem žádostí za rok 2016 i za rok 2015, že se daří, že soběstačnost se zvyšuje, daří se to v sektorech citlivých komodit i v rámci živočišné výroby, přestože tady je takováto krize, jaká je, tak stavy skotu se zvyšují, byť mě netěší drobný pokles v případě dojnic, nicméně celková produkce mléka se meziročně i v této krizové situaci zvýšila.

Jenom prosím pěkně pro korektnost, když pomineme nastavení společné zemědělské politiky, které je nastaveno ve prospěch citlivých komodit, to znamená ovoce, zeleniny, brambor, cukrovky, chmele a živočišné výroby, kdy jsou platby na krávy mléčné a krávy v masné produkci, kde je platba podmíněna narozeným teletem, kde ty částky jsou výrazné, kde se vyplácí podpora přes bílkovinné plodiny, kde je nutný požadavek zatížení dobytčí jednotkou, kde přibyla nová opatření pro welfare za 750 mil. korun, která budou do konce srpna tohoto roku vyplacena zemědělcům, kde jsme dali podmínku zatížení minimální dobytčí jednotkou v případě plateb v rámci LFA na 0,3 VDJ, a bude se to zvyšovat po roce 2018 na 0,35. Odmítám tvrzení, že Ministerstvo zemědělství nepracuje ve prospěch živočišné výroby.

Chtěl bych jenom vyjmenovat meziročně, co děláme pro krizovou situaci, která dnes v zemědělství je. Bylo vyplaceno v průběhu dubna chovatelům prasnic a dojnic 607 mil. Kč. Polovina byla z rozpočtu evropského, polovina z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Byly připraveny dva nové dotační tituly zaměřené na kvalitu a na welfare u dojnic - v součtu 850 mil. Kč. Jsou administrovány, jsou přijaty žádosti. Do konce tohoto roku tyto peníze budou vyplaceny chovatelům na účty. Máme v administraci odškodnění škod spáchaných suchem za loňský rok, kde už dneska podle prvních výsledků 90 % žádostí jde za podniky, které žádají kompenzaci na plodiny, které jsou krmné, které jsou podmíněny zase intenzitou živočišné výroby, tedy koncentrací a zatížením dobytčí jednotkou. Tam je ta částka minimálně 600 mil. korun. Už dneska víme, a v pondělí to budu vědět ještě přesněji, že tato částka byla překročena, a já jsem slíbil, že udělám maximum pro to, abychom uspokojili všechny žadatele.

A potom tady máme zmiňovánu zelenou naftu, u které si dovolím navrhnout ve čtvrtek na koaliční radě, aby tato zelená nafta a její vratka byla zvýšena na hodnotu 90 %, což umožní, aby částka, která zůstane v letošním krizovém roce u zemědělců, byla zhruba 900 mil. korun, lehce přes.

Když posčítám jenom ty věci, o kterých jsem hovořil, z národních zdrojů, pane poslanče, je to meziročně navíc 2,9 mld. korun pro živočišnou výrobu. Tím nekončíme. Naše aktivity se upínají také k pomoci v rámci EU. Jednání, které bylo teď v úterý a ve středu, jednání Evropské rady, tak Česká republika možná i historicky poprvé zařadila konečně nějaký bod za ČR a byla to krizová situace v zemědělství, kde jsme byli jediným státem, který toto téma zvedl, všechny ostatní státy nás zaplať pánbůh podpořily, kdy žádáme zopakování krizového balíčku z loňského roku v minimální výši 0,5 mld. eur a očekáváme, že tato pomoc by měla být vyplacena zemědělcům ještě v letošním roce.

Takže já dlouhodobě říkám a za tím si stojím, že chovatelé ať už dojnic i prasat i v této těžké době, ti, kteří mají alespoň průměrnou nákladovou cenu 8,28 za litr (upozornění na čas), tak nebudou končit na konci letošního roku v červených číslech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo. Ta poslední věta mě opravdu rozesmála. V červených číslech skončí živočišná výroba v tomto roce, to vám garantuji, pane ministře!

K té podpoře. Já jsem neříkal, že nepracujete. Já jsem jen citoval, že konkurenceschopnost a soběstačnost se zhoršuje, a to vám dokážu tím - vy jste říkal, že ta podpora je 607 mil. a 870 mil. Chovatelé dojného skotu k dnešnímu dni prodělávají 7 mld. Je odhad, že za tento rok budou v propadu asi 11 mld. Tím chci jen říct, že podpora, která tady, jestli to tedy správně sčítám, je 1,5 mld. versus 11 mld., je opravdu kosmetická!

Co se týká welfaru. Welfare byl nastaven tak, že byl určen a pouze jen novým chovům, to znamená vlastně novým statkům, které se postavily za poslední léta, ale na starší a hlavně tedy na malé farmáře, na to si nikdo nedosáhne.

Co se týká sucha. Například polští zemědělci měli vyplaceny kompenzace za sucho minulý rok v říjnu, v listopadu. My jsme za sucho nedostali ještě ani korunu. Vím, že je tam teď připraven balíček, už je procesován. Možná že mi tady budete kontrovat tím de minimis, nicméně situace je taková, že my peníze dostaneme zhruba o rok déle než polští zemědělci. Tak to je opět ta konkurenceschopnost. To je z mé strany vše. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čas! Prosím, pane ministře, vaše doplňující odpověď.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já vám, vážený pane poslanče, velice rád zprostředkuji návštěvu několika farem lidí, které znám, kteří mají staré stáje, kteří jsou i malými zemědělci a kteří podmínky welfaru splnili. Mám případ přímo v rodině. Můj bratr je ředitel podniku, má stáje, které jsou staré poměrně dlouho, nebyly minimálně v posledních pěti letech rekonstruovány, a podmínky welfaru dokázal splnit i při těch technologiích a stavebních úpravách, které tam mají, některé museli udělat. A bylo to tak, že od začátku jsme říkali, že welfare není, že dostanete peníze a neuděláte nic. Pro welfare musíte něco udělat, abyste dostali. Takže toto vaše tvrzení odmítám, a pokud se nepletu, tak většina chovatelů si žádosti podala a welfarové podmínky splnila.

Ke srovnání s Polskem a k suchu řeknu tolik. Vyplatit 400 tisíc eur, tedy 405 tisíc korun v rámci de minimis - tak to si řekněme, kolika podnikům by to reálně pomohlo vyřešit jejich situaci. Vy jste argumentoval tím, že ztráta je 11 mld. Já bych chtěl říci, dojíme 2,9 mld. litrů mléka ročně. Dneska když je průměrná nákladová cena 8,28, za poslední měsíc je 6,15 korun průměrná prodejní cena, tak mi to nevychází na 11 mld. Jeden z nás asi v matematice byl horší. Když se podívám na to, že dneska v rámci společné zemědělské politiky prokazatelně zhruba korunu vám dotujeme už v rámci všech opatření, která jsou v SZP, tak s těmi 3 mld., se kterými teď přicházím, plus očekávám ještě nějaký balíček EU, tak si stojím za tím, že průměrný zemědělec a ten, kdo je nad průměrem, bude v černých číslech. Kdo dělá litr mléka za 9 korun, na rovinu říkám, tomu neumím pomoci. Ten se musí zamyslet nad tím, proč to s takovým výkonem dělá.

Takže asi tolik ještě k vašim připomínkám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Miloslav Janulík bude interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci jednání bezpečnostního výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miloslav Janulík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení ministři, pane nepřítomný ministře, já bych navázal ve své interpelaci na zasedání posledního jednání bezpečnostního výboru. Jenom okrajově, diskuse, které se vedly okolo svolání, jaké bylo, nebo nebylo, jestli to bylo proti zvyklostem. Chtěl bych jenom osvěžit paměť, že jsme zažili před dvěma lety při výjezdním zasedání v Ostravě daleko, bych řekl, méně konformní svolání výboru při chůzi na chodbě. Jednalo se o odvolání tehdejšího ředitele vězeňské služby Dohnala, čili bylo to kvůli personáliím jednoho člověka, takovéto nestandardní svolání výboru, a tehdy to nikomu nevadilo. To jenom tak pro osvěžení.

A chci se zeptat. Já jsem se snad ve středu před svoláním toho výboru dočetl v médiích, že se zúčastníte toho jednání výboru, a pak jsem vás tam neviděl. Kdybyste mi odpověděl na to, proč jsem vás tam neviděl, proč jste se nezúčastnil jednání toho výboru, když podle mých informací jste byl dokonce v budově. A pak samozřejmě kdybyste mi sdělil důvody, údajně tedy, jestli je to pravda, byli ti dotyční pozvaní plukovníci zbaveni mlčenlivosti, tak jestli to je pravda, jestli jste je opravdu té mlčenlivosti zbavil, nebo kdo je může zbavit mlčenlivosti, jestli se to zakládá na pravdě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP