Stenografický zápis 47. schůze, 24. května 2016

(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Vladimír Koníček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Alexander Černý
Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Martin Lank
Poslanec David Kádner
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Jan Bartošek


200. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Štěpána Stupčuka

Poslankyně Miroslava Němcová
Poslanec Roman Procházka
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Roman Procházka


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/7/ - vrácený prezidentem republiky

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Václav Votava
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Birke
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Holeček
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Karel Fiedler
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 304/7/ - vrácený Senátem

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec František Laudát
Senátor Miroslav Antl
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 543/9/ - vrácený Senátem

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Josef Kott
Poslanec Robin Böhnisch
Senátor Karel Kratochvíle
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Laudát
Poslanec Jiří Junek
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Václav Zemek
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Věra Kovářová


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 575/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Kudela
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kudela
Senátor Petr Šilar
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Kudela


229. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k přednášení návrhů na změnu schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny /sněmovní dokument 4381/

Místopředseda PSP Petr Gazdík


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP