(18.30 hodin)
(pokračuje Farský)

Jinak řečeno, pokud nějaká smlouva, kterou má Budvar a je zajímavá a hodnotná pro konkurenci, pokud ji konkurence chce, už dnes ji podle stošestky dostane, a pokud ji nebude chtít dát, dopadne jako Praha a může na Budvar být vyhlášena i exekuce, což si určitě Budvar ani nikdo z nás nepřejeme. Registr smluv žádá zveřejnění méně informací, než se schvaluje podle 106. Takže i tato argumentace je svým způsobem na vodě. Ale rok se řešilo, jak registr smluv mít, a přitom jím nepoškodit a neohrozit veřejně vlastněné podniky. Vláda přišla k řešení, definovala povinné subjekty, definovala docela širokou výjimku, byť já jí nebyl úplně nadšen, ale přijal jsem to, protože to byl určitý kompromis, který v této politické reprezentaci byl dosažen. Dále Ministerstvo vnitra doplňuje, že se toto navržené řešení nejeví jako systémové, vyvolává otázky stran rovnosti, a vyslovuje nesouhlas.

Odbor kompatibility Úřadu vlády pak dokládá, že se sice důvodová zpráva odvolává na nedostatky zákona o registru smluv, problémy a škody, které praxe přinese, ale není v těchto bodech nijak konkrétní. (V sále je silný hluk.)

Asi není překvapením, že jedno ministerstvo vyslovilo podporu tomuto návrhu, a to Ministerstvo zemědělství. Když si tedy uděláme skóre, tak je to čtyřikrát negativní stanovisko z resortních ministerstev k tomuto návrhu a jednou pozitivní od ministerstva pana ministra Jurečky.

Tento podklad se také přenesl i do stanoviska vlády a já si tady dovolím tvrdit, že to, že dostal neutrální a ne negativní stanovisko, je dáno jenom tím, že předkladatelem byl kolega, člen vlády. Protože když si přečtete vlastní text, tak se dočtete o nesystematičnosti, dočtete se o právě zmiňovaném § 5 odst. 6, kde je upraveno právo národního podniku nezveřejnit metadata týkající se identifikace smluvních stran či ceny, jsou-li předmětem obchodního tajemství sloužící právě k ochraně podnikatelské činnosti národního podniku. Tento paragraf byl právě do zákona o registru smluv kvůli Budvaru vkládán. A dále říká, že stejnou argumentaci, jaká je použita k Budvaru, je možné uplatnit i vůči řadě dalších subjektů, které jsou v podstatě ve stejném postavení. A to bych chtěl zdůraznit, protože pokud se tato koalice rozhodla, že -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vstupuji do vašeho projevu, ale opět hladina hluku je velmi vysoká. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Chci říct, že pokud se koalice rozhodla, že vyjme ze zákona o registru smluv podnikající subjekt Budvar, tak pokud má tuto vůli, že chce vyjmout podnikající subjekty, tak nechť navrhne vyjmout všechny. Ale vyjímat jenom Budvar, další tam nechávat, je nesystematické, špatné a je to i součást stanoviska vlády. Pokud tedy koalice chce vykuchat registr smluv, ať to udělá, ale s otevřeným hledím a neschovává se za beranidlo tohoto návrhu v devadesátce. A protože tak jak je nesystematický tento návrh, tak je nesystematické jeho řešení, tak z tohoto místa navrhuji zamítnutí v prvním čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, navrhujete zamítnout v prvním čtení? Děkuji, já si to poznamenám a udělím slovo panu poslanci Komárkovi, který se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Martin Komárek: Já chci reagovat na pana kolegu Farského. Co se týče obsahu, já bych ho chtěl velmi podpořit, protože zákon o registru smluv vznikal dlouho a bolestně a já jsem to považoval za velké vítězství transparentnosti a slušnosti, když jsme ho schválili. Prosím, nedělejme výjimky. Otevřeme dveře. A je to jako s těmi jezinkami. Strčí se tam prstíček Budvaru a za chvilku nám tam vpadnou všechny státní, nestátní a další instituce. Moc prosím, nedělejme to.

Nemůžu ale nereagovat na takové drobné politické rýpnutí, které podle mě vůbec nesouviselo s jinak velice dobrým obsahem projevu pana Farského, když mluvil o tom Agrofertu. Já vím, že je to takový folklór, pořád mluvit o Agrofertu, je to hezké, dělat mu takhle reklamu, možná to ale ani nepotřebuje. Leč pan Farský by si měl vzpomenout, a on si na to vzpomíná, že to bylo ANO, které mu nejvíce pomohlo, a byla to jeho zásluha, že s tím zákonem přišel on, ale ANO mu nejvíce pomohlo v tom, aby ten zákon skutečně prošel. A ANO hlasovalo proti těm výjimkám. Já doufám, že ANO bude dále hlasovat i proti těm výjimkám dál. Takže prosím vás, pane kolego Farský prostřednictvím pana předsedajícího, nechme si, když jsme vlastně v této věci na jedné lodi, tyhlety politické kopance. Je to hloupé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom doplnit, že zákon byl schválen hlasy napříč politickým spektrem a nikdy by neprošel, kdyby ho nepodpořila i opozice, protože koalice pro jeho schválení dost hlasů neměla. A chci využít této poznámky k tomu, abych právě apeloval na těch 110 poslanců, kteří tento zákon podpořili v listopadu loňského roku, před dvěma měsíci - a pevně věřím, že věděli, o čem hlasují -, aby ten můj návrh na zamítnutí tohoto návrhu v prvním čtení podpořili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji. Další faktickou poznámku pan zpravodaj Chvojka. Prosím.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo. Já stejně jako pan kolega Farský chci prostřednictvím vás, pane předsedající, reagovat na pana kolegu Komárka, který samozřejmě jako většinou vždy nemá pravdu. Protože ten zákon opravdu neprošel díky ANO. Přesně tak, jak říkal kolega Farský, pro ten zákon hlasovaly průřezově takřka všechny strany. Za to, jak ve finále vypadá, samozřejmě není stoprocentní, prostě některé věci nebyly v té době politicky průchodné, může zejména trojčlenná skupina lidí, kteří za koalici vyjednávali, tzn. já, například, váš kolega Vondráček a pan kolega Mihola. Takže to není věc, za kterou může ANO, a že kdyby to ANO nepodporovalo, tak by to tady nebylo. To je prostě lež. Pro ten zákon hlasovala spousta lidí. Byly tam samozřejmě různé pozměňovací návrhy, z nichž některé prošly, některé ne.

Je otázka, jak to bude teď. Já si myslím, že čím blíž se ukazuje, že ten zákon bude účinný, tzn. ode dneška za tři měsíce a nějakých 29 dnů, tak tím víc se ukazuje, že ten zákon prostě určité problémy může vyvolávat. Já si například za poslední měsíc vzpomínám na dvě docela zásadní námitky. První od ředitele motolské nemocnice, což je podle mě docela relevantní člověk, který s tím zákonem může mít problém. Argumentuje tím, že v některých případech mohou být dokonce ohroženy životy některých lidí, protože prostě při léčbě je potřeba nějaký stroj nebo léky, které musí být dodány okamžitě, a nesmí se čekat na nějakou smlouvu. Druhá věc, ředitel České televize také argumentoval například mj. tím, že bude velký problém vysílat některé pořady či koupit na ně práva prostě proto, že to ten zákon podle toho, jak byl schválen, neumožňuje.

Takže ne ANO. Všechny koaliční strany plus i opoziční hlasovaly pro ten zákon, každý měl samozřejmě o tom zákonu možná jiný názor, jak by měl vypadat, ale určitě to není jenom zásluha ANO. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvenky. Od 18 hodin z dnešního jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Šarapatka, dále od 17.35 do konce jednacího dne z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a od 18 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vojtěch Adam.

Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Stupčuk, po něm pan poslanec Komárek. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP