(18.20 hodin)

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Já bych se rád vrátil ještě k tomu prvnímu vystoupení pana poslance Klána, jestli ho mohu oslovit vaším prostřednictvím. Víte, dneska je nějaký špatný den na diskuse o majetku. Ráno jsme tady narazili na problém, jestli se má, nebo nemá, nebo nechystá náhodou někde nějaké znárodnění v oblasti veřejného zdravotního pojištění. A teď máme problém trošku opačný a dostáváme se do takové smyčky.

Předeslal bych, že nemám nic proti státním podnikům. Léta jsem řídil velkou příspěvkovou státní organizaci. A o tom podniku platí asi to, co říká klasik: Chcete-li být u nás zaměstnán, nemusíte být blázen, ale pomůže to. Takže když je člověk trošku blázen, tak i ten státní podnik dokáže uřídit a vydělat a slušně prosperovat.

Ale co jste tady říkal vy o špatných podmínkách těch podniků, tak to vás opravdu s tím státním podnikem přivede do slepé uličky, protože teď tady slyšíte diskusi, že vlastně nejlepší by bylo, aby všechny státní podniky nespadaly pod zákon o registru smluv, čili by bylo nejlepší ten zákon zrušit tedy podle téhle té logiky, kterou tady vedete. A pak dospějete podobnou logikou k tomu, že jestliže všechny státní podniky mají špatné podmínky pro své hospodaření, tak se potom všechny musí dostat do podmínek lepších a ty lepší budou stejné, jako mají ty privátní podniky, čili vlastně vy je chcete zprivatizovat. Mně to takhle vychází. Omlouvám se. Snad vám to neuškodí ve vaší straně, ale zdá se mi, že to k tomu spěje. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Faktickou poznámku má pan poslanec Václav Votava. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. My s panem kolegou Hegerem jsme si tady už vysvětlovali něco o znárodňování dopoledne. On mě teď neposlouchá. Říkám, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že už jsme si tady něco vyprávěli ráno o znárodňování a vysvětlovali, jak vůbec bylo myšleno to vaše vystoupení. Jestli to není obráceně teď. O privatizaci. Nebo o takovém plíživém prvním kroku k nějaké privatizaci. Ne k nějaké, ale k privatizaci Budvaru.

Je pravda, že pokud Budvar bude muset podléhat, jako že zatím ano, podléhat vlastně zveřejňování smluv v tom registru, tak bude vysvlečený naprosto donaha. Naprosto donaha. A on se určitě v konkurenčním prostředí, a to není jenom o těch známkoprávních sporech, v tom prostředí se prostě nachází. A možná že je nějak v myslích už někoho: čím bude slabší, tím bude lepší potom na prodej, tím se lépe zprivatizuje. Nevím.

Pan kolega Kalousek přikyvuje, tak nevím, jestli, pane kolego, prostřednictvím, jestli s tím souhlasíte, co teď říkám. (Poznámka poslance Kalouska z pléna.) Aha, tak dobře. Já vás neobviňuji za to. Chraň bůh.

Ne, pan kolega Heger tady mluvil i o tom, že by bylo nejlepší zrušit celý zákon. Já si myslím, že by to bylo namístě, protože ten zákon je opravdu špatný. Je špatný, poškozuje podniky s majetkovou účastí státu naprosto evidentně. A už vůbec to neměl být poslanecký návrh. Já to můžu říkat s klidným svědomím, protože já jsem pro to nehlasoval, pro tento návrh, právě proto, že poškozuje podniky s majetkovou účastí státu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Váš čas, pane poslanče. (Poslanec Votava odchází od mikrofonu.) Děkuji. S přednostním právem pan ministr Jurečka. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Děkuji. Tak chtěl bych jenom stručně říct, pohledy jsou různé. Já mám opravdu poměrně konzervativní pohled na to, že stát by měl chránit svůj majetek, rozvíjet národní hospodářství, především rozvíjet domácí kapitál, podporovat domácí firmy, byť by se neměl bránit samozřejmě zahraničním investicím. To kouzlo Budvaru ve srovnáním s Plzeňským Prazdrojem je třeba v tom, že budějovický Budvar z 99,9 % nakupuje svoje suroviny pro veškerou svoji výrobu pouze od českých dodavatelů v České republice. To vím stoprocentně. Takže to je ten rozdíl v tom, že tady opravdu ten Budvar dokáže táhnout všechny jeho dodavatele z České republiky, ať jsou to zemědělci, dodavatelé skla, dodavatelé vršků, papírových etiket a já nevím čeho všeho dalšího. To je ta obrovská přidaná hodnota, kdy tento podnik, který vlastní stát, se takto zodpovědně chová vůči domácím dodavatelům, domácímu hospodářství i v rámci tvrdého tržního prostředí. To nemůžeme vždycky říct o těch, kteří přišli a koupili pivovary v České republice a jsou zahraničními vlastníky.

A jenom pro zajímavost, já jsem si teď zjišťoval konkrétní věc. Například taková firma Stora Enso, která po celém světě zaměstnává 30 tisíc lidí, v České republice víc než tisícovku, tak ji vlastní finský a švédský stát. Takže tady je ukázka toho, že i velké firmy mohou být ve vlastnictví státu a mohou být velice úspěšné. Nicméně to není předmětem diskuse o tom, jestli Budvar privatizovat ano, či ne. My diskutujeme nad tím, jestli mu udělit tuto výjimku v rámci novely zákona o registru smluv. To je podstatou dnešní večerní debaty.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Faktická poznámka pana předsedy Kalouska. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího pane ministře, čím dál tím líp. Neuvádějte probůh manažery svých vlastních státních podniků, jejichž jste zakladatelem, nevědomky do neštěstí. Buď všechny subdodávky nakupují z 99 % v České republice, protože to je prostě nejvýhodnější, já tomu chci věřit, a pak je to velmi správně, anebo to není nejvýhodnější, dopouštějí se protekcionismu a trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. Tak to prosím pěkně neuvádějte jako přednost. Já rád věřím, že všechno nakupují v České republice. A nezbývá mi nic jiného než věřit, chovají-li se podle zákona, že je to proto, že to je prostě ten nejvýhodnější možný nákup. Jinak si nemohou počínat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Farský. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v listopadu jsme tady hlasovali a bylo to 110 hlasů, které při vědomí všech informací, a dovolím si tvrdit, že žádné nové ani dnes nezazněly, přehlasovaly zákon, který přišel ve znění ze Senátu, kde skutečně byl vyňat Budvar. Pokud si dobře vzpomínám, tak tam byly vyňaty zemědělské dotace, které, teď se ukazuje, že jejich největším příjemcem je nakonec Agrofert. Tehdy jsem vůbec netušil, proč máme zrovna toto vytahovat ze zákona, teď už je mi to o něco jasnější. Přesto tady bylo 110 hlasů, které řekly, a bylo to myslím někdy 26. listopadu, že ten zákon, tak jak je navržen, berou. A uplynuly dva nebo tři měsíce, nic nového jsme se nedozvěděli, a já tedy úplně nevidím důvod pro to, aby se to dnes mělo změnit.

Hledal jsem ho v podkladech, které šly na vládu, která tento poslanecký návrh posuzovala. A protože určitě ne všichni jste měli šanci se seznámit s předkládací zprávou k tomuto tisku, tak bych jenom chtěl říct, že se k němu vyjadřovalo Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zemědělství. Ministerstvo financí nedoporučuje přijmout tento návrh pana ministra Jurečky. Ministerstvo průmyslu dává také negativní stanovisko s tím, že uvádí, že je to nesystémové a nelze považovat za souladné s ústavním pořádkem České republiky. Ministerstvo spravedlnosti rovnou vydává negativní stanovisko a říká, že je to nekoncepční návrh.

Ministerstvo vnitra tady poodkrývá něco z loňského vyjednávání a píše, že navržený text odpovídá dohodě dosažené na úrovni politické reprezentace, protože Budvar a ochrana podniků ve veřejném vlastnictví byly tím tématem, které přijetí zákona zdrželo o rok, byly tím tématem, které se rok řešilo. A odpověď Budvaru a na jeho připomínky k tomu, že to jeho pozici oslabí, znevýhodní, je § 5 odst. 6, který oproti zákonu o svobodném přístupu k informacím, zákonu 106/1999 Sb., rozšiřuje možnost použití obchodního tajemství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP