(17.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

Já bych opravdu chtěl závěrem všechny ujistit, že jsme zvažovali při těchto metodách všechny možné dostupné metody, i vědecké, samozřejmě moderní. Krásně to říkal myslím kolega Zahradník nebo někdo z kolegů, kdy on říkal, jak je to možné, že v době, kdy takřka létáme na Mars, tedy ještě zatím s lidskou posádkou ne, ale už jsme blízko, tak že nejsme schopni moderními metodami změřit toto. Je to tak. Ale v tu chvíli by byl opravdu velký anachronismus, abychom se vraceli zpátky do 19. století k tomu Ringelmannovi, když máme aspoň analytické metody, které už jsou na úrovni 20. nebo 21. století.

Takže chci všechny ujistit, že jsme připraveni diskutovat ve výborech, samozřejmě o věcných argumentech, o odborných metodách, jakým způsobem zajistit to, aby slušný občan byl maximálně ochráněn proti možné šikaně. Jsem přesvědčen, že ten několikastupňový systém kontroly to prostě umožňuje, a jak správně řekl kolega Zemek, tento institut, toto opatření, které považuji za krajní, tedy možnost vstupu do domácnosti, je opravdu na chronické čudily, na chronické porušovače zákona, kteří nedají na to, že je někdo upozorní opakovaně. On je upozorní úřad, ale oni prostě řeknou: Víte co, vlezte nám na záda, vy se k nám domů nedostanete, tak co nám chcete říkat. A já si myslím, že bychom měli postupovat tak, abychom měli nějaký nástroj proti těmto lidem, ale aby ten nástroj zároveň nebyl snadno zneužitelný nebo v ideálním případě nebyl vůbec zneužitelný vůči slušným lidem.

A úplně závěrem bych chtěl znovu připomenout, že precedens, jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, už opravdu byl vytvořen přijetím novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožní vstup do domácností, do rodinných domů fyzickým osobám, pokud je tam překračována hladina hluku nebo vibrací pod pokutou, znovu opakuji, půl milionu korun. Toto jsme schválili v rámci této novely minulý rok a jsem přesvědčen, že proto toto není precedens, a naopak ho považuji za velmi vyvážený. Takže bych chtěl poprosit váženou Sněmovnu, aby tento návrh propustila do dalšího čtení, aby ho propustila do výborů a tam jsme dál mohli diskutovat o odborných parametrech a možnostech, jak ten zákon ještě vyladit.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Pan zpravodaj ještě má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji. Já budu rychlý. Víceméně už tady všechno zásadní bylo řečeno. Dle mého osobního názoru ten zákon je schopen projít do druhého čtení, což i doporučuji. Zaznamenal jsem, že tady padl návrh - myslím, že to byl pan kolega Zahradník - na vrácení k přepracování. Nevím, jestli to říkám správně. O tom bychom asi pak měli hlasovat. A já bych si dovolil ještě navrhnout, pokud samozřejmě neprojde návrh na vrácení k přepracování, dovolil bych si navrhnout zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 50 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Eviduji návrh na zkrácení lhůty na 50 dnů. To bylo závěrečné slovo pana zpravodaje. Přivolám naše kolegy z předsálí, protože eviduji návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. (O slovo se hlásí posl. Zahradník.) Já se omlouvám, pane poslanče, je ukončena rozprava. Už nelze hovořit. Jenom prosím, jestli chcete dopřesnit svůj návrh.

 

Poslanec Jan Zahradník: Ano. Já bych, pane předsedající, pane místopředsedo, to chtěl upřesnit. Já jsem přece navrhoval nejprve zamítnutí v prvním čtení a řekl jsem, že když nebude tento návrh schválen, tak následně bych rád, abyste evidoval návrh na vrácení k přepracování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, děkuji. Omlouvám se. Evidoval jsem pouze návrh na přepracování. Takže přivolám naše kolegy z předsálí a budeme nejprve hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu. V případě, že neprojde, tak návrh na vrácení předloženého návrhu k přepracování. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 75, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro 31, proti 97. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh pana poslance Zahradníka je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 76, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 32, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Ne. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 77, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 150, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Pan poslanec Zahradník... Pardon, nejprve pan poslanec Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože se to týká také obcí. A slušelo by se navrhnout také a navrhuji ústavněprávní výbor.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Má ještě někdo jiný návrh? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat tedy nejprve o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 78, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 146, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Posledním navrženým výbor je ústavněprávní výbor.

O přikázání tomuto výboru jsem zahájil hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 79, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 63. Návrh byl zamítnut.

 

Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali výboru pro životní prostředí jako garančnímu a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako dalšímu výboru.

 

Zazněl tady návrh na zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 50 dnů, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 80, přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro 72, proti 60. Návrh nebyl přijat.

 

To bylo poslední hlasování. Já děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP