(17.00 hodin)
(pokračuje Vácha)

Já samozřejmě chápu to, že ne každý z občanů asi si revizi komína pravidelně dělá, ale určitě existují nějaké sankce pro ty lidi, kteří si je nedělají. A musí být pravděpodobně ta revize někde registrovány. To znamená, jestli nezvolit jiný mechanismus zrovna přes kominíky a přes revize, tak abychom nemuseli lézt lidem do obydlí, abychom tam šli přes střechu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váchovi, to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, děkuji. Já jsem teď chvátal k mikrofonu poté, co jsem trpělivě vyčkal po faktických poznámkách.

Já chci, kolegyně a kolegové, ten návrh pana ministra jednoznačně podpořit, dává mi logiku. A prosím, abyste vyslechli mé argumenty, které teď v debatě přednesu. Hlavně chci reagovat na milého kolegu pana poslance Junka z Pardubického kraje, kterého si velmi vážím a řadu věcí spolu probíráme ve shodném názoru. Tak jsem si říkal, když padl argument prolomení, ta optika prolomení domovní svobody, to v uvozovkách revoluční prolomení, tak ono by se na to možná šlo podívat i z druhé strany. Já sám bydlím na východní části Pardubic v rodinných domcích, takže i u nás občas mikroklimatické podmínky jsou takové, jaké jsou, a ten kouř z některých topenišť a garáží prostě odchází. Přesně to, co už tu v té debatě bylo popisováno. A pak si říkám: Není i tohle prolomení mé osobní svobody, že mně do mého domu, do mých oken, do pokojíčku mých synů jde ten znečištěný vzduch, který musím dýchat? Myslím si, že ano. Takže já tenhle návrh určitě budu podporovat, a to chci říct, že se považuji za člověka liberálního, pravicově smýšlejícího, pro kterého skutečně ta osobní svoboda, svoboda jednotlivce a soukromí je svaté a je prostě nejvíc. Ale bohužel, těch případů, teď už asi ty argumenty budu opakovat, případů, kdy jeden znečišťuje ovzduší a tráví život, a to doslova a do písmene, tedy kazí životní podmínky, ohrožuje zdraví desítkám, možná stovkám svých sousedů, těch případů je opravdu hodně.

Pokud jste se tomu návrhu věnovali do detailů nebo jste si aspoň přečetli články v novinách, asi to budu opět opakovat, těch argumentů, pojistek je tam velké množství. To nebude, že úředníci, nějaké komando najednou někomu vrazí k němu domů, ale bude tomu předcházet poměrně velká, jak jsem pochopil, v uvozovkách velká úřední mašinerie, výzva, dopis, komunikace, upozornění, varování atd. Skutečně ta osobní návštěva, jak chápu, je vlastně až ten nejzazší argument. Často se v politice říká, dnes už to tady také zaznělo, že je to i o symbolech. Já i tenhle návrh, pokud bude úspěšný a Sněmovnou projde, vnímám jako velmi silný symbol. Je to symbol, je to nějaké působení na psychologii, a když i tímhle symbolem, když k tomu nikdy nedojde, k té návštěvě, k tomu nejzazšímu momentu, ale když tím symbolem možná desítky, možná stovky lidí odradíme od toho, aby do topenišť dávali to, co dnes dávají, tak mi to bude dávat smysl. Myslím si, že to bude správný krok.

Takže tolik jsem chtěl říct na podporu panu ministrovi a jeho záměru. A věřím, že alespoň některé z vás pro tu budoucí podporu přesvědčím. Za mě jednoznačně ano. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kolovratníkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Jiří Junek: Děkuji. Jen chci upozornit, tady je teď takový drobný rozpor, protože pan kolega poslanec Kolovratník říká, jak velké množství těch lidí, co spalují odpad, a já nevím, co všechno, je, a na druhou stranu tady pan kolega poslanec Zemek říkal, že to jsou vlastně jen ojedinělé případy. Mluvil o tom ORP a říkal: to se bude týkat, já nevím, dvě tři stížnosti na celou tu oblast. Takže jak to tedy je? Je to jev, který je opravdu velice rozšířený, nebo je to naopak jev zcela ojedinělý? Tady už máme nějaký rozpor a myslím si, že je třeba, když se ten zákon připravoval, že možná jsme měli mít nějakou hlubší analýzu, jak to opravdu na těch vesnicích chodí a jak to tedy ve skutečnosti je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Junkovi. Posledním zatím řádně přihlášeným je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, já jsem se nakonec přihlásil k řádnému diskusnímu příspěvku, abych nebyl svázán těmi tak krátkými jenom minutami.

Nejprve navážu na kolegu Kolovratníka. Opravdu tomu bude tak a pro mne to bude vlastně také taková významná událost, bude-li tento zákon posléze schválen. Bude to také symbol toho, že ze dvou veřejných zájmů, o kterých, po pravdě, nejsme schopni úplně přesně rozhodnout, který z nich je významnější, o jednom rozhodneme, že významnější je a vetkneme jej přímo do zákona.

Zároveň se také ještě zmíním o tom, co říkal kolega Okleštěk. Ten návrh po pravdě není úplně jasný. Ten § 17 odst. 3, tady skutečně trochu nadbytečně mluví. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí. Opakovaně, opětovně, neustále. Kdo bude určovat počet těch opakování, počet těch opětovných jevů, kdy to znečištění skutečně nastalo? Čili skutečně je to významná věc. A pak budeme moci skutečně do každého zákona dát takovou pojistku, že stanovíme, aby nějaký kontrolní orgán měl právo kontrolovat jeho naplňování přímo přímým vstupem do bytu, do domu, který si na základě tohoto zákona bude moci vymoct, vyžádat, vynutit. (V sále je trvalý hluk.)

Pak tady padla zmínka o kotlíkových dotacích. Je to možná jedna z cest, která by mohla stav zlepšit. Nejsou pro ty nejnižší příjmové skupiny úplně dostupné, to je pravdou, ale je to zase tak, že dneska Státní fond životního prostředí přispívá poměrně značnými penězi na výměnu kotlů, a stává se to tedy věcí, která možná bude poměrně dostupná. I když je zde zase jedna překážka, kterou musím zmínit. Některé z kotlů uvedených na seznamu, který je na stránkách Státního fondu životního prostředí, nesplňují ty přísné podmínky. Certifikáty o nich nemusí vyhotovit nezávislý certifikovaný orgán, ale může si je vystavit přímo výrobce těch kotlů. A byly nalezeny kotle z toho seznamu, které ty přísné evropské normy nesplňují.

Kolega Pavera zmínil cestu, která by v určité možná více ukázněné společnosti k cíli mohla vést. To je prostřednictvím kominíků. Tak to, myslím, řeší v Německu, kde je ten cech kominický. Má právo provádět nejenom údržbu, ale také kontrolu komínů a vlastně případné prohřešky proti správnému postupu při spalování ohlásit a tu sankci potom následně zprostředkovat. To je cesta, kterou se, myslím, pan ministr zabýval pouze tak, že ji zmínil mezi těmi názory, jak je daný problém řešen v cizině, v Evropské unii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP