(16.50 hodin)
(pokračuje Pavera)

Určitě mohu říci z vlastní zkušenosti, pravidelně děláme co dva roky měření čistoty ovzduší. Jsme obec, která má 4 400 obyvatel, přesto si dovolíme zaplatit přes 20 000 za jedno měření, abychom věděli, co naši občané dýchají. Zrovna včera jsem dostal poslední výsledky měření a musím říct, že jsme udělali obrovský kus práce, i když to ještě není pořád to pravé, co bychom chtěli, ale třeba prašnost jsme snížili o 100 %. Měli jsme překračovanou prašnost zhruba 100 jednotek, správně má být jenom 50. Dneska jsme pod 50 jednotek. Takže si myslím, že jsme zvolili správnou cestu, když jsme lidem během posledních 15 let zorganizovali řadu besed a přednášek o tom, jak správně topit. Měli jsme tam i ukázku z Vysoké školy báňské - smokeman, který přišel a ukazoval lidem, co vzniká při špatném spalování a co jde všechno do ovzduší. Myslím si, že i to na lidi docela zapůsobilo.

Samozřejmě jsme také vydali vyhlášku o zákazu některých paliv. I když žádnou kontrolu neděláme, myslím si, že osvěta, která šla k lidem, že to škodí zdraví, u drtivé většiny lidí zabrala. A kouř, který jde často z těch starých kotlů, jde hlavně proto, že když je kotel studený, tak když se zatápí, a než se zahřeje komín, tak samozřejmě jde zpočátku černý dým. Strašně proti tomu bojujeme taky. Chceme to stále zlepšovat. Ale jestliže nepůjdeme cestou osvěty, tak samozřejmě nebudeme mít ovzduší takové, jaké bychom chtěli.

Také se tady narazilo na kotlíkové dotace. Ony přinesou určitý úspěch. Určitě ano. Ale nemyslím si u lidí, kteří právě spalují nevhodný odpad v kamnech. Už to tady říkali mí kolegové, a kolegyně to určitě taky řeknou a znají to, že to dělají především lidé sociálně slabí nebo ti, kteří v minulosti byli na takovéto věci zvyklí. Mluvil jsem především o starších lidech, kteří své takové nějaké tradice ještě dodržují. Tam si myslím, že opravdu k sociálně slabým se kotlíkové dotace vůbec nedostanou. Osobně bych to řešil jinak, ale to je na jiné vystoupení.

Myslím si, že bychom měli opravdu zvážit, zda opravdu řešit vstup na kontrolu lokálních topenišť přes úředníky obcí s rozšířenou působností. Osobně to nedoporučuji. Myslím si, že je to nevhodná věc. A věřím, že i díky tady nějaké diskusi dojdeme k tomu, že najdeme jiné lepší řešení.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. Nyní tu mám čtyři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Petr Kudela, po něm pan poslanec Josef Hájek, po něm pan poslanec Igor Jakubčík, po něm pan poslanec Jan Zahradník.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, chci velice poděkovat panu kolegovi Paverovi za jeho vystoupení, zejména za to, že se ohradil proti tomu pojmu ostravské rakety, nebo jak se to nazývá. Prosím vás pěkně, já jsem to v životě neviděl. Slyším o tom tolikrát. Pokud byste někoho viděli, kdo tím topí, rád bych se na to podíval, jakou to má efektivitu, kolik s tím plněním je práce, kolik je potřeba PET lahví na to, aby se jeden den takhle topil, a tak dále. Takže děkuju panu kolegovi Paverovi za tohle ohrazení se proti té mediální, dejme tomu, hlouposti.

Ale co chci říci, ta věc s osvětou je velmi důležitá, protože díky kotlíkovým dotacím se udělal obrovský kus práce na dědinách, to je skutečně vidět. Takže díky kolegovi Paverovi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kudelovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Josef Hájek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Hájek: Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem tu raketu, u nás se tomu říkalo Kalouskova briketa, ale to je jedno, já jsem ji viděl, ale o tom jsem nechtěl hovořit.

Chtěl jsem víceméně navázat na slova tady kolegy Zemka, protože je velmi dobré, nebo užitečné, pokud si člověk může návrh zákona promítnout z nějaké vlastní zkušenosti. A moje vlastní zkušenost v téhle problematice je taková, že když jsem se stal poslancem, tak první případ, co jsem řešil, byl manželský pár, důchodci, kteří za mnou přišli s prosbou pomoct nalézt řešení toho, že mají souseda, který je terorizuje kouřem, to znamená schválně jim tam pálil pneumatiky, prostě nespecifikované nějaké palivo, prostě totálně je ničil, a já jsem jim nebyl schopen pomoci přesto, že jsem se angažoval, byl jsem na odboru životního prostředí města Havířova, prostě nebyl jsem schopen pomoci. A tady teď je určitý nástroj, který může toto pomoci řešit. Neříkám, že je to stoprocentní, ale v této chvíli bych už mohl těm občanům, kteří za mnou přišli, pomoci nebo poradit.

Další věc, která se týká, také se shoduji s kolegy, je otázka umožnit lidem třídit, to znamená skutečně na malou vesničku, počínaje malou vesničkou, sídlištěm, dávat tam nádoby na separovaný odpad, aby lidé mohli dávat plasty tam, kde patří. A skutečně výhoda je, že děti se učí, já jako, nebo možná také tady, když jste byli v tom mladém věku, jsme byli soutěživí, já jsem furt sušil ty léčivé byliny, furt přesličky, plavuně, tady těmahle rukama (ukazuje své ruce) jsem musel sbírat ty hluchavky, jako to si dovedete představit, co to bylo. Ale soutěžili jsme. A jestli jsem neměl doma tu pětikilovou lahev přesličky polní, tak jsem se ve třídě styděl. Takže budu rád, když tady toto dostaneme do našich dětí a děti budou soutěžit, že budou sbírat plastové lahve. Děkuju. (Smích několika poslanců.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Hájkovi za jeho příspěvek. Dalším řádně přihlášeným, tedy dalším s faktickou poznámkou je pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji. Skutečně faktická poznámka k panu kolegovi Paverovi prostřednictvím pana předsedajícího. Pokud snížíme množství prachu o 100 %, tak ho snížíme na nulu. Takže si myslím, že o 50, o 60 budiž. O 100 % si myslím, že asi nejde. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi za jeho faktickou poznámku. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Herbert Pavera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Herbert Pavera: Nejdříve zareaguji na pana kolegu - to není o 100 % na nulu. My jsme měli 100 jednotek, to je měření v jednotkách, množství prachu v ovzduší, a snížili jsme to na 50 jednotek, to znamená, měli jsme to dvakrát více, to znamená 100% je 50 jednotek, 200 % je 100 jednotek. Jenom pro vysvětlení matematicky.

Jinak jsem chtěl ještě říci panu ministrovi - současný zákon, který platí o ochraně ovzduší, tak nařizuje vlastně každému z nás, kdo má rodinný domek nebo kdo má nějaký kotel, že musí mít po roce 2017 revizi daného kotle. Jenom upozorním na to, že už tady je, takže to se dá všechno využít.

A na co jsem zapomněl? Ještě říct jednu věc, kterou jsme dělali dokonce v celém regionu Hlučínska. Ve 31 obcích a městech jsme loni na podzim tři měsíce dělali školení nebo besedy pro občany, pro děti, jak správně třídit, jak topit a co přinese právě ten zákon o ochraně ovzduší, že občané mají povinnost právě mít po roce 2017 tu revizi kotlů a že po roce 2022 budou moci mít jenom kotle s účinností, myslím, že tam je ta norma číslo 4 až 5 po roce 2022.

Takže tolik ještě na doplnění i na vysvětlení. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Paverovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Já bych reagoval na pana kolegu poslance Paveru a chtěl bych se pana ministra zeptat, jaké jiné mechanismy zvažovalo Ministerstvo životního prostředí, které by mohli využít pro tu kontrolu v bytech. On tady zmiňoval ty kominíky a víme, že dneska je povinnost provádět roční revizi komína každý rok, to znamená, pokud by obec měla podezření, nebo někdo měl podezření, že soused nebo někdo pálí nějaký špatný odpad, tak vlastně kominík by mohl udělat stěr, aniž by musel vcházet do toho obydlí ke kotli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP