(15.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Na druhou stranu hoří výběr elektronického mýtného a ztráta 27 milionů korun denně. Schválíte tady paskvil v podobě kontrolního hlášení s drakonickými sankcemi, abyste teď řekli, že ten zákon vlastně ani nemusíte dodržovat, my vás pokutovat nebudeme. Pak tu protlačujete další a další naprosto zbytečné body na úkor toho, co je skutečně reálně potřeba. Leží tu desítky mezinárodních smluv. Ono vám to přijde možná formální, že ony přece počkají, a když už se na ně dostane, tak zpravidla to nikdo nějakým způsobem nevetuje, nezdržuje, až na výjimky, jako je mezinárodní smlouva s Ukrajinou. Ale za tímhle vaším chováním jsou prošustrované miliardy nebo miliony, stamiliony českých obchodníků, které, když není smlouva o zabránění dvojího zdanění nebo o ochraně investic - a tohle všechno pro vás nejsou priority. Tohle pro vás nejsou priority. Pro vás jsou priority takovéhle nesmysly. Kecat lidem do života, nařizovat, šmírovat je. A nezlobte se na mě, to, co se odehrává v tomto volebním období se zvýšenou gradací poslední měsíce, tak to je skutečně útok na všechno, co se tady odehrávalo po 17. listopadu. Na to všechno dobré, myslím. Zatímco to, co byste měli honit a trestat, to neděláte. To, co byste měli řešit, to neřešíte.

Dámy a pánové, dávám procedurální návrh, protože to je nejrychlejší cesta, jak tuto ostudu smést se stolu, aby tento bod byl přerušen do 1. dubna, do apríla 2019. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak pokud jsem správně rozuměl, vy navrhujete, aby tento bod byl přerušen a odročen do 1. 4. 2019. Já si nejsem úplně jist, zda je to hlasovatelné, protože to je mimo volební období této Sněmovny. Buď najdete nějaký jiný apríl ještě během našeho volebního období, nebo budu muset přerušit schůzi a konzultovat to s legislativou. Tak já tedy na dvě minuty přeruším schůzi a zjistíme, zda je možné přerušit bod do doby mimo mandát této Sněmovny. Budeme pokračovat v 15.34 hodin.

 

(Jednání přerušeno od 15.32 hodin do 15.34 hodin.)

 

Kolegyně a kolegové, prosím, abyste se usadili. Já jsem tedy konzultoval s legislativou s tím, že takovýto návrh není hlasovatelný, protože s koncem mandátu Sněmovny padají všechny legislativní návrhy pod stůl, a není tedy možné zavazovat novou Sněmovnou k tomu, že by měla projednávat něco v roce 2019. Ale kolega Laudát si přeje vystoupit.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já bych poprosil kolegu Zavadila, aby se neplácal do hlavy.

Já velmi dobře vím, že všechny zákony nedojednané, nedoprojednané padají s koncem příslušného volebního období. Proto jsem to udělal, protože já jsem vám chtěl ušetřit, zejména nervóznímu kolegovi předsedovi klubu ČSSD a dalším, čas, abychom se zabývali tímto ještě ve třetím čtení. Já jsem to s vámi myslel dobře, já jsem vám chtěl ušetřit čas. Nicméně jsa citově vydírán na cestě k budování socialismu v České republice kolegy Miholou apod. ten návrh stahuji, ale skutečně dostáváme se pouze k tomu, že si tady zopakujeme tuto šarádu ještě při třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Posledním, kdo se hlásí do obecné rozpravy, je pan poslanec Kolovratník, pokud trvá na své přihlášce. Stahuje. V tom případě končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan senátor. Prosím.

 

Senátor František Bublan: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jen několik málo slov k tomu, co zde zaznělo. Možná začnu takovým tím přirovnáním nebo příběhem z toho německého pohraničí, kde se konají nájezdy německých turistů, aby si tam mohli nakoupit.

Víte, já jsem v 70. letech žil v tom rakouském pohraničí, v Mikulově a v Břeclavi, a pamatuji si, že se tam konaly podobné nájezdy rakouských občanů, a bylo to i v době, kdy se v rakouských novinách psalo o tom, jak jsou naše kuřata jedovatá a nezdravá, a vůbec to nevadilo, aby si tam rakouští občané nakupovali celé kartony kuřat a navštěvovali cukrárnu a hospodu apod. Takže já tady v tomto nejsem žádný idealista. Myslím si, že to určitě není směrodatné pro to, o čem zde chceme dneska rozhodovat. Lidé jsou všude stejní a chovají se podle toho, co je pro ně možná lacinější, výhodnější atd.

Možná k výčtu těch svátků. Je to trochu taková otázka, proč zrovna tyto a ne ty druhé. Já osobně třeba bych měl taky raději, kdyby tam byla velikonoční neděle, to je přece jen svátek Zmrtvýchvstání, je to daleko silnější svátek než Velikonoční pondělí, které je spíše tradiční, i když zase to pondělí je vlastně pozůstatek té velikonoční oktávy, protože dříve se Velikonoce slavily skutečně osm dní, až do té další neděle, a nám z toho zůstalo pouze to pondělí a teď se tam přesunuly takové ty tradiční zvyky. Nicméně po určitých diskusích právě s obchodníky jsem se přiklonil k tomu pondělí, protože pro ně je to zase nějak technicky výhodnější. Já to chápu, takže je to taková trochu otázka. Potom ty ostatní svátky. Určitě tím, že bychom vyčlenili těch sedm, nechceme ty ostatní nějak ponížit nebo degradovat. Je to taková směs těch tradičních, křesťanských a některých církevních svátků plus svátky, které zdůrazňují českou státnost. Takže je to takový výběr. Nemá to nějakou stupnici nebo nějakou hodnotu, ale je to spíš o tom, abychom si i navykli třeba státní svátky slavit, protože - tady to zaznělo, že lidé nebudou vědět, který den je zavřeno a který den je otevřeno. Když to po několika letech do sebe dostaneme, tak budeme vědět, že 28. října asi bude zavřeno, protože je to velký státní svátek.

Možná to tady mnohokrát zaznělo, že je to jaksi nějaké omezení svobody, naší svobody, jestli si půjdeme nakoupit, nebo nepůjdeme. Víte, ten zákon není pro ty nakupující. Ten zákon je pro ty prodávající, pro zaměstnance, pro ty prodavačky, skladníky atd. A oni tu svobodu nemají. Takže my se tomu budeme muset přizpůsobit, abychom jim umožnili tady tu svobodnou volbu.

Možná zakončím tím, že my ty zákony chápeme stále jako zákazy, jako to, že něco zakážeme, něco nesmíme udělat, něco musíme udělat. On ten český překlad pochází z toho židovského, z tóry. A tóra v tom přesném překladu není zákaz, ale je to cesta. Tak berme možná i tento návrh zákona jako takovou určitou cestu. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP