(11.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže prosím vás, říkejme to tak, jak to je. Jsme koaliční vláda, která řeší poprvé výběr daní. A přicházíme se zákonem, abychom vybrali ty daně. Takže bych byl rád, aby - naše země potřebuje nový zákon o dani z příjmů. Škoda, že to nikdo nenapsal před námi, úplně nový. Protože skutečně ty zákony jsou tak zaplevelené, je to tak všechno složité a je potřeba napsat nový zákon o dani z příjmů. A to potrvá asi dva roky. Ministerstvo financí na tom začalo pracovat, takže doufejme, že ten nástupce po příštích parlamentních volbách to dotáhne a budeme mít konečně nějaký lepší zákon.

Takže ten váš návrh, my se s tím zabýváme v rámci koalice, pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, a víceméně s tím nemám problém. Vy jste tu debatu nedokončili a já bych byl strašně nerad, abychom tím komplikovali ten stávající návrh, který je tady na stole. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Nyní mám dvě přednostní přihlášky. Nejprve pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já se omlouvám, že využívám přednostního slova, ale pan ministr se zásadně nechce zapojit do diskuse a vždy vystoupí až se závěrečným slovem. A protože při tom závěrečném slově buď úmyslně mate veřejnost, nebo tomu skutečně nerozumí, jak říká, to nevím, tak nezbývá nic jiného než na to reagovat.

Nezlobte se, pes jitrničku sežral, říká pan ministr. Docela maličkou. Neboť on říká: my jsme po vás zdědili tu superhrubou mzdu. Ale tu jste, pane ministře, nezdědili. Vy jste zdědili legislativu, která k 1. 1. 2015 zaváděla daň z hrubého, nikoliv superhrubého příjmu, neboť v té době již bylo zřejmé, že koncept superhrubé mzdy není možné z politických důvodů dotáhnout do konce. Do konce znamená, že všechny odvody jsou na straně zaměstnance, nikoli zaměstnavatele, ale k tomu se už nechci vracet. To znamená, udělal se ten krok zpátky a udělalo se obrovské zjednodušení, které platilo už v zákoně, že nebyla superhrubá mzda, ale hrubá mzda, a teď byla v té výši 19 %, a 6,5 a 6,5 z jednotného základu bylo sociální a zdravotní pojištění. A pan ministr říká: to byl propad do rozpočtu minus 30. Ano, má pravdu. Byl to dopad do rozpočtu minus 30, což jsme předpokládali... Já ji nepřekřičím. Což jsme předpokládali, že je fér v okamžiku, když se začíná ekonomika zvedat, protože v roce 2015 už se měla zvedat. Ale to je věc názoru. Jestli jste si řekli, že minus 30 je pro vás neúnosné a že o těch 30 miliard chcete ty daně zvednout - což jste udělali, vy jste to skutečně o těch 30 miliard zvedli tím, že jste to zrušili -, tak na to jste měli plné právo. Ale proč jste to nezrušili v rámci toho systému, který byl jednoduchý, přehledný a nikomu nepřekážel? Naopak. To bylo to nejelegantnější zrušení superhrubé mzdy. jaké připadá v úvahu. Nevymyslíte jiné. Nevymyslíte jiné. Zrušila se superhrubá mzda, udělala se hrubá a sjednotil se základ pro daň z příjmů fyzických osob pro zdravotní a sociální pojištění. Nic jiného nevymyslíte. A protože to víte, že nic jiného nevymyslíte, a nechcete přiznat, že jste zrušili něco, co je funkční a jednoduché, tak si ponecháváte tu superhrubou mzdu, která už byla zrušena. A do tohoto faktu, do této skutečnosti přichází pan ministr a říká: my jsme po vás zdědili superhrubou mzdu a snižujeme daně. Ale ono to není pravda. Vy jste po nás zdědili hrubou mzdu, zresuscitovali jste superhrubou mzdu a zvyšujete to.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. S přednostním právem dále pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl reagovat na slova pana ministra. To, že to dál budete brát na koaliční radě, znamená, že zdaňovací období 2016 je pro ty živnostníky s paušály ztracené. Dneska je poslední šance, aby slevu na děti mohli uplatnit za zdaňovací období roku 2016. Nechci předjímat vaši dohodu, možnou dohodu, ale když přijdete s nějakou dohodou, tak se bude týkat nejdříve zdaňovacího období roku 2017, což je mimochodem volební rok.

A k té mině 30 miliard. Jménem občanských demokratů po konzultaci s panem předsedou Fialou. Pokud navrhnete zákon, který například od 1. ledna 2018 sníží daně o 30 miliard, například 2018, vy jste řekl mimo vaše volební období, tak my ho podpoříme. A abychom se z těch čísel nehroutili, 30 miliard, tak v roce 2014, což byl vlastně první rok fungování vaší vlády, byly celkové daňové příjmy státního rozpočtu - ne celkové, bez krajů a obcí, 770 miliard. Loni to bylo 790, letos jste naplánovali 857. Čísla jsou z tiskové zprávy Ministerstva financí z 1. března letošního roku. Tak vezměme si ten rok 2014. Třicet miliard, neřešitelný problém, mina, museli jsme to řešit. Vůči tomu 770. Méně než 5 %! Méně než 5 % byla ta neřešitelná mina, kterou jsme nastražili na příští vládu. Vy jste říkal, to je to samé, jako kdybychom navrhli zrušit všechny daně. Ale to by byl výpadek 850 miliard. A 30 miliard je něco, s čím si rozumně hospodařící vláda bez problémů poradí. Nemusí měnit zákony, stačí o něco snížit provozní výdaje. Vy jdete evidentně opačným směrem. Takže číslo 30 miliard je sice vysoké na první poslech, ale je to méně než 5 % daňových příjmů státu v roce 2014 a s tím by si rozumně hospodařící vláda beze sporu poradila.

Takže zvýšili jste daně o 30 miliard, to jste přiznal poprvé před chvílí, to bylo tím zrušením účinnosti JIMu (vysloveno džimu). Dneska, pokud budete hlasovat proti zrušení solidární přirážky, budu vycházet z čísel Ministerstva financí, zvýšíte daně zhruba o 4,5 miliardy.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem ještě pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Chci jenom navrhnout panu předsedovi Stanjurovi, abychom toho nechali. Vy sice panu ministrovi něco nabízíte, ale on vás neposlouchá, pak maximálně vystoupí a řekne "my jsme po vás zdědili tu superhrubou mzdu", i když my všichni víme, že v zákoně v tu dobu už superhrubá mzda nebyla. Víte, proč se takhle plete? Protože vždy když běží parlamentní diskuse o jeho tématech, tak pod stolem ze svého mobilu esemeskami řídí Agrofert. Já tedy v zájmu jeho zaměstnanců doufám, že jim neposílá takové nesmysly, jako nám tady říká od tohoto řečniště, ale pokládám to za mimořádnou neúctu vůči Poslanecké sněmovně a parlamentní diskusi. (Potlesk z řad poslanců TOP 01.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Ptám se pana zpravodaje na závěrečné slovo, jestli má zájem. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám sdělil stanovisko k nim. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Tak já s dovolením přečtu usnesení rozpočtového výboru z 35. schůze ze dne 3. února 2016 k vládnímu návrhu, kterým se mění zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. Je to sněmovní tisk č. 612.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí. Za prvé body A, a to A1 až A4, což jsou návrhy obsažené v usnesení rozpočtového výboru jedním hlasováním. (Krátké zaváhání.) Jestli je mám přečíst, tak je samozřejmě přečtu. (Předsedající: Ne, není potřeba.) Já si myslím také, že to známe. Potom je to návrh pana poslance Fialy, béčko, B1, jako celek a pak C1 a C2 jedním hlasováním. To byl návrh pana poslance Stanjury. A toto je procedura, mám k tomu samozřejmě za garanční výbor stanoviska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP